Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
30 por ciento
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
XAVIER ORTELLS NICOLAU
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (60%), Anglès (20%)

Grup ER

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
XAVIER ORTELLS NICOLAU
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (60%), Anglès (20%)

Grup T

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
XAVIER ORTELLS NICOLAU
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%), Anglès (0%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 3. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per a la seva millora
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
 • 16. Definir objectius, estratègies i polítiques en el turisme
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme

Continguts

1. Tema 1: GENERALIDADES: Empresa - Negocio

2. Tema 1.1 Tipos de Empresa: Elección Forma jurídica Tema 1.2 Petición de denominación social. Tema 1.3 Búsqueda de puntos Atención Emprendedores (PAE) Tema 1.4 Ventajas de la tramitación electrónica: DUE Tema 1.5 Servicios: Notarías-DUE tutorial-Tramitación-Propiedad Intelectual-Patentes y Registros

3. Tema 2:INCENTIVOS A LA CREACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS

4. Tema 2.1 Centros de información y red de creación de empresas. 2.2 Estatuto del trabajador autónomo y autónomo (TRADE). 2.3 Desempleo para autónomos. 2.4 Contratos frecuentes. 2.5 Creación asociaciones y Fundaciones 2.6 Seguros contratación y regulación legal.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 19 56 75
Total 19 56 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  A-1 Tema 1 Creación empresas turísticas; creación empresas de forma telemática; propiedad intelectual e industrial, patentes.; contratación laboral. preguntas individuales 12
  A-2 preguntas individuales 25
  A-4 fins a 2,5 punts sobre 10 de la nota final 13
  A-3 fins a 2 punts sobre 10 de la nota final 25
  asistencia a clase hasta un 15 por ciento de la nota final.
  4 faltas de asistencia no justificadas implicarán no recibir evaluación continuada y necesidad de asistir a examen final.
  15
  participación activa en clase, relaciona con la actividad 3 de evaluación. Hasta 1 punto sobre 10. Serán valoradas las intervenciones en los debates abiertos por el profesor y su adecuación y corrección respecto del tema 10

  Qualificació

  asistencia a clase
  participación activa en clase
  realización de las actividades establecidas

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  acudir a examen final

  Observacions

  se deben leer los textos e informaciones web especificados por el profesor