Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Tècniques bàsiques d´expressió oral i escrita. La informació turística. Les noves tecnologies de la informació i les comunicacions aplicades al turisme.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE ANTONIO FERRER CUMELLA  / ADOLFO SANCHEZ BURON
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

  • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
  • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
  • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
  • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. TÉCNIQUES INFORMÀTIQUES EN TURISME

          1.1. Microsoft Excel

                    1.1.1. L’Entorn de treball

                    1.1.2. Referències a celes i moviments pel llibre de treball

                    1.1.3. Fórmules, introducció i l’ordre de processament

                    1.1.4. Funcions més utilitzades

                    1.1.5. Funcions SI, Extraer; Buscarv; sumar.si ;contar.si

                    1.1.6. Algunes funcions estadístiques i financeres

                    1.1.7. Ordenació i filtres

                    1.1.8. Taules dinàmiques i taules de freqüències

                    1.1.9. Gràfics

                    1.1.10. Anàlisis de dades Y si

                    1.1.11. Administrador d’escenaris

                    1.1.12. Solver

2. Microsoft Power Point

          2.1. 1.3 MICROSOFT

                    2.1.1. L’entorn de treball

                    2.1.2. Presentacions

                    2.1.3. Creació mitjançant l’assistent

                    2.1.4. Utilització de plantilles

                    2.1.5. Creació d’una presentació en blanc

                    2.1.6. Visualització de les presentacions

                    2.1.7. Vista normal

                    2.1.8. Vista classificador de diapositives

                    2.1.9. Vista Presentació de Diapositives

                    2.1.10. Edició

                    2.1.11. Inserir nova diapositiva

                    2.1.12. Copiar diapositives

                    2.1.13. Moure i eliminar diapositives

                    2.1.14. Objectes a les diapositives

                    2.1.15. Utilització de temes de Microsoft

                    2.1.16. Elaboració de Presentacions

                    2.1.17. Maquetació

                    2.1.18. Control de continguts

                    2.1.19. Control del temps

                    2.1.20. Com presentar utilitzant el suport de Powe Point

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 30 0 30
Elaboració de treballs 4 84 88
Resolució d'exercicis 2 30 32
Total 36 114 150

Bibliografia

  • VV. AA (2008). Microsoft Office: Word, Excel y Powerpoint-. Barcelona: Ediciones ENI.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assistència a les classes expositives de l´assignatura. L´assistència es controlarà cada dia mitjançant unes llistes de signatures. 5
1er Exercici del programa EXCEL. Capacitat d'utilitzar el programa excel i resoldre els casos bàsics del seu us que el professor avaluarà en funció de cadascú dels exercicis presentats amb una puntuació del 0 al 10.
L´exercici serà individual.
20
2n Exercici del programa EXCEL Capacitat d'utilitzar el programa excel i resoldre els casos bàsics del seu us que el professor avaluarà en funció de cadascú dels exercicis presentats amb una puntuació del 0 al 10.
L´exercici serà individual.
20
3r Exercici del programa EXCEL Capacitat d'utilitzar el programa excel i resoldre els casos bàsics del seu us que el professor avaluarà en funció de cadascú dels exercicis presentats amb una puntuació del 0 al 10.
L´exercici serà individual.
20
Desenvolupar la presentació d´un treball amb POWERPOINT Presentació de Power Point d’un curs d’excel basat en el programa desenvolupat a l’assignatura, 35

Qualificació

L´assignatura té dues parts diferenciades: la part del programa Excel i la part del programa Powerpoint.

Per tal de participar en l'avaluació continua cal:

Presentar l'exercici 2 d'Excel
Presentar l'exercici 3 d'Excel
Fer la presentació de POWERPOINT

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a NO Presentat A L'AVALUACIÓ CONTINUA no haver realitzat algun dels exercicis esmenats en els criteris de qualificació.

En Aquest cas és podrà realitzar l'avaluació final al febrer