Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SILVIA PUCHE CAPELLA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Grup T

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SILVIA PUCHE CAPELLA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.

Continguts

1. Patrimoni i Turisme

          1.1. L'atractiu turístic del Patrimoni. Viatjar y aprendre.

          1.2. Quan el Patrimoni Cultural esdevé Recurs Turístic.

          1.3. Tipologies patrimonials i nous productes turístics: Literatura, cinema, música, memòria, cultura viva...

          1.4. Reutilització turística del Patrimoni: Hotels històrics, cases-museu,centres culturals...

          1.5. La transversalitat del turisme: La sostenibilitat del turisme cultural.

2. Un viatge a través dels principals museus i el Patrimoni Mundial.

          2.1. Passat i present

          2.2. Tresors a descobrir

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 5 7
Classes participatives 9 0 9
Elaboració de treballs 7 19 26
Lectura / comentari de textos 1 5 6
Prova d'avaluació 4 12 16
Sortida de camp 2 9 11
Total 25 50 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Les classes són presencials.El professor exposarà el contingut dels temes amb la presa d'apunts per part de l'alumne. Igualment es consideren participatives, ja que la intervenció i l'assistència de l'estudiant serà fonamental. L'assistència a classe és obligatòria i representa un 5% de la nota final. Si l'alumne suma més de tres faltes SENSE JUSTIFICAR, perdrà aquest 5% de la seva nota.
  5
  Sortida de camp 1: Sortida per posar en pràctica els conceptes estudiats a classe. És obligatòria l'assistència a la sortida de camp i la posterior realització d'una memòria de la mateixa.
  15
  Sortida de camp 2.Sortida per posar en pràctica els conceptes estudiats a classe. És obligatòria l'assistència a la sortida de camp i la posterior realització d'una memòria de la mateixa. 15
  Dossier d'exercicis. Lectura i anàlisi d'articles i documents audiovisuals. Aquestes lectures es complementen amb l'entrega de comentaris escrits.

  Dossier d'exercicis. Lectura i anàlisi d'articles i documents audiovisuals. Aquestes lectures es complementen amb l'entrega de comentaris escrits.
  15
  Prova 1
  Els continguts del temari exposats pel professor seran avaluats en aquesta prova. 15
  Prova 2 Els continguts del temari exposats pel professor seran avaluats en aquesta prova. 15
  L'alumne realitzarà un treball de curs, de forma individual o en equip. El tema d'aquest treball es basarà en el temari de l'assignatura i es decidirà entre els alumnes i el professor. Haurà de seguir una metodologia científica. 20

  Qualificació

  Els criteris d'avaluació són els següents:

  - Dues proves escrites que representaran el 30% de la nota (15%
  cadascuna).
  - Un treball de curs individual o en grup (màxim de 3 alumnes) que valdrà el 20% de la nota final.

  - Realització de diferents exercicis que en total computaran un
  15%.
  - Dues sortides amb posterior entrega de memòria que que es valoraran
  amb un total del 30%.
  - L'assistència a les classes es puntua en un 5%.

  Els exercicis es poden realitzar a classe o a casa. Els primers, es faran i s'entregaran EXCLUSIVAMENT a classe, ja que representen una nota d'avaluació contínua. Els treballs que es facin a casa tindran una data màxima d'entrega, ja sigui presentant els documents impresos o per correu electrònic.


  Les proves escrites consistiran en cinc preguntes de desenvolupament valorades en dos punts cadascuna. Es poden consultar els apunts.

  Criteris de participació en l'avaluació contínua:

  1) No hi ha recuperació.
  2) L'alumne que no seguexi l'avaluació contínua o que no hagi cobert
  un mínim d'un 70% de la nota total, haurà de presentar-se a
  examen final.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Solament l'alumne que no tingui cap nota, constarà com N.P. en la qualificació final.