Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'objectiu de l'assignatura consisteix en comprendre les característiques bàsiques dels models de turisme urbà contemporani i els seus diversos models de gestió, tot identificant el rol dels agents, sectors i institucions que participen en el seu desenvolupament.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup ER

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 22. Tenir pensament lògic i esperit crític
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. Models de centres urbans contemporanis: Urbanisme, Economia, Societat i Cultura

2. L'oferta, la demanda i el consum turístic en destinacions urbanes: patrimoni, comerç i cultura

3. La gestió i planificació turística: institucions i polítiques de planificació estratègica (anàlisi de models i casos pràctics)

4. Anàlisi, diagnosi i estratègia en la planificació i gestió del turisme urbà

5. Els reptes de la sostenibilitat ambiental, econòmica, patrimonial i social

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 20 11 31
Classes expositives 30 0 30
Exposició dels estudiants 12 2 14
Total 62 13 75

Bibliografia

 • Vera Rebollo, José Fernando (2011 ). Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Anton Clavé, Salvador Gonzàlez Reverté, Francesc Cors i Iglesias, Martí (2007 ). A propósito del turismo : la construcción social del espacio turístico . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Gonzàlez Reverté, Francesc (2009 ). Ciudades efímeras : transformando el turismo urbano a través de la producción de eventos (1a ed. en lengua castellana). Barcelona: UOC. Catàleg
 • Font Sentias, Josep, 1963- André, Marien (2004 ). Casos de turismo cultural : de la planificación estratégica a la gestión del producto . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Gallego Llorca, Javier (2005 ). Gestió pública del turisme . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Pla Estratègic de Turisme de la Ciutat de Barcelona. Recuperat , a http://www.turismebcn2015.cat/
 • Pasos. Revista de Patrimonio y Turismo. Pasos. Recuperat, a http://pasosonline.org/index.htm
 • Tello Robira, Rosa Amzert, Malika (2002 ). Espais públics : mirades multidisciplinàries . Barcelona: Pòrtic. Catàleg
 • López-Palomeque, F. (2004). La gestión pública del turismo en Cataluña. Organización y política turística de. Investigaciones Geográficas, (24), 5-27
 • López i Palomeque, Francesc ([2009] ). Atles del turisme a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Innovació Universitats i Empresa. Recuperat 24-09-2012, a http://www.ub.edu/mapaturismecat/ARTS/000.html Catàleg
 • Marchena Gómez, Manuel J. (1998 ). Turismo urbano y patrimonio cultural : una perspectiva europea . Sevilla: Turismo de Sevilla. Patronato Provincial :Diputación. Catàleg
 • Page, Stephen (1995 ). Urban tourism . London (etc.): Routledge. Catàleg
 • Herrero Prieto, Luis César (DL 2000 ). Turismo cultural : el patrimonio histórico como fuente deriqueza . Valladolid: Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi de models de gestió turística: el paper dels diversos agents públics i privats Elaboració d'un treball en grup sobre un cas concret 60
Classes expositives Assistència i participació activa a les classes. 20
Recerca d'informació, exposició i debat sobre el turisme urbà Elaboració d'una reflexió escrita sobre les temàtiques tractades a classe i exposició oral d'aquesta en sessions de debat. 20

Qualificació

L'assistència a les sessions expositives és obligatòria, així com la participació activa a l'aula i el seguiment de les lectures que es proporcionaran cada setmana.

Es realitzarà un treball en grup que consistirà en l'anàlisi d'un model de gestió turística d'alguna destinació urbana (ciutat a escollir). Aquest treball computarà el 60% de la nota, per tant, és imprescindible fer-lo si es vol aprovar l'assignatura.

Així mateix, es realitzarà un treball individual de recerca bibliogràfica sobre alguna de les temàtiques treballades a classe, que s'exposarà oralment a classe en sessions de debat. Aquest exercici té un valor del 20% de la nota.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
És obligatòria la realització del treball d'anàlisi. Es considerarà no presentat si no es realitza aquest treball.

Assignatures recomanades

 • Estratègies dels espais turístics
 • Geografia turística mundial
 • Gestió de béns culturals
 • Gestió de patrimoni cultural
 • Globalització i multiculturalitat