Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Castellá/ Català. Estudi del territori en relació al turisme
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JUAN JOSE MOLINA VILLAR
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (60%), Anglès (20%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
 • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. TEMA 1: DIMENSIÓN TERRITORIAL DEL TURISMO Conceptos generales Teóricos del turismo El soporte de la geografía y de la historia al turismo

2. TEMA 2: IMPACTO ESPACIAL DE LA ACTIVIDAD TURISTICA El desplazamiento turístico El turismo y el medio ambiente

3. TEMA 3: RECURSOS TURISTICOS Y ACTIVIDAD HUMANA La dinámica urbana, natural, rural y su paisaje Infraestructuras y vías de comunicación

4. TEMA 4: EL DESARROLLO DEL TURISMO EN EL TERRITORIO El espacio turístico y su dinámica Actividades, usos y modelos

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 65 75
Cerca d'informació 4 16 20
Classes expositives 25 2 27
Seminaris 16 12 28
Total 55 95 150

Bibliografia

 • Bigné, J.E., Font, X. & Andreu, L. (2000). Marketing de destinos turísticos. Análisis de estrategias de desarrollo. (2000). Madrid: ESIC.
 • Montaner Montejano, J. & Gonzalez Cabezas. (2006). Bienvenidos: Barcelona una cuidad abierta al turismo.. Barcelona: La Vanguardia Ediciones.
 • Ritchie B. & Crouch, G (2003). The competitive destination: a sustainable tourism perspectiva. (2003). Oxon, UK: CABI Publishing.
 • Vall, J.F. (2004). Gestión de destinos turísticos sostenibles (2004). Editora Gestión 2000.
 • Organización Mundial del Turismo (2001). Cooperación entre sectores Publico y Privado. Mejorando la competitividad turíst. Madrid: Madrid: WTO.
 • Organización Mundial del Turismo (1999). Guía para Administraciones Locales: Desarrollo Turístico Sostenible (1999). Madrid: UNWTO.
 • Sancho, A., García, G y otros (2002). Auditoría de sostenibilidad de los destinos turísticos. (Proyecto FEDER). Valencia: Valencia: Universidad de Valencia.
 • Molina, JJ., Gual, M. (2013). Balnearios y Spas urbanos. La salud como eje del turismo. Barcelona: Astro Uno.
 • López Palomeque, F. (2012). Análisi territorial del turismo. Barcelona: Ariel.
 • Miranda, J., Firmenich, M.E., Molina.J.J. (2010). Introducción al turismo. Barcelona: Astro Uno.
 • Molina Villar, J.J. (2014). Turismos alternativos. Barcelona: Tempro.
 • Molina Villar, J.J. (2015). Cine y turismo. Una relación emocional, territorial y temporal. Barcelona: Tempore.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Actividad práctica territorial y turistica "Ficha de Recursos" Ejercicio individual con entrega de trabajo por escrito y seguimiento tutorial 30
Ejercicios y prácticas en relacion con el territorio y el turismo Se evaluará en el contexto de los temas de la asignatura 20
Trabajo de curso de la asignatura y exposición Trabajo aplicado, exposición y tutorias 30
Examen escrito Valoración de conocimientos mediante pruebas aplicadas 20

Qualificació

AVALUACIÓ NO CONTINUADA
L'estudiant que NO hagi presentat tots els treballs, ni fetes les exposicions, l'avaluació quedarà oberta i sotmesa a una prova final de tota la materia.

Es considera avaluació contínua de l’assignatura a la suma de les classes
expositives per part del professor, la presentació del treball en la data
determinada amb la seva exposició en la llengua corresponent i dues
proves avaluatòries i les pràctiques. L’assistència a l'aula només serà obligatòria en el moment
que comencin les exposicions orals dels treballs escrits, les avaluacions o les pràctiques, traient un punt per
sessió a l’alumne que no pugui justificar per escrit la seva absència per motius
laborals, de malaltia o personals.

Pel que fa a la qualificació, el valor del treball és del 30%, la seva exposició
és del 30% i l’examen serà del 20% i les pràctiques del 20%.

La obligatorietat de fer el treball, l'avaluació i les pràctiques i la seva presentació és palesa. Si l’alumne
decideix no fer-ne, no se li permetrà
l’avaluació contínua havent de superar l’assignatura per l’avaluació única.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:


AVALUACIÓ ÚNICA:

L’alumne es podrà acollir a l’avaluació única on el 100% de la nota serà un exàmen on entrarà tota la temàtica exposada a classe i aquella que hi pugui aparèixer a la bibliografia de l’assignatura (tant la de la fitxa de l’estudiant com aquella facilitada per el professor a classe).