Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Completar la preparació del Nivell A2 i arribar al Nivell B1.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA CRISTINA DAVIE UCHA  / FLORENCE JEANNE MARIE DETRY
Idioma de les classes:
Francès (100%)

Grup T

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA CRISTINA DAVIE UCHA  / FLORENCE JEANNE MARIE DETRY
Idioma de les classes:
Francès (100%)

Competències

  • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
  • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. Unité 1 - Exprimer son opinion, son point de vue. Exprimer des goûts et des préférences. Parler de faits passés. Le lexique de l'appréciation. Le passé composé.

2. Unité 2 - Le passé composé et l'imparfait. Les marqueurs temporels du passé. Les pronoms relatifs "que", "qui" et "où". Poser des questions sur le parcours de vie de quelqu'un. Raconter des anecdotes. Placer des événements dans le passé.

3. Unité 3 - Le corps humain et la santé. Demander et donner des conseils. Donner des instructions. Le lexique du corps et de la santé. L'impératif. Le verbe "devoir" au conditionnel.

4. Unité 4 - Situer dans le passé. Décrire des situations du passé et du présent. L'imparfait. Les marqueurs temporels

5. Unité 5 - Le passé composé et l'imparfait. Les marqueurs temporels du passé. Les pronoms relatifs "que", "qui" et "où". Poser des questions sur le parcours de vie de quelqu'un. Raconter des anecdotes. Placer des événements dans le passé.

6. Unité 6 - Faire des prévisions. Parler de l’avenir. Parler de conditions et de conséquences. Exprimer différents degrés de certitude. Parler du temps. Le futur. Les marqueurs temporels du futur. Si…+ futur ; Quand... + futur. Les adjectifs qualificatifs et leur place. Le lexique de l’environnement et de la nature. Le lexique de la météo. Les expressions de la certitude. Lexique complémentaire: Réserver un billet de transport, une chambre d'hôtel.

7. Unité 7 - Demander un service. Demander l’autorisation. Refuser et accepter. Se justifier. Les verbes modaux : vouloir, pouvoir et devoir. Le conditionnel. Les formes de politesse. Les formules de sollicitation, d’acceptation, de refus, de justification. Les formules de Politesse.

8. Unité 8 - Poser des questions en fonction de la situation de communication. Situer des actions dans le temps. Décrire et raconter dans le passé. Situer géographiquement. Exprimer différents degrés de certitude. Les formes de la question. L'inversion du sujet. Les mots interrogatifs. Le genre des noms de pays. Les temps du verbe : synthèse. Les prépositions de localisation devant les noms de pays et de villes (à / en). Les noms de pays et de régions francophones. Le lexique de la localisation.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 26 0 26
Elaboració de treballs 3 29 32
Exposició dels estudiants 3 29 32
Lectura / comentari de textos 2 28 30
Visionat/audició de documents 2 28 30
Total 36 114 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitat 1: Comprensió oral Competència avaluada: comprensió oral. Es valorarà la capacitat de comprensió global així com l’assimilació del vocabulari per una comprensió més detallada. Qualificació: sobre 10. No s’apliquen penalitzacions. El treball es torna. 15
Activitat 2: Comprensió lectora Competència avaluada: comprensió lectora. Es valorarà la capacitat d'anàlisi de l'argument i l'assimilació del vocabulari. Qualificació: sobre 10. No s'apliquen penalitzacions. El treball es torna. 11
Activitat 4: Expressió escrita Competència avaluada: expressió escrita. Es valorarà la correcta assimilació i utilització del vocabulari proposat. Qualificació: sobre 10. No s’apliquen penalitzacions. El treball es torna.
11
Activitat 3: Expressió oral Competència avaluada: expressió oral. Es valorarà la claredat del missatge i la capacitat de comunicar. Qualificació: sobre 10. No s'apliquen penalitzacions.
20
Activitats a classe – Mòdul A Considerant que l'aprenentatge d'un idioma passa per la pràctica, hi haurà moltes activitats realitzades a classe que seran avaluades. Competències avaluades: expressió oral, comprensió oral, comprensió lectora i expressió escrita. Qualificació: sobre 10. No s'apliquen penalitzacions. Visualització de les correccions.
21,5
Activitats a classe – Mòdul B Considerant que l'aprenentatge d'un idioma passa per la pràctica, hi haurà moltes activitats realitzades a classe que seran avaluades. Competències avaluades: expressió oral, comprensió oral, comprensió lectora i expressió escrita. Qualificació: sobre 10. No s'apliquen penalitzacions. Visualització de les correccions.
21,5

Qualificació

Per ser avaluat en règim d'Avaluació contínua, l'alumne ha de reunir els següents requisits:

• haver realitzat totes les activitats qualificades com a obligatòries pel seu professor (55% del total d'activitats), i
• haver aprovat els Mòduls A i B amb una nota igual o superior a 5.

L'alumne que hagi perdut la condició d'avaluat en règim d'Avaluació contínua, o que hagi escollit el règim de control final, serà avaluat al final del curs. L'Examen Final (oral i escrit) serà al juny.

Per aprovar l'Avaluació contínua o l'Examen Final, l'alumne ha d'obtenir una nota mínima de 5 en l'Oral i 5 en l'Escrit.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació “No Presentat” compte com a convocatòria de qualificació. Els estudiants que esgotin les tres convocatòries a les quals tenen dret podran sol•licitar a la direcció de CETA una quarta i última convocatòria.

Observacions

Recomanem l’ús de la bibliografia, on a més dels llibres obligatoris en trobareu d’altres, així com enllaços que us poden ajudar en el vostre aprenentatge.

L’assistència regular a classe i la participació activa, a més a més de les activitats en línia (Curs Moodle) i els deures fets al llarg de tot el curs permetran a l’estudiant desenvolupar correctament les quatre competències i assolir el nivell requerit.