Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L´assignatura preten explicar, en primer lloc, el procediment habitual per realitzar una planificació d´un territori com a destinació turística, els elements a considerar, les fases del plantejament, i els efectes esperats. En segon lloc, tracta d´introduir l´alumnat en els aspectes relacionats amb les diferents polítiques turístiques impulsades des de les administracions públiques, amb especial referència a les polítiques turístiques de l´Estat espanyol, i de Catalunya en particular.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
GEMMA MOLLEVÍ BORTOLÓ  / ESTER NOGUER JUNCA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 22. Tenir pensament lògic i esperit crític
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

          1.1. El concepte de planificació territorial

          1.2. Objectius de la planificació territorial

          1.3. Agents implicats en la planificació territorial

          1.4. Evolució de la planificació turística a Catalunya

          1.5. Observatori del Paisatge de Catalunya

2. EL PROCÉS DE LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL.

          2.1. Nivells de planificació

          2.2. Referents en el desenvolupament dels programes de turisme sostenible

          2.3. El procés de planificació

          2.4. Períodes de planificació

          2.5. Els "policy makers" de Catalunya

3. IMPACTES DE LA PLANIFICACIÓ TURÍSTICA

          3.1. Capacitat de càrrega turística

          3.2. Turismofòbia

          3.3. Gentrificació

          3.4. El cas de Barcelona

4. ESTUDI DE CASOS.

          4.1. La ecotaxa balear

          4.2. Barcelona World

          4.3. La Carta de Paisatge de la Vall de Camprodon

          4.4. Les construccions postmodernes

          4.5. Els horts urbans

          4.6. Els transports sostenibles

          4.7. Les agrupacions europees de cooperació territorial

          4.8. Els itineraris culturals europeus

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 46 80 126
Prova d'avaluació 0 24 24
Total 46 104 150

Bibliografia

 • Antón Clavé, Salvador i González Reverté, F. (coordinadors) (2005). Planificación Territorial del turismo. Editorial UOC.
 • Bigné, E. y otros (2000). Márketing de los destinos turísticos. Madrid.: ESIC editorial.
 • Gunn, C.A. (2002). Tourism plannig (4ª edició). New York: Routledge - Francis & Taylor Books.
 • OMT (2005). Indicadores del desarrollo sostenible para los destinos turísticos. Madrid: OMT.
 • Priestley, G.; Llurdés, J.C. (2007). Estrategia y gestión del turismo en el Municipio.. Servei de publicacions UAB. Bellaterra..
 • Pujadas, R. i Font, J. (1998). Ordenación y planificación territorial. . Madrid: Sintesis.
 • Rendon, M.L. (2006). Desarrollo turístico municipal. Tomos I y III.. Lima.: MLRP Editor..
 • Valls, J.F. (2004). Gestión de destinos turísticos sostenibles. Barcelona.: Gestión 2000..
 • Boullón, R. C. (1997). Planificación del espacio turístico. Trillas..

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctica 1: anàlisi d'una destinació amb bones pràctiques Les pautes de l'exercici es poden consultar al moodle de l'assignatura 30
Pràctica 2: redacció d'un pla estratègic d'un barri, un municipi, una comarca, etc. Les pautes de l'exercici es poden consultar al moodle de l'assignatura 30
Activitat escrita. Activitat escrita que valorà l'adquisició dels coneixements 30
Assistència a les classes. S'avalua la participació a classe, els exercicis que es puguin realitzar, els debats, etc. 10

Qualificació

Els criteris d'avaluació són els següents:

- Tres treballs de curs en grup que valdran el 75% de la nota final.
- Realització d'una prova escrita que valdrà el 20%.
- L'assistència a les classes es valorarà en un 5%.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota "NO PRESENTAT" es donarà a l'alumne que no segueixi ni l'avaluació contínua ni l'avaluació final.
La nota "NO PRESENTAT" es té en compte com a convocatòria de qualificació. Aquesta NOTA FINAL de l´assignatura comptarà com a nota de qualificació i els estudiants que esgotin les tres convocatòries de qualificació a les que tenen dret, per a superar cadascuna de les assignatures o mòduls, podràn sol.lictar a la Direcció de CETA una quarta i última convocatòria.
Recordeu que no estem parlant de NP com a no presentació d´un treball, examen o exercici, ja que això equival a un 0, sino que estem parlant d´aquesta qualificació com a nota final de l´assignatura.

Observacions

Aquesta assignatura té molts punts en comú amb altres assignatures com ara màrqueting de les destinacions turístiques o la pròpia assignatura de destinacions turístiques. És indispensable l´assimilació de conceptes d´una i altra, així com l´assistència a les altres dues per poder aprendre i assimilar tot el contingut i exemples de la planificació i política turístiques.

Assignatures recomanades

 • Destinacions turístiques
 • Màrqueting de les destinacions turístiques