Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Les empreses turistiques d'intermediació, i mes concretament les agències de viatges, viuen en els darrers anys canvis importants sense precedents en tota la seva recent història. La implementació de la xarxa i els serveis que ofereix, les facilitats de la contractació a proveïdors de forma directa i les turbulencies sorgides en els darrers anys, obligan als nous empresaris o emprendedors que estiguin interessat en l'apertura d'una empresa d'intermediació, a aplicar estrategies adequades a la situació actual. Per això, la formació té un papel destacat en aquest sentit. Els alumnes van a conèixer i estudiar l'estructura empresarial,la seva organització, els marcs legals i jurídics vigents, així com les eïnes estratègiques pròpies d'aquest mercat, amb les seves casuistiques molt especials. L'assigantura, analitzarà i estudiarà el mercat real evaluant casos pràctics i realitzant treballs individuals i en grup.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JUSTINIANO HIDALGO IMBERNON
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques
 • 25. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions

Continguts

1. CREACIÓ D'UNA EMPRESA D'INTERMEDIACIÓ TURÍSTICA

2. PRESSUPOST D'UN VIATGE COMBINAT

3. ORGANITZACIÓ INTERNA D'UNA EMPRESA D'INTERMEDIACIÓ TURÍSTICA

4. TRANSPORTS

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3 31 34
Classes expositives 10 0 10
Prova d'avaluació 1 0 1
Treball en equip 4 26 30
Total 18 57 75

Bibliografia

 • RIVAS GARCÍA, J. (2008). DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS TURÍSTICAS. SEPTEM.
 • HUERTAS GARCÍA, R., DOMÍNGUEZ GALCERÁN, R. (2008). DECISIONES ESTRATÉGICAS PARA LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES EN EMPRESAS DE SERVICIO. PUBLICACIONS I EDICIONS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitat 1 Individual Creació i Constitiució d'una Agencia de Viatges en una CC.AA. espanyola. ... 15
Activitat 2 Indidivual Pressupost d'un viatge combinat ... 20
Activitat 3 Anàlisi de l'organització d'una empresa d'intermediació ... 20
Activitat 4- Prospecció casos d'éxit ... 15
Prova ... 20
Classes expositives on es valorarà l´assistència a classe de l´alumne. ... 10

Qualificació

Hi haurà 4 activitats
- Creació i constitució d'una agencia de viatges- 15%
- Pressupost d'un viatge combinat - 20%
- Anàlisi de l'organització d'una empresa d'intermediació- 20%
- Prospectiva de agències d'èxit- 15%

i una prova final - 20 %
L'assistència i la participació activa- 10%

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota NP és l´equivalent a no haver presentat cap exercici, presentar-se a exàmens i no assistir a classe.