Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
El Pràcticum és una assignatura de caràcter troncal, la seva realització suposa l’obtenció de 12 crèdits dins el Grau Màrqueting que correspon dins el pla d’estudis al 4art curs. Consisteix en la realització de pràctiques dins empreses o institucions del sector del màrqueting, realitzen tasques relacionades i adequades als estudis cursats. L’objectiu general de l’ assignatura de pràcticum és la presa de contacte i familiarització per part de l’alumne amb els aspectes pràctics dels coneixements i habilitats que sobre els diferents subsectors i activitats professionals del màrqueting que l’alumne ha anat adquirint al llarg del grau i així facilitar la seva integració laboral.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
BLANCA BRAUT PERULLES  / LLUIS FELIU ROE
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
BLANCA BRAUT PERULLES  / LLUIS FELIU ROE
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 1G- Comunicar-se oralment i per escrit en l'idioma propi i en altres llengües estrangeres
 • 2G- Saber aplicar els coneixements apresos a l'aula, en el seu treball, amb una marcada capacitat d'adaptació a noves situacions
 • 5G- Analitzar i adoptar actituds i comportaments ètics i responsables en la pràctica professional
 • 7G- Treballar en equip, establint les relacions que més poden ajudar al progrés dels projectes
 • 8G- Ser hàbil en la comunicació i en les relacions interpersonals, utilitzant i seleccionant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació

Continguts

1. 1.- Assistència de l’alumne a les jornades informatives sobre les pràctiques i l’entorn laboral.

2. 2.- Assistència en possibles col•loquis sectorials i en sessions pràctiques amb professionals del màrqueting.

3. 3.- Assistència a les conferències sobre serveis de comunicació i màrqueting.

4. 4.- Tutorització i assistència en l’elaboració d’un pla de treball.

5. 5.- Realització de pràctiques a empreses, organitzacions i o institucions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 4 0 4
Debat 4 0 4
Tutories 2 290 292
Total 10 290 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Pràctiques a Empreses , Organismes i/o Institucions Les practiques tenen un valor del 100% de la nota final. 100

  Qualificació

  1.- Cal recordar la necessitat de presentar el contracte laboral o el contracte de pràctiques a la Secretaria Acadèmica per a la seva aprovació i posterior gestió. Consultar el Moodle per totes les instruccions de presentació.

  2.- S´acceptarà tot tipus de treball en el que es demostri l’estreta relació amb el sector del màrqueting.

  3.- Cal recordar la necessitat d´incloure en el treball el nombre de dies i el nombre d’hores realitzades en pràctiques, sumant-les per què es demostrin les 300 hores preceptives.

  4.- Es presentaran via Moodle

  5.- Es realitzarà l’entrega els següents dies:

  - Grup A: 31 de maig de 2018
  - Grup B: 13 de setembre de 2018


  7.- En el cas que es realitzin pràctiques en dos feines diferents s´haurà de presentar un treball per cada una d´elles . Poden adjuntar-se en un sol però assenyalant les hores treballades en una i en l´altra.

  8.- Especificacions per la presentació del Practicum.

  L’ Alumne ha de seguir les instruccions marcades al Moodle, on s’ establirà, entre d’ altres instruccions, un dia de començaments de curs per donar explicacions sobre els Pràcticums obligatoris i Optatius

  9.- La nota exposada per l’empresa en cap cas serà la nota final de l’assignatura. La memòria escrita Pràcticum comptarà un 20% de la nota final i el 80% restant tindrà a veure amb els comentaris i la nota exposada per l’empresa on s’han realitzat les pràctiques.

  Observacions

  Qualsevol incident que tingui l’alumne durant les pràctiques caldrà comunicar-se al tutor de pràctiques de l’empresa i de la universitat per tal de poder-se solucionar amb la màxima celeritat possible. Els comentaris que facin els tutors de l’empresa seran essencials per tal de valorar a l’alumne i adquirir la nota final de l’assignatura.