Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Perfeccionament del nivell d'usuari independent (B1) i introducció al Francès professional turístic: vocabulari específic, aplicació de la gramàtica en context, tasques de comunicació i situacions professionals.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA CRISTINA DAVIE UCHA  / FLORENCE JEANNE MARIE DETRY
Idioma de les classes:
Francès (100%)

Grup T

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA CRISTINA DAVIE UCHA  / FLORENCE JEANNE MARIE DETRY
Idioma de les classes:
Francès (100%)

Competències

  • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
  • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. Thème 1 - Exprimer des sentiments, des impressions, l'intensité. Décrire un endroit, des personnes, des circonstances. Raconter des événements. Parler de l'avenir et de projets. Demander, proposer, accepter, refuser. Les formules de politesse. Demander et donner des renseignements oralement et par écrit. Lettres. Grammaire : Les verbes (révision): Les temps du passé, le futur simple. Le futur antérieur. Le conditionnel présent. Les indicateurs de temps: avant-hier, cet après-midi...

2. Thème 2 - Donner son avis. Argumenter sur un sujet. Organiser et participer à un débat. Les transports. L'hébergement touristique. Grammaire : Le subjonctif présent - L’infinitif. Les verbes d'opinion et l'emploi du subjonctif. Les pronoms relatifs simples et composés.

3. Thème 3 - Évaluer des qualités personnelles, émettre des hypothèses, des objections et réagir. Adapter son registre de langue à la situation. Élaborer un questionnaire. La lettre de motivation, le C.V. Préparer un entretien d'embauche. Grammaire : Les pronoms COD et COI: leur place, les doubles pronoms. Les hypothèses sur le futur et sur le présent. L'expression de la comparaison (révision).

4. Thème 4 - Le récit au passé. Raconter des anecdotes, des événements, rédiger un fait divers. Situer dans le temps. À l'aéroport. Grammaire: Le plus-que-parfait. L'imparfait, le passé composé et le P-Q-P. La voix passive. Les indicateurs de temps: l'autre jour, auparavant, tout à coup... L'expression de la conséquence.

5. Thème 5 - Analyser l’offre de prestations et s’informer. Expliquer, conseiller, argumenter, justifier. Proposer un produit touristique à un client. Proposer un programme d'animation. Lettres. Grammaire : Les verbes de sentiment + Subjonctif. L'obligation et la recommandation. La possibilité et la probabilité. Les indéfinis. L'accord du participe passé.

6. Thème 6 - Rapporter un discours. Se plaindre, exprimer le mécontentement et le regret. Réclamer et répondre à une réclamation oralement et par écrit - Lettres. Grammaire : Le conditionnel passé. Les hypothèses sur le passé. Le discours rapporté. Interrogation directe et Interrogation indirecte. Les pronoms possessifs. Les pronoms démonstratifs. Les connecteurs logiques: pourtant, bien que, quoique, cependant...

7. Thème 7 - Comprendre un petit texte littéraire en version originale. Raconter une histoire à l'écrit et à l'oral. Le français en contexte touristique (Bilan). Grammaire : L'expression de la cause. L'expression du but. Les marqueurs de temps: lorsque, tandis que, pendant que... Le passé simple. Le gérondif.

8. Thème 8 - Répondre à une question autrement que par oui ou non. Apprendre à débattre. Bilan: créer un quiz. Grammaire : Les verbes de sentiment + Subjonctif. La question à la forme interro-négative. Les indicateurs de temps: depuis, il y a... que, ça fait... que. La négation. La restriction: ne… que.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 26 0 26
Elaboració de treballs 3 29 32
Exposició dels estudiants 3 29 32
Lectura / comentari de textos 2 28 30
Visionat/audició de documents 2 28 30
Total 36 114 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitat 1: Comprensió oral Competència avaluada: comprensió oral. Es valorarà la capacitat de comprensió global així com l’assimilació del vocabulari per una comprensió més detallada. Qualificació: sobre 10. No s’apliquen penalitzacions. El treball es torna. 15
Activitat 2: Comprensió lectora Competència avaluada: comprensió lectora. Es valorarà la capacitat d'anàlisi de l'argument i l'assimilació del vocabulari. Qualificació: sobre 10. No s'apliquen penalitzacions. El treball es torna. 11
Activitat 3: Expressió oral Competència avaluada: expressió oral. Es valorarà la pronunciació, la fluïdesa, la precisió del vocabulari i les estructures, i la capacitat de comunicació. Qualificació: sobre 10. No s'apliquen penalitzacions. 20
Activitat 4: Expressió escrita Competència avaluada: expressió escrita. Es valorarà la pertinència i assimilació del vocabulari utilitzat. Qualificació: sobre 10. No s'apliquen penalitzacions. El treball es torna. 11
Activitats a classe – Mòdul A Considerant que l'aprenentatge d'un idioma passa per la pràctica, hi haurà moltes activitats realitzades a classe que seran avaluades. Competències avaluades: expressió oral, comprensió oral, comprensió lectora i expressió escrita. Qualificació: sobre 10. No s'apliquen penalitzacions. Visualització de les correccions. 21,5
Activitats a classe – Mòdul B Considerant que l'aprenentatge d'un idioma passa per la pràctica, hi haurà moltes activitats realitzades a classe que seran avaluades. Competències avaluades: expressió oral, comprensió oral, comprensió lectora i expressió escrita. Qualificació: sobre 10. No s'apliquen penalitzacions. Visualització de les correccions. 21,5

Qualificació

Per ser avaluat en règim d'Avaluació contínua, l'alumne ha de reunir els següents requisits:

• haver realitzat totes les activitats qualificades com a obligatòries pel seu professor (55% del total d'activitats), i
• haver aprovat els Mòduls A i B amb una nota igual o superior a 5.

L'alumne que hagi perdut la condició d'avaluat en règim d'Avaluació contínua, o que hagi escollit el règim de control final, serà avaluat al final del curs. L'Examen Final (oral i escrit) serà al juny.

Per aprovar l'Avaluació contínua o l'Examen Final, l'alumne ha d'obtenir una nota mínima de 5 en l'Oral i 5 en l'Escrit.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació “No Presentat” compte com a convocatòria de qualificació. Els estudiants que esgotin les tres convocatòries a les quals tenen dret podran sol•licitar a la direcció de CETA una quarta i última convocatòria.

Observacions

Recomanem l’ús de la bibliografia, on a més dels llibres obligatoris en trobareu d’altres, així com enllaços que us poden ajudar en el vostre aprenentatge.
L’assistència regular a classe i la participació activa, a més a més de les activitats en línia (Curs Moodle) i els deures fets al llarg de tot el curs permetran a l’estudiant desenvolupar correctament les quatre competències i assolir el nivell requerit.