Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Assignatura on el seu principal objectiu és posar de rellevància aquells tipus de turisme que es poden fer a les diferents destinacions turístiques, així com conèixer els organismes que s’encarreguen de planificar la seva estratègia turística. Igualment important seran els coneixements de geografia tant política com física on es troben aquestes destinacions turístiques.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ESTER NOGUER JUNCA
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (35%), Anglès (10%), Francès (5%), Alemany (5%), Italià (5%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 10. Analitzar les implicacions ètiques del turisme
 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. TEMA 1. Tipologies turístiques mundials

          1.1. Definició, components i agents de la destinació turística

          1.2. Turisme natural

          1.3. Turisme actiu

          1.4. Turisme de negocis

          1.5. Alternatius

2. TEMA 2. Regions i subregions turístiques mundials i els seus atractius

          2.1. Regions definides per la OMT

          2.2. Subregions definides per la OMT

          2.3. Principals atractius naturals i culturals de cada regió

3. TEMA 3. El procés de planificació turística

          3.1. Concepte, agents implicats, objectius i finalitats de la planificació turística

          3.2. Fases de la planificació: estudi preparatori, execució i seguiment i control

          3.3. Policy makers

4. TEMA 4. Impactes de la planificació turística

          4.1. Capacitat de càrrega

          4.2. Turismofòbia

          4.3. Gentrificació

          4.4. El cas de Barcelona

5. TEMA 5. Estudis de cas

          5.1. Ecotaxa balear

          5.2. Barcelona World

          5.3. Carta de Paisatge de la Vall de Camprodon

          5.4. Construccions postmodernes

          5.5. Horts urbans

          5.6. Transports sostenibles

          5.7. Agrupacions europees de cooperació territorial

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 60 90 150
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Antón Clavé, Salvador (2005). Planificación territorial del turismo . UOC.
 • Anton, S. (1997). Article: Reestructuración hotelera en destinos turísticos consolidados . Barcelona: Papers de turisme nº27.
 • Blasco Peris, Albert (2006). Tipologías turísticas : un análisis de las distintas modalidades turísticas. Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona .
 • Departament d'innovació universitats i empresa (2005). Pla estratègic de Turisme a Catalunya: 2005-2010. Recuperat , a http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio
 • López i Palomeque, Francesc (1997). Análisis territorial del turismo : una nueva geografía del turismo. Barcelona: Ariel.
 • Lozato-Giotart, Jean-Pierre (1991). Mediterráneo y turismo . Barcelona: Masson.
 • Ministerio de industria, turismo y comercio (2010). Pla del turisme espanyol horitzó 2020. Recuperat , a http://www.mityc.es
 • DONAIRE, J.A. (2008). Turisme cultural, entre l’experiència i el ritual. Bellcaire d'Empordà: Vitel.la.
 • NOGUER, E. (2014). La imatge turística del Pirineu català: el cas de la Vall de Camprodon . Universitat de Girona.
 • FERNANDO VERA, J. (coord.) (2011). Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos. València: Tirant Humanidades.
 • Vera, J.F. (2012). Renovación y reestructuración de destinos turísticos en áreas costeras : marco d. València: Universitat de València.
 • MOLINA, J.J. (2015). Turismos alternativos. S.L. CIMS 97.
 • MOLINA, J.J. (2010). Práctica termal y orígenes del termalismo en la Cataluña contemporanea. S.L ASTRO UNO.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitat 1: Anàlisi d'una destinació turística Es valorarà el treball escrit lliurat i la presentació oral 30
Activitat 2: Presentació d'una subregió turística Es valorarà la presentació oral. 15
Activitat 3: Redacció d'un pla estratègic de turisme Es valorarà el treball escrit lliurat i la presentació oral 30
Activitat 4: Prova escrita Prova escrita indivual 25

Qualificació

AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE L’ASSIGNATURA

AVALUACIÓ CONTÍNUA:

Es considera avaluació contínua de l’assignatura a la suma de les 4 pràctiques exigides, les quals s'han de lliurar en paper i exposar oralment en la data determinada.
Els treballs escrits i les presentacions es poden fer en català, castellà, anglès i francès.

L'assistència a classe, tot i no ser obligatòria, es valorarà positivament.

Per optar a avaluació contínua cal haver presentat les 3 pràctiques i haver obtingut mínim un 4 en la proba escrita.


AVALUACIÓ ÚNICA:

L’alumne es podrà acollir a l’avaluació única on el 100% de la nota serà un examen on entrarà tota la matèria exposada a classe i aquella que hi pugui aparèixer a la bibliografia de l’assignatura (tant la del disseny de l'assignatura com aquella facilitada pel professor a classe).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Seran “No Presentat” tot aquell alumne que no presenti ni el treball, ni la exposició ni es presenti a l’examen.

Observacions

Es recomana a l’alumne que revisi prèviament els coneixements en geografia adquirits al llarg de la seva vida estudiantil i que tingui present tant Atles com qualsevol aplicació informàtica on pugui repassar aquests conceptes.

Assignatures recomanades

 • Dimensió econòmica del mercat turístic
 • Dimensió socio-cultural del turisme
 • Dimensió territorial del turisme
 • Màrqueting turístic
 • Tècniques informàtiques i comunicatives