Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Els quatre mòduls formatius, pretenen oferir una visió global, clara i detallada de tots els aspectes que conformen l’actual intermediació i, de la mateixa manera, el canvi fins a la desintermediació. Estudi dels conceptes, els de gestió de la producció de serveis i viatges, la estructura i organització del sector de les agències de viatges, la distribució electrònica i aspectes relatius al marketing actual -relacional i electrònic-.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JUSTINIANO HIDALGO IMBERNON
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
 • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. LA INTERMEDIACIÓ DE PRODUCTES I SERVEIS TURÍSTICS

          1.1. Serveis i proveïdors relacionats amb la intermediació turística.

          1.2. Intermediació en la venda del transport aeri. El mitjà de transport aeri.

          1.3. Intermediació en la venda del transport. Els mitjans de transport: terrestre i marítim (amb principal incidència en el món dels creuers)

          1.4. Legislació sobre viatgers en trànsit i duanes

          1.5. Intermediació en la venda de l’allotjament turístic

          1.6. Intermediació en la venda d’altres serveis turístics: paquets turístics, serveis solts, producte propi, etc.

2. ASSESSORAMENT,VENDA I POST-VENDA DE SERVEIS I PRODUCTES TURÍSTICS

          2.1. El client d’empreses d’intermediació. Tipologia, necessitats i motius de compra

          2.2. Tècniques de venda en mostrador depenent el tipus de client i de producte.

          2.3. Fases de la venda i tècniques aplicables

          2.4. La negociació

          2.5. Solucions de conflictes relacionats amb venda a través de la intermediació turística.

          2.6. La post-venda

          2.7. Valoració de la importància de les tècniques de venda en la gestió d’intermediació.

3. GESTIÓ I DOCUMENTACIÓ DE LA INTERMEDIACIÓ DE SERVEIS I PRODUCTES TURÍSTICS

          3.1. L'expedient de venda, bons, bitllets i documents de tràmit i títols de transport

          3.2. Documents.

          3.3. Documents de trànsit (STD) i formularis administratius estàndard (SAF).

          3.4. Documents bàsics del transport aeri i liquidació del BSP

          3.5. Gestió de la documentació

          3.6. Facturació i documents de pagament.

          3.7. Processos administratius interns en les agències de viatges i altres entitats de distribució turística.

4. PROGRAMARI DE GESTIÓ DE SERVEIS I PRODUCTES D'INTERMEDIACIÓ

          4.1. Aplicacions informàtiques i manuals per al control, arxiu i gestió de les vendes (front-office) i de gestió administrativa d'utilitat en agències de viatges. Programes de gestió: ORBIS

          4.2. Les centrals de reserves, els CRS i els GDS

          4.3. Altres sistemes de gestió de la intermediació de serveis i productes turístics

          4.4. Els GDS: situació actual i productes comercialitzats als GDS.

          4.5. AMADEUS, coneixements del sistema i aprenentatge del procés de venda.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 60 70
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 2 23 25
Classes expositives 16 0 16
Prova d'avaluació 8 31 39
Total 36 114 150

Bibliografia

 • ALBERT PIÑOLE, Isabel (2010). INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA. BARCELONA: UOC UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA.
 • BORJA SOLÉ, Luis de / GOMIS, Juan Miquel (2009). EL NUEVO PARADIGMA DE LA INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA. MADRID: PIRÁMIDE.
 • DEL ALCARÁZ MARTÍNEZ, Benjamín (2002). LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO. MADRID: ESIC.
 • ESTEBAN ALBERDI, Cristina / RUBIO ANDRADA, Luis (2006). EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.. MADRID: VISIONET.
 • GUARDIOLA Y SACARRERA, Enric (2004). CONTRATOS DE COLABORACIÓN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL. BARCELONA: BOSCH.
 • SANZ DOMÍNGUEZ, Carlos (2005). RÉGIMEN JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE LA INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA. SEVILLA: JUNTA DE ANDALUCÍA.
 • VARIOS (2007). EL FENÓMENO DE LAS COMPAÑÍAS AÉREAS DE BAJO COSTE. MADRID: MINISTERIO DE FOMENTO.
 • PÉREZ I PUIG, Albert (1995). EL LIBRO DEL MUNDO DE LOS AGENTES DE VIAJES (1995). BARCELONA: LAERTES.
 • PÉREZ I PUIG, Albert (2012). EL LIBRO DEL MUNDO DE LOS AGENTES DE VIAJES (2012). BARCELONA: . Recuperat , a www.wbta.es

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitat 1 CREACIÓN VIAJE COMBINADO Recerca i anàlisi d'informació i elaboració d'un informe 20
Activitat 2 DOCS PT Creació de la documentació d'un PT 20
Activitat 3 PROSPECCIÓ SECTOR Recerca i anàlisi d'informació i elaboració d'un informe 10
Activitat 4 AMADEUS + ORBIS Activitats a l'aula i prova GDS i Programa gestió 20
Prova Final Prova d'avaluació general d'aprenentatge 20
Assistència I participació activa a les classes expositives L´assistència es valorarà amb un 10 % del total de la nota. 10

Qualificació

Al llarg del curs els alumnes desenvoluparan 8 activitats a classe, que podran ser en grup (màxim dues persones) o individuals. Es tractarà de 1 activitat per cadascun dels temes (quatre temes.) També hauran de superar 2 controls. L'assistència comptarà un 10 % de la nota.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La presentació dels treballs fora de termini constarà com un No Presentat i, per tant, comptarà com un zero. Igualment, la còpia dels treballs comptarà com un zero.