Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Introducció i aprofundiment del nivell de coneixements de la llengua francesa dins de l'àmbit turístic.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
GEMMA MOLLEVÍ BORTOLÓ
Idioma de les classes:
Francès (100%)

Grup T

Durada:
Anual
Professorat:
FLORENCE JEANNE MARIE DETRY
Idioma de les classes:
Francès (100%)

Competències

  • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
  • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. Saluer. Épeler. Communiquer en classe. L'alphabet. Le genre des noms. Les articles indéfinis. Les verbes en -er- au présent(s'appeler).

2. Se présenter. Demander et donner des informations sur une personne. Compter. Ses goûts et préférences. Se renseigner sur la nationalité. Être et avoir au présent. Les adjectifs de nationalité. L'interrogation.

3. Parler des lieux. Localiser. Décrire une ville ou un quartier. Exprimer la quantité. Le présent du verbe vivre. Les articles définis. Les quantifiants. Il y a/ Il n'y a pas. Les prépositions de lieux. Les adjectifs qualificatifs.

4. Parler de ses loisirs. Le lexique de la famille. Le présent du verbe faire. Les formes de la négation. Les adjectifs possessifs.

5. Parler de nos habitudes. Informer sur l'heure, le moment et la fréquence. Les verbes pronominaux au présent. Le verbe aller et sortir. Moi aussi/ Moi non plus/ pas moi/ moi si.

6. S'informer sur un produit. Acheter et vendre un produit. Donner son avis sur la façon de s'habiller. Parler du temps qu'il fait. Les adjectifs interrogatifs. Les adjectifs démonstratifs. Le genre et le nombre des adjectifs de couleur. Le verbe prendre au présent.

7. Donner et demander des informations sur des plats et des aliments. Commander et prendre la commande dans un restaurant. Exprimer la quantité. Situer une action dans le futur. Les pronoms COD. Le futur proche: aller+infinitif. Les partitifs.

8. Parler de faits passés. Parler de nos expériences et de ce que nous savons faire. Parler de son parcours. Le passé-composé. Les marqueurs temporels du passé

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 13 0 13
Elaboració de treballs 1,5 14,5 16
Exposició dels estudiants 1,5 14,5 16
Lectura / comentari de textos 1 14 15
Visionat/audició de documents 1 14 15
Total 18 57 75

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitat 1: Comprensió oral Competència avaluada: Comprensió oral. Es valorarà la pronunciació, la fluïdesa, la precisió del vocabulari i les estructures, i la capacitat de comunicació. Qualificació: sobre 10. No s'apliquen penalitzacions. El treball es torna. 15
Activitat 2: Comprensió lectora Competència avaluada: comprensió lectora. Es valorarà la capacitat d'anàlisi de l'argument i l'assimilació del vocabulari. Qualificació: sobre 10. No s'apliquen penalitzacions. El treball es torna. 11
Activitat 3: Expressió oral Competència avaluada: expressió oral. Es valorarà la claredat del missatge i la capacitat de comunicar. Qualificació: sobre 10. No s'apliquen penalitzacions. 20
Activitat 4: Expressió escrita Competència avaluada: expressió escrita. Es valorarà la pertinència i assimilació del vocabulari utilitzat. Qualificació: sobre 10. No s'apliquen penalitzacions. El treball es torna. 11
Activitats a classe – Mòdul A Considerant que l'aprenentatge d'un idioma passa per la pràctica, hi haurà moltes activitats realitzades a classe que seran avaluades. Competències avaluades: expressió oral, comprensió oral, comprensió lectora i expressió escrita. Qualificació: sobre 10. No s'apliquen penalitzacions. Visualització de les correccions. 21,5
Activitats a classe – Mòdul B Considerant que l'aprenentatge d'un idioma passa per la pràctica, hi haurà moltes activitats realitzades a classe que seran avaluades. Competències avaluades: expressió oral, comprensió oral, comprensió lectora i expressió escrita. Qualificació: sobre 10. No s'apliquen penalitzacions. Visualització de les correccions. 21,5

Qualificació

Per ser avaluat en règim d'Avaluació contínua, l'alumne ha de reunir els següents requisits:

• haver realitzat totes les activitats qualificades com a obligatòries pel seu professor (55% del total d'activitats), i
• haver aprovat els Mòduls A i B amb una nota igual o superior a 5.

L'alumne que hagi perdut la condició d'avaluat en règim d'Avaluació contínua, o que hagi escollit el règim de control final, serà avaluat al final del curs. L'Examen Final (oral i escrit) serà al juny.

Per aprovar l'Avaluació contínua o l'Examen Final, l'alumne ha d'obtenir una nota mínima de 5 en l'Oral i 5 en l'Escrit.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació “No Presentat” compte com a convocatòria de qualificació. Els estudiants que esgotin les tres convocatòries a les quals tenen dret podran sol•licitar a la direcció de CETA una quarta i última convocatòria.

Observacions

Recomanem l’ús de la bibliografia on a més dels llibres hi han activitats de tota mena per treballar en línia, pràctica complementària necessària per assolir el nivell requerit. L’assistència regular a classe i la participació activa permetran a l’estudiant desenvolupar correctament les quatre competències, especialment l’expressió oral.