Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
SILVIA PUCHE CAPELLA
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (80%)

Grup T

Durada:
Anual
Professorat:
SILVIA PUCHE CAPELLA
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (80%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. Patrimoni turístic de Catalunya

          1.1. Riquesa i diversitat del patrimoni turístic català

                    1.1.1. El patrimoni natural

                    1.1.2. El patrimoni históric-artístic

                    1.1.3. El patrimoni immaterial

          1.2. Catalunya, Patrimoni de la Humanitat

          1.3. Catalunya com a destinació turística

                    1.3.1. Rutes turístiques destacades

2. Les comarques catalanes i el seu patrimoni turístic

          2.1. La demarcació de Barcelona

                    2.1.1. Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Anoia, Solsonès, Berguedà, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Alt Penedès, Osona, Bages. Estudi de les principals destinacions, monuments, museus, paisatges,gastronomia, festes, costums...

          2.2. La demarcació de Girona

                    2.2.1. Gironès, Selva, Baix Empordà, Alt Empordà, Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, Pla de l'Estany. Estudi de les principals destinacions, museus, monuments, paisatges, gastronomia, costums, tradicions...

          2.3. La demarcació de Tarragona

                    2.3.1. Tarragonès, Baix Penedès, Baix Camp, Baix Ebre, Montsià, Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat, Conca de Barberà, Alt Camp. Estudi de les principals destinacions, monuments, museus, paisatges, gastronomia, costums, tradicions...

          2.4. La demarcació de Lleida

                    2.4.1. Segrià, Vall d'Aran, Alt Urgell, Segarra, Urgell, Les Garrigues, Pla d'Urgell, La Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça. Estudi de les principals destinacions,monuments, museus, paisatges, gastronomia, costums, tradicions...

          2.5. La Catalunya Nord

                    2.5.1. Rosselló, Cerdanya, Vallespir, Conflent, Capcir, Costa Vermella. Estudi de les principals destinacions, monuments, paisatges, museus, gastronomia, festes, tradicions...

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 9 0 9
Elaboració de treballs 0 26 26
Lectura / comentari de textos 1 5 6
Prova d'avaluació 4 12 16
Sortida de camp 4 14 18
Total 18 57 75

Bibliografia

 • Amades, Joan (1982). Costumari Català. Barcelona: Salvat/Edicions 62.
 • Atles del turisme a Catalunya (2009). Barcelona: Generalitat de Catalunya.
 • Catàleg de monuments i conjunts històrico-artístics de Catalunya (1990). Barcelona: Generalitat de Catalunya.
 • Español, Francesca (2007). El Romànic català . Angle.
 • Iglesies i Riumalló, Francesc (2010). 116 icones turístiques de Catalunya . Barcelona: Ara Llibres.
 • Masegosa, Josep (1985). 50 itineraris històrics per l'art català . Barcelona: CEAC.
 • Oficina de Turisme de Catalunya: Palau Robert. Recuperat , a www.gencat.cat/palaurobert
 • Patrimoni de Catalunya. Recuperat , a patrimoni.gencat.cat
 • Pobles de Catalunya. Recuperat , a www.poblesdecatalunya.cat
 • Rutes per Catalunya. Recuperat , a www.vegueries.com
 • Turisme de Catalunya. Recuperat , a gencat.cat/es/temes/turisme
 • Turismo en Cataluña. Recuperat , a www.spain.info/es/que-quieres/ciudades-pueblos/.../cataluna.htm

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Les classes són presencials.El professor exposarà el contingut dels temes amb la presa d'apunts per part de l'alumne. Igualment es consideren participatives, ja que la intervenció i l'assistència de l'estudiant serà fonamental. L'assistència a classe és obligatòria i representa un 5% de la nota final. Si l'alumne suma més de tres faltes SENSE JUSTIFICAR, perdrà aquest 5% de la seva nota. 5
Sortida de camp 1: Sortida per posar en pràctica els conceptes estudiats a classe. És obligatòria l'assistència a la sortida de camp i la posterior realització d'una memòria de la mateixa. 15
Sortida de camp 2.Sortida per posar en pràctica els conceptes estudiats a classe. És obligatòria l'assistència a la sortida de camp i la posterior realització d'una memòria de la mateixa. 15
Dossier d'exercicis. Lectura i anàlisi d'articles i documents audiovisuals. Aquestes lectures es complementen amb l'entrega de comentaris escrits. 15
L'alumne realitzarà un treball de curs, de forma individual o en equip. El tema d'aquest treball es basarà en el temari de l'assignatura i es decidirà entre els alumnes i el professor. Haurà de seguir una metodologia científica. 20
Prova 1. Els continguts del temari exposats pel professor seran avaluats en aquesta prova. 15
Prova 2. Els continguts del temari exposats pel professor seran avaluats en aquesta prova. 15

Qualificació

Els criteris d'avaluació són els següents:

- Dues proves escrites que representaran el 30% de la nota (15%
cadascuna).
- Un treball de curs individual o en grup (màxim de 3 alumnes) que valdrà el 20% de la nota final.

- Realització de diferents exercicis que en total computaran un
15%.
- Dues sortides amb posterior entrega de memòria que que es valoraran
amb un total del 30%.
- L'assistència a les classes es puntua en un 5%.

Els exercicis es poden realitzar a classe o a casa. Els primers, es faran i s'entregaran EXCLUSIVAMENT a classe, ja que representen una nota d'avaluació contínua. Els treballs que es facin a casa tindran una data màxima d'entrega, ja sigui presentant els documents impresos o per correu electrònic.


Les proves escrites consistiran en cinc preguntes de desenvolupament valorades en dos punts cadascuna. Es poden consultar els apunts.

Criteris de participació en l'avaluació contínua:

1) No hi ha recuperació.
2) L'alumne que no seguexi l'avaluació contínua o que no hagi cobert
un mínim d'un 70% de la nota total, haurà de presentar-se a
examen final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Solament l'alumne que no tingui cap nota, constarà com N.P. en la qualificació final.