Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
GEMMA MOLLEVÍ BORTOLÓ
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Grup ER

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
GEMMA MOLLEVÍ BORTOLÓ
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
 • 10. Analitzar les implicacions ètiques del turisme
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics
 • 22. Tenir pensament lògic i esperit crític
 • 25. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions

Continguts

1. El SECTOR RESTAURACIÓ.

          1.1. Estructura i problemàtica del sector.

          1.2. Cadenes de restauració. Les franquícies.

2. DISSENY I DISTRIBUCIÓ DEL RESTAURANT.

          2.1. Factors que influeixen en el disseny.

          2.2. El local.

          2.3. Distribució d'espais.

          2.4. Distribució de maquinària i mobiliari.

3. AMBIENTACIÓ I PROMOCIÓ.

          3.1. Recomanacions generals sobre ambientació.

          3.2. L'exposició.

          3.3. Color i il·luminació.

          3.4. El confort ambiental.

          3.5. Decoració.

          3.6. Serveis complementaris.

4. Bufets i AUTOSERVEI.

          4.1. El bufet, concepte i modalitats.

          4.2. Determinació de l'oferta.

          4.3. Distribució i presentació dels aliments.

          4.4. Desenvolupament del servei.

          4.5. L'autoservei: conceptes i modalitats.

          4.6. Sistemes de retirada de serveis.

5. NOVA RESTAURACIÓ.

          5.1. Les empreses de col·lectivitats.

          5.2. Restauració ràpida.

          5.3. Noves modalitats en restauració.

6. L' APPCC I LA HIGIENE ALIMENTÀRIA.

          6.1. Higiene alimentària i manipulació d'aliments.

          6.2. El sistema APPCC .

          6.3. Normativa específica.

7. LA GESTIÓ DEL CELLER.

          7.1. Àmbit físic del celler, instal·lacions i equips.

          7.2. Determinació d'existències i rotació de vins.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 16 12 28
Lectura / comentari de textos 0 3 3
Prova d'avaluació 0 30 30
Resolució d'exercicis 2 6 8
Tutories 0 6 6
Total 18 57 75

Bibliografia

 • Jesús Felipe Gallego (2002). Gestión de hoteles: una nueva visión. Madrid: Paraninfo.
 • Javier Cerra y otros autores (2001). Gestión de la producción en alojamientos y restauración. Madrid: Síntesis.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
QÜESTIONARI 1. Prova individual. Percentatge sobre la nota global: 20%. Els criteris d'avaluació són: la integració dels continguts en les diverses activitats, l'adequació als escenaris i supòsits a avaluar, la redacció i claredat d'exposició, la capacitat de síntesi i els aspectes formals (com a presentació, format, utilització de peus de pàgina, encapçalats i notes), inherents a la presentació de qualsevol document en l'àrea professional i, òbviament, en l'àmbit universitari. 20
QÜESTIONARI 2. Prova individual. Percentatge sobre la nota global: 20%. Els criteris d'avaluació són: la integració dels continguts en les diverses activitats, l'adequació als escenaris i supòsits a avaluar, la redacció i claredat d'exposició, la capacitat de síntesi i els aspectes formals (com a presentació, format, utilització de peus de pàgina, encapçalats i notes), inherents a la presentació de qualsevol document en l'àrea professional i, òbviament, en l'àmbit universitari. 20
CAS PRÀCTIC 1: Exercici individual. Percentatge sobre la nota global: 20%. Els criteris d'avaluació són: la integració dels continguts en les diverses activitats, l'adequació als escenaris i supòsits a avaluar, la redacció i claredat d'exposició, la capacitat de síntesi i els aspectes formals (com a presentació, format, utilització de peus de pàgina, encapçalats i notes), inherents a la presentació de qualsevol document en l'àrea professional i, òbviament, en l'àmbit universitari. 20
CAS PRÀCTIC 2: Anàlisi d'un documental sobre la indústria cárnica. Percentatge sobre la nota global: 20%. Els criteris d'avaluació són: la integració dels continguts en les diverses activitats, l'adequació als escenaris i supòsits a avaluar, la redacció i claredat d'exposició, la capacitat de síntesi i els aspectes formals (com a presentació, format, utilització de peus de pàgina, encapçalats i notes), inherents a la presentació de qualsevol document en l'àrea professional i, òbviament, en l'àmbit universitari. 20
CAS PRÀCTIC 3: Aportacions i intervencions en un fòrum temàtic. Percentatge sobre la nota global: 15%. Els criteris d'avaluació són: la integració dels continguts en les diverses activitats, l'adequació als escenaris i supòsits a avaluar, la redacció i claredat d'exposició, la capacitat de síntesi i els aspectes formals (com a presentació, format, utilització de peus de pàgina, encapçalats i notes), inherents a la presentació de qualsevol document en l'àrea professional i, òbviament, en l'àmbit universitari. 15
ASSISTÈNCIA a les classes expositives. Percentatge sobre la nota global: 5%. L'alumne que assisteixi a un 75% o més de les classes obtindrà una qualificació de deu per aquest concepte d'avaluació. Per sota del 75% la nota serà de zero. 5

Qualificació