Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Estudi de les principals destinacions turístiques mundials i de les àrees de potencial desenvolupament turístic per assolir la capacitat d´identificar-les, i també identificar els seus principals reclams i recursos turístics. Bases culturals que conformen les principals cultures mundials per entendre-les i veure la seva diversificació i com han evolucionat amb el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CARLOS ALFREDO BARRIOCANAL LOZANO
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 10. Analitzar les implicacions ètiques del turisme
 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. INTRODUCCIÓ A LA GEOGRAFIA TURISTICA MUNDIAL.

          1.1. Els sistemes de govern mundials: monarquies i repúbliques i les seves característiques culturals.

          1.2. Principals organismes pòlítics, socials i econòmics mundials.

          1.3. Les principals religions del món i la seva relació amb el turisme.

          1.4. El Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO en el món.

          1.5. La recerca de la informació en la geografia turística mundial

2. ASIA

          2.1. Les principals destinacions turístiques d´Àsia i la seva situació económica, social i cultural.

          2.2. Els principals llocs i recursos turístics d´aquests països.

          2.3. La influència del turisme en la seva evolució cultural, económica i social.

3. ÀFRICA

          3.1. Les principals destinacions turístiques d´Àfrica i la seva situació económica, social i cultural.

          3.2. Els principals llocs i recursos turístics d´aquests països.

          3.3. La influència del turisme en la seva evolució cultural, económica i social.

4. AMÈRICA

          4.1. Les principals destinacions turístiques d´Amèrica i la seva situació económica, social i cultural.

          4.2. Els principals llocs i recursos turístics d´aquests països.

          4.3. La influència del turisme en la seva evolució cultural, económica i social.

5. OCEANIA

          5.1. Les principals destinacions turístiques d´Oceania i la seva situació económica, social i cultural.

          5.2. Els principals llocs i recursos turístics d´aquests països.

          5.3. La influència del turisme en la seva evolució cultural, económica i social.

6. EUROPA

          6.1. Les principals destinacions turístiques d´Europa i la seva situació económica, social i cultural.

          6.2. Els principals llocs i recursos turístics d´aquests països.

          6.3. La influència del turisme en la seva evolució cultural, económica i social

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 26 0 26
Debat 4 4 8
Prova d'avaluació 3 80 83
Treball en equip 3 30 33
Total 36 114 150

Bibliografia

 • Alonso Fernández, Julián. (2004). GEOGRAFÍA TURÍSTICA: EUROPA Y EL RESTO DEL MUNDO. Síntesis.
 • Barrado, D.A. y Calabuig, J. (2001). GEOGRAFÍA MUNDIAL DEL TURISMO. Síntesis.
 • Camino Pons, Virgina (2003). MANUAL DE GEOGRAFÍA TURÍSTICA DE EUROPA. Ramón Areces..
 • Fernández Fernández, Antonio (2008). INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA. Ramón Areces.
 • Mesplier, A.; Esteve Secall, R.; Bloc-Duraffour, P. (2000). GEOGRAFIA DEL TURISMO EN EL MUNDO. Síntesis..
 • Ministerio de Asuntos Exteriores Español. Recuperat , a http://www.mae.es

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assistència a les classes expositives. L´assistència a les classes expositives s´avaluarà mitjançant llistes d´assistència. L´assistència es valorarà amb una nota del 1 al 10. 5
Debats: es faràn a classe debats de determinats temes culturals i de costums i qüestions ètiques relacionades amb el turisme. 20% 20
Treball en grup. En grup, es realitzarà un treball sobre les noves adhesions de la Unió Europa, per formar l´actual Europa dels 27, i de països europeus no comunitaris.
El treball s´avaluarà amb una nota del 1 al 10. Es pactarà la data d´entrega, que serà improrrogable.
15
1r EXAMEN: ÀFRICA Es realitzarà un examen de situació de països a plantilles de mapes muts i de noms d'estats e capitals i països. 20
2n EXAMEN: ASIA i ÀFRICA. En aquest examen s´avaluaran els coneixements adquirits a les classes expositives i mitjançant la recerca de dades i el visionat d´audiovisuals sobre països d´Àsia i Àfrica.A quest examen tindrà una nota del 1 al 10 i les pautes específiques s´expliquen als criteris d´avaluació. 20
3r EXAMEN: AMÈRICA, OCEANIA i EUROPA (Països de la Unió Europea: l´Europa dels 15) En aquest examen s´avaluaran els coneixements adquirits a les classes expositives i mitjançant la recerca de dades i el visionat d´audiovisuals sobre països d´Amèrica, Oceania i Europa. Aquest examen tindrà una nota del 1 al 10 i les pautes específiques s´expliquen als criteris d´avaluació. 20

Qualificació

GENERALITATS
* No es farà cap examen fora de termnini sense una justificació oficial (tal com s´esmenta a la normativa de l´alumne).
* L´assignatura està basada en una avaluació continua formada per les diverses notes esmentades en el sistema d´avaluació. Aquells alumnes que no s´acollen al sistema d´avaluació continua faran un examen final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota "NO PRESENTAT" es té en compte com a convocatòria de qualificació. Aquesta NOTA FINAL de l´assignatura comptarà com a nota de qualificació.

Observacions

Per poder entendre la complexitat de la geografia mundial, és necessaria la utilització d´un atlas actualitzat ja que, ademés d´entendre la cultura dels països i els seus recursos turístics i rutes, hem de saber on estan localitzats. Aquesta tasca de recerca en l´Atlas es donarà per entesa i es demostrarà aquest coneixement als exàmens de mapes.

Assignatures recomanades

 • Destinacions turístiques
 • Dimensió socio-cultural del turisme