Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Aproximació als elements bàsics del màrqueting aplicat a les destinacions turístiques. Definició dels conceptes bàsics, els instruments elementals de la disciplina i el conjunt de tècniques del màrqueting operacional: estrategies de creació de productes turístics, preus, comunicació i procés de distribució.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
GEMMA MOLLEVÍ BORTOLÓ  / XAVIER ORTELLS NICOLAU
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. Tema 1: CONTEXTO Y PARADIGMAS DEL MARKETING EN LOS DESTINOS TURÍSTICOS 1.1. Tendencias del turismo mundial: panorama 2030 (WTO) 1.2. Tendencias del modelo de turismo en España 1.3. Los desafíos de las empresas turísticas 1.4. El nuevo paradigma empresarial y turístico

2. Tema 2: CONCEPTOS BÁSICOS DEL MARKETING DE DESTINOS TURÍSTICOS 1.1. Conceptos básicos de marketing 1.2. Marketing de servicios 1.3. Marketing de destinos turísticos 1.3.1. Concepto 1.3.2. Marketing estrate´gico en destinos turísticos 1.3.3. Marketing operacional en destinos turísticos

3. Tema 3: LA ELECCIÓN DEL DESTINO: EL PROCESO DE COMPRA DEL TURISTA 3.1. El comportamiento del consumidor 3.2. Los factores de influencia 3.3. La elección del destino: etapas y actores

4. Tema 4: EL PLAN DE MARKETING DE UN DESTINO TURÍSTICO (I) 4.1. El Plan de Marketing de un Destino Turístico. Objetivos. 4.2. El proceso de planificación. Fases y especificidades.

5. Tema 5: EL PLAN DE MARKETING DE UN DESTINO TURÍSTICO (II): El diagnóstico de la situación actual 1. Análisis externo 1.1. Macroentorno - Demográfico - Económico - Social y cultural - Político y legal 1.2. Microentorno - Análisis del mercado - Análisis de la competencia 2. Análisis interno 2.1. Recursos. Identificación, análisis y valoración 2.2. Cartera de productos 2.3. Análisis de públicos actuales 2.4. Marca 2.5. Agentes implicados 3. Diagnóstico DAFO de destinos turísticos

6. Tema 6: EL PLAN DE MARKETING DE UN DESTINO TURÍSTICO (III): Objetivos, estrategias y tácticas 1. Objetivos del Plan de marketing 1.1. Definicion 1.2. Formulacion de objetivos 2. Estrategias en destinos turísticos 2.1. Estrategia de sectores prioritarios 2.2. Estrategia de clientes objetivo (segmentación) 2.3. Estrategia de posicionamiento 2.4. Estrategias de Productos 2.5 Estrategias de Comunicación 2.6. Estrategias de Distribución 3. Tácticas del Plan de márketing 3.1. Tácticas de Producto 3.2. Tácticas de Comunicación 3.3. Tácticas de Distribución

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8 0 8
Exposició dels estudiants 12 26 38
Prova d'avaluació 4 40 44
Treball en equip 30 30 60
Total 54 96 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  ACTIVIDAD ESCRITA PRUEBA ESCRITA DEL TEMARIO 20
  ACTIVIDAD ESCRITA PRUEBA DE EVALUACIÓN 20
  PLAN DE MARKETING DE UN DESTINO TURÍSTICO PLAN DE MARKETING DE UN DESTINO TURÍSTICO
  Entrega del trabajo completo. Todos los alumnos tienen que entregarlo en formato pdf. en el moodle de la UdG
  30
  PRESENTACIÓN ORAL DEL PLAN DE MARKETING DE UN DESTINO TURÍSTICO PRESENTACIÓN ORAL DEL TRABAJO DE GRUPO, DEL PLAN DE MARKETING DE UN DESTINO TURÍSTICO 10
  DOSSIER DE EJERCICIOS Test sobre artículos, notas de prensa, actividades prácticas, comentarios,... 15
  ASSISTÈNCIA
  PARTICIPACIÓ A CLASSE
  PARTICIPACIÓ A CLASSE 5

  Qualificació

  ESPECIFICATS A CLASSE

  L’assignatura es basa en el sistema d’avaluació continua. Per això, totes les activitats d'avaluació són obligatòries. S'aprova a partir del 5. I totes les activitats hauran de tenir un 4 com a nota mínima per a fer mitjana.


  L'avaluació única només la podrà realitzar aquell alumne que no hagi realitzat l'avaluació contínua -cap de les activitats-. L'alumne haurà de comunicar amb temps al professorat la seva presentació a avaluació única, perquè haurà d'entregar un pla de màrqueting (20%), expossar-la (10%) a més de fer una prova escrita (60%) i un comentari sobre un pla de marketing existent (10%); les activitats són essencials per aprovar l'assignatura en avaluació única. S'aprova a partir del 5. I totes les activitats hauran de tenir un 4 com a nota mínima per a fer mitjana.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Aquell alumne que no tingui cap nota tindrà la qualificació de "no presentat".

  Observacions

  Es demana que els alumnes es posin en comunicació durant les dues primeres setmanes del semestre amb el professorat –via email, via presencial- per comunicar quin tipus d’avaluació es pensa seguir: avaluació contínua o avaluació final per poder comunicar a l’alumne què ha de fer per superar l’assignatura en cadascú dels dos casos.

  Assignatures recomanades

  • Comercialització electrònica de productes i creació de productes
  • Màrqueting turístic