Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Ordenació i planificació del territori
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE BOYRA AMPOSTA  / PAULA CABRERA MEDINA
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. 1. Introducció a l’ordenació del territori 1.1. Conceptes claus: Espai geogràfic, paisatge i territori 1.2. L’ordenació i la planificació com elements indispensables per a la sostenibilitat territorial 1.3. El territori com a recurs turístic 2. El paper de les administracions públiques en la planificació urbana i regional 2.1. La funció pública en l'ordenació i planificació del territori 2.2. Plans i tipologies 2.3. Les fases de la planificació 3. L’ordenació regional i la planificació territorial a Europa i a Espanya 3.1. La política d'ordenació i planificació regional europea 3.2. Fons estructurals i de cohesió i el seu impacte en el desenvolupament del turisme 3.3. Evolució de la política d'ordenació i planificació regional a Espanya 4. L'ordenació i la planificació territorial des de la perspectiva turística 4.1. El impacte de l'ordenació i la planificació territorial en els principals espais amb funcionalitat turística: destinacions litorals, destinacions urbanes i espais naturals protegits 4.2. Anàlisi de casos pràctics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 40 0 40
Prova d'avaluació 2 0 2
Resolució d'exercicis 8 5 13
Treball en equip 5 90 95
Total 55 95 150

Bibliografia

 • BOTE GÓMEZ, V. (1990). Planificación económica del turismo: De una estrategia masiva a una estrategia a. D.F.Mexico: Trillas.
 • BOUAZZA ARIÑO, O. (2006). Ordenación del territorio y turismo. Un modelo de desarrollo sostenible del turi. Barcelona: Editorial Atelier .
 • BOYRA, J. (2013). El Pallars Sobirà com a destinació turística - volum 2- pp. 15 – 81. Astro Uno.
 • GONZÁLEZ-VARAS IBAÑEZ, S. (2007). Urbanismo y ordenación del territorio.. Madrid.: Editorial Aranzadi. .
 • GRANADOS CABEZA, V. y MARCHENA GÓMEZ, M. (Dirs.) (1993). Plan de desarrollo integral del turismo en Andalucía. . Plan DIA. Direc.
 • GUNN, C. (1988). Tourism planning. New York. Edit. Taylor & Francis. .
 • IVARS, J.A. (2001). Planificación turística de los espacios regionales en España. Madrid: Editorial Síntesis. .
 • LENO CERRO, F. (1993). Técnicas de evaluación del potencial turístico. . Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Dirección General de Política Turís.
 • LÓPEZ OLIVARES, D. (1998). La ordenación y planificación integrada de los recursos territoriales turísticos. Edit. Universidad Jaume I . Castellón. .
 • LÓPEZ, D. y FERRERES, J.B. (2002). "Las "unidades ambientales turísticas integradas" y sus efectos articuladores . Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria. Santander. .
 • MATEU GIRALT, J. (1996). Temes de planificació i gestió ambiental.. Barcelona. Edit. Universitat de Barcelona. .
 • PEARCE, D. (1988). Desarrollo turístico. Su planificación y ubicación geográficas. . México D.F.: Edit. Trillas. .
 • PUJADAS, R. Y FONT, J. (1998). Ordenación y planificación territorial. . Editorial Síntesis, colección Espacio.
 • VERA REBOLLO, J.F. (1997). Análisis territorial del turismo.. Barcelona. Edit. Ariel.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'exercicis Exercicis a classe 20
Treball escrit i exposició oral (en equip) Adquisició de competències i coneixements.
Lliurament del treball escrit i exposició oral.
30
Prova escrita És imprescindible presentar-se a la prova escrita de l'assignatura. 50

Qualificació

Cal fer els exercicis programats a l'aula.
Cal lliurar per escrit i presentar públicament els treballs finals de l'assignatura.
Cal presentar-se a la prova escrita de l'assignatura.
En cas d'obtenir un "No Presentat" dos o més dels elements d'avaluació, l'estudiant perdrà l'opció d'avaluació continua i haurà de presentar-se a l'examen de recuperació.
En cas de suspendre l'assignatura, l'estudiant haurà de presentar-se a l'examen de recuperació per aprovar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Serà "No Presentat" aquell alumne que no realitzi les proves escrita i pràctica.

Observacions

En cas de suspendre l'assignatura en 1era convocatòria l'estudiant per aprovar haurà de fer un examen de recuperació (100% de la nota)

Assignatures recomanades

 • Dimensió territorial del turisme
 • Polítiques de planificació del turisme
 • Polítiques de promoció i informació de les destinacions
 • Potencialitats territorials turístiques
 • Tipologies i estratègies de destinacions turístiques
 • Turisme i medi ambient