Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Gestió comercial en empreses d'allotjament i restauració. Claus pràctiques de la direcció d'empreses d'allotjament i restauració. Disseny y planificació del producte hoteler. Estratègies hoteleres.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ESTER NOGUER JUNCA  / MIQUEL SANCHEZ ROMERO
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
 • 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques
 • 25. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions

Continguts

1. Convencions i banquets

          1.1. Organització i estructura. Coordinació interdepartamental.

          1.2. Suport documental per a la venda

          1.3. Contractació, documentació i comunicació interna

          1.4. Pressupostos i necessitats de material i personal

          1.5. Fases del servei: muntatge, preparació, desenvolupament i finalització.

          1.6. Facturació i control de qualitat.

          1.7. Reunions i esdeveniments d'empresa

2. Direcció de restauració.

          2.1. Disseny de l'oferta.

                    2.1.1. Adequació de l'oferta a les tipologies de clients.

                    2.1.2. Línia gastronòmica.

                    2.1.3. Disseny de l'oferta gastronòmica.

                    2.1.4. Suports de vendes. Tipus de cartes.

          2.2. Control de l'oferta.

                    2.2.1. Estructura de costos i benefici d'un plat.

                    2.2.2. Fitxa tècnica.

                    2.2.3. Determinació del preu de venda.

                    2.2.4. Marge brut i índex de popularitat.

                    2.2.5. Classificació dels plats segons MBE i IP.

                    2.2.6. Accions a emprendre per grups de plats.

                    2.2.7. Modificacions estacionals de l'oferta.

                    2.2.8. Política de compres i proveïdors.

3. Gestió de tarifes i revenue management.

4. Control d'ingressos i despeses. Desviacions pressupostàries.

          4.1. El departament d'administració

          4.2. Previsions d'ingressos i despeses en allotjaments turístics.

          4.3. Control d'ingressos i despeses. Desviacions pressupostàries.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,5 12 14,5
Classes expositives 21 0 21
Prova d'avaluació 4,5 10 14,5
Resolució d'exercicis 20 22 42
Sortida de camp 4 4 8
Total 52 48 100

Bibliografia

 • Gallego, J. F. (2002). Gestión de hoteles: una nueva visión. Madrid: Paraninfo.
 • Cerra, J. y otros (2001). Gestión de la producción en alojamientos y restauración. Madrid: Síntesis.
 • Felipe Gallego, J. (2010). Gestión de hoteles. Thomson Learning-Paraninfo.
 • Arguedas, R. (2004). Planificación y dirección de empresas turísticas. UNED.
 • Méndez González, G. (2009). Análisis y gestión finnanciera de empresas turística. Centro de estudios Ramón Areces. .
 • Talon P. y Gonzalez, L. (2011). Yield Revenue Management en el Sector Hotelero. Delta Publicaciones.
 • Okumus, F. (2010). Strategic management for hospitality and tourism. Butterworth-Heinemann.
 • Ingold, A. & Una Yeoman, I. (2006). Yield management (2n ed.). Thomson .
 • Mesalles, L. (2010). Hotel Control. Laertes.
 • O Fallon, M. & Rutherford, D. (2010). Hotel management and operations (5th ed.). LEA.
 • Chuck Y. Gee (2008). International Hotels: Development and Management (2nd. ed.). American Hotel & Lodging Educational Institute.
 • Sheela, A. M. (2007). Economics of Hotel Management. New Age International (P) Limited.
 • VVAA (2016). Hotel Management and Operations: Business, Commerce. Cram101.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
ACTIVITAT 1: qüestionari tema 1 (prova individual). Percentatge sobre la nota global: 15%. Els criteris d'avaluació són: la integració dels continguts en les diverses activitats, l'adequació als escenaris i supòsits a avaluar, la redacció i claredat d'exposició, la capacitat de síntesi i els aspectes formals (com a presentació, format, utilització de peus de pàgina, encapçalats i notes), inherents a la presentació de qualsevol document en l'àrea professional i, òbviament, en l'àmbit universitari. 15
ACTIVITAT 2: qüestionari tema 2 (prova individual). Percentatge sobre la nota global: 15%. Els criteris d'avaluació són: la integració dels continguts en les diverses activitats, l'adequació als escenaris i supòsits a avaluar, la redacció i claredat d'exposició, la capacitat de síntesi i els aspectes formals (com a presentació, format, utilització de peus de pàgina, encapçalats i notes), inherents a la presentació de qualsevol document en l'àrea professional i, òbviament, en l'àmbit universitari. 15
ACTIVITAT 4: exercici pràctic d'enginyeria de menús (tema 3). Percentatge sobre la nota global: 20%. Els criteris d'avaluació són: la integració dels continguts en les diverses activitats, l'adequació als escenaris i supòsits a avaluar, la redacció i claredat d'exposició, la capacitat de síntesi i els aspectes formals (com a presentació, format, utilització de peus de pàgina, encapçalats i notes), inherents a la presentació de qualsevol document en l'àrea professional i, òbviament, en l'àmbit universitari. 20
ACTIVITAT 6: exercici pràctic: previsions d'ingressos i despeses (tema 4). Percentatge sobre la nota global: 20%. Els criteris d'avaluació són: la integració dels continguts en les diverses activitats, l'adequació als escenaris i supòsits a avaluar, la redacció i claredat d'exposició, la capacitat de síntesi i els aspectes formals (com a presentació, format, utilització de peus de pàgina, encapçalats i notes), inherents a la presentació de qualsevol document en l'àrea professional i, òbviament, en l'àmbit universitari. 20
ACTIVITAT 7: Visita a un hotel, informe. Percentatge sobre la nota global: 10%. Els criteris d'avaluació són: la integració dels continguts en les diverses activitats, l'adequació als escenaris i supòsits a avaluar, la redacció i claredat d'exposició, la capacitat de síntesi i els aspectes formals (com a presentació, format, utilització de peus de pàgina, encapçalats i notes), inherents a la presentació de qualsevol document en l'àrea professional i, òbviament, en l'àmbit universitari. 10
ACTIVITAT 8: exercici pràctic convencions i banquets. Percentatge sobre la nota global: 15%. Els criteris d'avaluació són: la integració dels continguts en les diverses activitats, l'adequació als escenaris i supòsits a avaluar, la redacció i claredat d'exposició, la capacitat de síntesi i els aspectes formals (com a presentació, format, utilització de peus de pàgina, encapçalats i notes), inherents a la presentació de qualsevol document en l'àrea professional i, òbviament, en l'àmbit universitari. 15
ASSISTÈNCIA a les classes expositives. Percentatge sobre la nota global: 5%. L'alumne que assisteixi a un 75% o més de les classes obtindrà una qualificació de deu per aquest concepte d'avaluació. Per sota del 75% la nota serà de zero. 5

Qualificació

Els criteris d'avaluació són: la integració dels continguts en les diverses activitats, l'adequació als escenaris i supòsits a avaluar, la redacció i claredat d'exposició, la capacitat de síntesi i els aspectes formals (com a presentació, format, utilització de peus de pàgina, encapçalats i notes), inherents a la presentació de qualsevol document en l'àrea professional i, òbviament, en l'àmbit universitari.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Assistència inferior al 50% i / o no presentació de les activitats d'avaluació establertes.

Assignatures recomanades

 • Direcció estratègica de Recursos Humans
 • Direcció estratègica d'empreses d'intermediació
 • Gestió d'empreses d'allotjaments i de restauració
 • Gestió d'empreses d'intermediació
 • Gestió economicofinancera a les empreses turístiques
 • Màrqueting turístic