Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSÉ BERTRAN JORDANA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Grup T

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSÉ BERTRAN JORDANA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

  • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
  • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
  • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient

Continguts

1. 1- VALORACIÓNDE INVERSIONES TURÍSTICAS EN UN AMBIENTE DE RIESGO. 1.1 Ajusta de la tasa de descuento. 1.2 Reducción de los cash flows a condiciones de certeza. 1.3 Análisis de sensibilidad de una inversión. 1.4 El VAN esperado. 1.5 La varianza del VAN. 2- INVERSIÓN Y MERCADOS FINANCIEROS. 2.1 Sistema financiero. 2.2 Mercados financieros. 2.3 Activos financieros. 2.3.1 Activos financieros de renta fija. 2.3.2 Activos financieros de renta variable. 2.4 Ratios bursátiles de las empresas turísticas. 2.5 Gestión de carteras de activos financieros.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 75 0 75
Total 75 0 75

Bibliografia

  • Andrés Suárez (2014). Decisiones óptimas de financiación e inversión. Pirámide.
  • J. C. Aguado y G. Méndez (2006). La gestión financiera de empresas turísticas. Paraninfo.
  • Rocío García y otros (2007). Gestión financiera en el sector turístico. Pirámide.
  • G. Méndez (2007). Análisis y gestión financiera de empresas turísticas. Ramón Areces.
  • J.L. Caballero y otros (2009). Dirección financiera de la empresa. Pirámide.
  • Brealey y Myers (2003). Principios de finanzas corporativas. Mc Graw Hill.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
avaluació única La qualificaió s'obté de la nota enviada pel centre on l'alumme a cursat Erasmus 100

Qualificació

La nota final estará composta per dues parts:

- Prova final:75%
- Participació a classe: 25%