Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'assignatura tracta sobre algunes de les principals polítiques, estratègies i mitjans d'informació i promoció de destinacions turístiques, amb especial atenció al cas espanyol i català.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MAGDALENA MARTORELL SANSO  / ESTER NOGUER JUNCA
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (10%), Francès (10%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística

Continguts

1. Tema 1. Polítiques i estratègies de promoció i informació de destinacions turístiques. 1.1. La planificació estratègica i territorial. 1.2. Polítiques territorials turístiques.

2. Tema 2. Polítiques i estratègies d'informació i promoció de destinacions turístiques. 2.1. Les oficinas de turisme 2.2. Estratègies d'informació turística.

3. Tema 3. La promoció turística. 3.1. Eines de comunicació. 3.2. Les campanyes als mitjans socials. 3.3. La imatge turística 3.4. Les pàginas web i les xarxes socials 3.5. El Branding

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 37 35 72
Classes participatives 3 3 6
Prova d'avaluació 2 11,5 13,5
Treball en equip 3 5,5 8,5
Total 45 55 100

Bibliografia

 • Bigné Alcañiz, J. Enrique (2000 ). Marketing de destinos turísticos : análisis y estrategiasde desarrollo . Madrid: ESIC. Catàleg
 • Buhalis, Dimitrios (2003 ). eTourism : information technologies for strategic tourismmanagement . New York: Financial Times Prentice Hall. Catàleg
 • Ejarque, Josep (cop. 2005 ). Destinos turísticos de éxito : diseño, creación, gestión y marketing . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Handbook on tourism destination branding : with an introduction by Simon Anholt (2009 ). Madrid: World Tourism Organization. Catàleg
 • Manente, Mara Cerato, Mirella (2000 ). From destination to destination marketing and management . Venezia: Libreria Editrice Cafoscarina. Catàleg
 • Miralbell i Izard, Oriol (cop. 2007 ). Gestión de oficinas de turismo . Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Morgan, Nigel (2004 ). Destination branding : creating the unique destination proposition (2nd ed.). Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann. Catàleg
 • Pike, Steven (2004 ). Destination marketing organisations . Amsterdam [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Werthner, Hannes (cop. 1999 ). Information technology and tourism : a challenging relationship . Wien [etc.]: Springer. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Taller 1: Anàlisi DAFO promoció d'un territori Taller 1: Anàlisi DAFO de promoció d'un territori 15
Taller 5: Anàlisi de videos campanyes de promoció marques turístiques Taller 5: Anàlisi de videos campanyes de promoció marques turístiques 10
Prova d'avaluació final Prova d'avaluació final: examen amb preguntes obertes i tipus test 20
Taller 2: Creació d'una experiència única turística i presentació al grup classe Taller 2: Creació d'una experiència única turística i presentació al grup classe 15
Taller 3: Creació de projecte turístic. Taller 3: Creació de projecte turístic. 15
Asssistència/ participació en debats i comentaris Asssistència/ participació en debats i comentaris 10
Taller 4: Treball de valoració dels materials d'informació i promoció de Turespaña i ACT. Taller 4: Valoració dels materials d'informació i promoció del Saló del Turisme. 15

Qualificació

Activitat: Classes de marc general
Avaluació de l'activitat: Valoració de l'activitat realitzada a classe, assistència i participació activa de l'alumne
Percentatge nota final: 10%

Activitat: Tallers: Durant el curs l'estudiant realitzarà 4 tallers proposats que treballaran a classe amb el professor. Els resultats d'alguns d'aquests tallers es presentaran per grups en sessions de pràctiques. Es valorarà tant la feina realitzada durant el taller com la documentació lliurada i l'exposició a classe
Percentatge nota final: 55%

Activitat: Visita al Saló Internacional de Turisme de Catalunya (SITC)
Avaluació de l'activitat: Treball realitzat i taller sobre promoció.
Percentatge nota final: 15%

Activitat d'avaluació: Es realitzarà també un qüestionari tipus test
Percentatge nota final: 20%

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Seran avaluats amb la qualificació "No Presentat" aquells alumnes que, per motius aliens a la seva voluntat o per motius justificats, comuniquin al professor la seva intenció de no ser avaluats o de no presentar les activitats parcials, condició "sine qua non" per poder tenir dret a realitzar el treball i/o examen final.

Els alumnes que no puguin seguir el sistema d'avaluació continuada hauran de comunicar-se amb el professor per fixar una metodologia d'avaluació alternativa.

Observacions

Es valorarà positivament l'assistència, la participació activa i la implicació tant en les sessions teòriques com en l'exposició dels tallers dels companys.

Assignatures recomanades

 • Comercialització de productes turístics
 • Comunicació persuasiva
 • Creació i comercialització de nous productes
 • Informació i comercialització de productes turístics
 • Màrqueting turístic
 • Oficines de turisme i informació turística
 • Organització i administració d'empreses d'intermediació turística
 • Polítiques de planificació del turisme
 • Tècniques de comunicació aplicades al turisme
 • Tècniques informàtiques i comunicatives