Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Català/Castellà. Conceptes i definicions fonamentals
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUAN JOSE MOLINA VILLAR
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (60%), Anglès (20%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. Tema 1. Conceptes i definicions de turisme: Tipologies Tema 2. Origens i evolució del turisme Tema 3. L'activitat turística, els agents socials: Magnituds Tema 4. Els canvis en els models turísctics Tema 5. El turisme de naturalesa Tema 6. El turisme de litoral Tema 9. El turisme urbà Tema 10. El turisme i el seu entorn Tema 11. Les relacions entre turistes i residents

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 54 95 149
Classes expositives 1 0 1
Total 55 95 150

Bibliografia

 • Cals i Güell, J (1991). Els canvis turístics. Incidència en els municipis costaners de Barcelona (Diputació de Barcelo). Barcelona: Diputació de Barcelona.
 • Cals i Güell, J (1982). La Costa Brava i el turisme. (Kapel). Barcelona: Kapel.
 • Corbin, A (1993). El territorio del vacío. Occidente y la invención de la playa (1750-1840) (Mondadori). Madrid: Mondadori.
 • Defert, P. (1966). La localisation touristique. (Public de l'AIEST). Berne: Gürten.
 • López Palomeque, F (1994). El turisme, en Geografía Gral Països Catalans (Vol. V, pp 17-105). Barcelona: Enciclopedia Catalana. 1a edició.
 • Taylor, F. W. (1970). Management cientifico (Oikos Tau). Vilassar de Mar (Barcelona): Oikos Tau.
 • Nogué, J. (2008). El paisaje en la cultura contemporànea (Biblioteca Nueva). Madrid: Biblioteca Nueva.
 • López Palomeque, F; Sànchez, D., dirs (2009). Atles del turisme a Catalunya (Gencat). Barcelona: Generalitat de Catalunya.
 • Molina Villar, J.J. (2001). Història de la publicitat turística. Estudis de Turisme a Catalunya, (9), 10-16
 • Molina Villar, J.J. (2003). L'origen dels balnearis a Catalunya. Estudis de Turisme de Catalunya, (13), 14-18
 • Sarries Sanz, L (1994). Nuevos modelos de organización industrial (Dykinson). Madrid: Dykinson.
 • Molina Villar, J.J. (2004). Termalismo y turismo en Catalunya: Un estudio geohistórico contemporáneo (UB). Barcelona: www.cesca.es / TDX-00901104-093505. Recuperat , a www.cesca.es
 • López Palomeque, F (1994). Turismo de invierno y estaciones de esquí en el Pirineo Catalán. Nuevas Modalidades de Turismo y sus efectos económicos, UIMP(), 19-39
 • Molina Villar, J.J. (1999). El Prototurismo en Catalunya : La Garriga, los balnearios y las aguas termales (Manuscrit). Girona: Treballs de recerca de doctorat (Universitat de Girona. Departament de Geografia.
 • Jafar Jafari (ed) (trad. Victor M Pina) (2002). Enciclopedia del turismo (Síntesis). Madrid: Síntesis.
 • Pearce, D.G. (1988). Desarrollo turístico: su planificación y ubicación geografica (Trillas). México: Trillas.
 • Pracedo Ledo, A. (2004). Nuevas realidades territoriales para el siglo XXI. Desarrollo local, identidad.. (Síntesis). Madrid: Síntesis.
 • Butler, R. W., Wall, G. (1998). Tourism and Sustainable Development: Monitoring, Planning and Managing.. Waterloo (Canadá): J.G. Nelson U. of Waterloo Press..
 • Garay Tamajón, L.A. (2007). El ciclo de evolución del destino turístico.Una aproximación al desarrollo.... (U.Autònoma Barcelona). Bellaterra: UAB. www.tdx.cat/TDX-1031107-162244. www.cesca.es.
 • Molina Villar, J.J., Firmenich, M.E., Miranda, J., (2010). Introducción al turismo. Barcelona: Astro Uno.
 • Molina Villar, J.J., (2010). Balnearios. Antiguas prácticas, nuevas costumbres. Barcelona.: AstroUno.
 • Molina, J.J. (2014). Turismos alternativos. Barcelona: Tempro.
 • Molina Villar, JJ (2016). Cine y turismo. Una relación emocional, territorial y turistica. Barcelona: Tempore.
 • Molina Villar, J.J. (2016). Alojamiento, restauración y spa (1ª). Barcelona: Tempore.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Control en relació als temes treballats. Valoració dels coneixements 20
Prova de control de pràctiques Verificar l'aplicació dels conceptes als diferents tipus de turisme 20
Treball en grup i exposició de resultats a la classe pwp La defensa del treball realitzat en grup i preguntes dels pròpis alumnes i la final a càrrec del profesor 60

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUADA


Es considera avaluació contínua de l’assignatura a la suma de les classes
expositives per part del professor, la presentació del treball en la data
determinada amb la seva exposició en la llengua corresponent i dues
proves avaluatòries i les pràctiques. L’assistència a l'aula només serà obligatòria en el moment
que comencin les exposicions orals dels treballs escrits, les avaluacions o les pràctiques, traient un punt per
sessió a l’alumne que no pugui justificar per escrit la seva absència per motius
laborals, de malaltia o personals.

Pel que fa a la qualificació, el valor del treball escrit i la seva exposició és del 60%, el control pràctiques 20% i el control en relació als temes treballats 20%.

La obligatorietat de fer el treball, l'avaluació i les pràctiques i la seva presentació és palesa. Si l’alumne decideix no fer-ne, no se li permetrà l’avaluació contínua havent de superar l’assignatura per l’avaluació única.


AVALUACIÓ ÚNICA:

L’alumne es podrà acollir a l’avaluació única on el 100% de la nota serà un
examen on entrarà tota la temàtica exposada a classe i aquella que hi pugui
aparèixer a la bibliografia de l’assignatura (tant la de la fitxa de l’estudiant
com aquella facilitada per el professor a classe).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:

L'estudiant que NO hagi presentat tots els treballs, ni fetes les exposicions, ni les pràctiques i les avaluacions