Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Perfeccionament i intensificació de l´anglès, augmentant el nivell de coneixement respecte al nivell d´entrada de l´assignatura
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ALEKSANDRA MALICKA
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup T

Durada:
Anual
Professorat:
ALEKSANDRA MALICKA
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
  • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. B1.1 LEVEL

          1.1. English File Intermediate

2. B1.2 LEVEL

          2.1. English File Upper Intermediate

3. B2 LEVEL

          3.1. Objective First Certificate

4. C1 LEVEL

          4.1. Objective Advanced Certificate

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 20 8 28
Classes participatives 25 0 25
Prova d'avaluació 10 12 22
Total 55 20 75

Bibliografia

  • B1 GROUP: Oxenden, Clive and Latham-Koenig, Christina (2011). NEW ENGLISH FILE INTERMEDIATE. OXFORD UNIVERSITY PRESS.
  • B2 GROUP: Brook-Hart, Guy (2008). COMPLETE FIRST CERTIFICATE. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.
  • C1 GROUP: Brook-Hart, Guy and Heines, Simon (2009). COMPLETE CAE. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.
  • Murphy, Raymond (2004). ENGLISH GRAMMAR IN USE. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.
  • reverso dictionary. Recuperat , a www.reverso.net

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Continuous assessment 1 Evaluation of oral skills. 4
Continuous assessment 2 Evaluation of writing skills. 4
Continuous assessment 3 Evaluation of reading comprehension skills. 4
Continuous assessment 4
Evaluation of reading comprehension skills. 4
Continuous assessment 5 Evaluation of listening comprehension skills. 4
Mid-term oral evaluation It evaluates the student's ability to respond to questions and to interact in conversational English. 10,5
Mid-term written evaluation It evaluates the student's ability to:
a)show understanding of attitude, detail, function, genre, gist, main idea, opinion, place, purpose, situation, specific information, relationship, topic, agreement, etc of a LISTENING comprehension exercise.
b)show understanding of specific information, text organisation features, tone, text structure of a READING comprehension exercise.
c)apply their knowledge of the language system by completing a number of exercises in the USE OF ENGLISH section.
d)show specific VOCABULARY knowledge.
e)write non-specialised text types such as an article, an essay, a letter, an email, a report, a review or a short story in the WRITING section.

17
Continuous assessment 6 Evaluation of oral skills. 4
Continuous assessment 7 Evaluation of oral skills. 4
Continuous assessment 8 Evaluation of writing skills. 4
Continuous assessment 9 Evaluation of writing skills. 4
Continuous assessment 10
Evaluation of reading comprehension skills. 4
End-of-year oral evaluation It evaluates the student's ability to respond to questions and to interact in conversational English. 10,5
End-of-year written evaluation It evaluates the student's ability to:
a)show understanding of attitude, detail, function, genre, gist, main idea, opinion, place, purpose, situation, specific information, relationship, topic, agreement, etc of a LISTENING comprehension exercise.
b)show understanding of specific information, text organisation features, tone, text structure of a READING comprehension exercise.
c)apply their knowledge of the language system by completing a number of exercises in the USE OF ENGLISH section.
d)show specific VOCABULARY knowledge.
e)write non-specialised text types such as an article, an essay, a letter, an email, a report, a review or a short story in the WRITING section.

17
CLASS ATTENDANCE which involves participation in class activities including Conversation Exchanges with international students and other speaking activities, Seminars and Lectures on Tourism and related topics, Listenings, Pairwork, Roleplays and Readings. Controlled Attendance and active participation of the students account for 10% of the overall final mark. 5

Qualificació

PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ

Partint de la base que l’alumne assistirà regularment a classe, es durà a terme una avaluació continuada, sistemàtica, personal, qualitativa i quantitativa.

Hi ha dos tipus d’avaluació:

Avaluació continua: l’alumne haurà de participar activament a classe i fer els treballs avaluables requerits. El professor determinarà si té suficients evidències de l’alumne per poder acollir-se a aquest tipus d’avaluació.

L’avaluació continua està composta de les següents àrees:

40% tasques d’avaluació continua (20% primer semestre; 20% segon semestre);
21% avaluació de habilitats de producció oral (10,5% primer semestre; 10,5% segon semestre);
34% avaluació de habilitats de comprensió escrita, comprensió auditiva, escriptura, i coneixements lexico-gramaticals (17% primer semestre; 17% segon semestre);
5%: assistència a classe i participació activa en les classes

Avaluació única: L’alumne té també la possibilitat de realitzar una avaluació única que es durà a terme mitjançant un examen a finals del curs acadèmic.