Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
En un entorn on cada vegada resulta més important l’orientació dels negocis al mercat, la millora del benestar empresarial i de la societat resulten claus. En aquest sentit, la present assignatura pretén aproximar als alumnes en relació als principals conceptes i estratègies vinculades a la gestió responsable en els empreses, i en concret, a aquelles pràctiques de responsabilitzat social pensades per millorar-ne el seu benestar.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FELIX BARAHONA MARQUEZ  / ORIOL CESENA MELICH
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FELIX BARAHONA MARQUEZ  / ORIOL CESENA MELICH
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • 4G- Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per poder emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de tipus econòmic, social, científic o ètic
  • 5G- Analitzar i adoptar actituds i comportaments ètics i responsables en la pràctica professional
  • 4E- Crear i establir la identitat i la imatge de marca dels productes
  • 9E- Identificar les variables que generen valor en el mitjà online per planificar i controlar la informació empresarial a Internet, aplicant tècniques de recollida de dades online

Continguts

1. Màrqueting públic i institucions no lucratives: a. Anàlisi. b. Execució. c. Avaluació

2. Màrqueting social: a. Anàlisi. b. Execució. c. Avaluació

3. Estratègies de màrqueting social: a. Eines d’investigació prèvia. b. Disseny del producte social.

4. Responsabilitat social empresarial: a. La responsabilitat social a l’empresa

5. Gestió del màrqueting social: a. Estratègies de gestió. b. Eines d’avaluació

6. Internet i màrqueting social

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 53 20 73
Cerca d'informació 0 20 20
Elaboració de treballs 5 25 30
Prova d'avaluació 2 0 2
Treball en equip 0 25 25
Total 60 90 150

Bibliografia

  • LAMBIN, Jean Jacques (1995). Marketing estratégico. McGrawHill.
  • KOTLER, Philip (2007). Los 10 pecados capitales del Marketing. Indicios y soluciones. Gestión 2000.
  • MARTÍN, Borja; CASBAYÓ, Mònica (2009). Fuzzy Marketing. Cómo comprender al consumidor camaleónico. Deusto.
  • RIES, Al and TROUT, J. (2004). Las 22 leyes inmutables del marketing. McGrawHill.
  • TED Ideas for spreading. Recuperat , a www.ted.com

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi/estudi de casos Es realitzaran una sèrie de casos pràctics que s'avaluaran al llarg del curs en els diferents sessions presencials. Aquesta activitat val el 10% de la nota en avaluació continuada. 10
Elaboració del treball L’alumne haurà d’entregar i entregar dos treballs al llarg del curs. Aquesta activitat val el 40% de la nota del curs en avaluació continuada. 40
Prova d'avaluació L’avaluació continua clourà amb un examen final que tindrà un valor del 50% de la nota total. 50

Qualificació

En relació a l’avaluació, aquesta serà d’avaluació continuada. L’alumne haurà d’entregar i entregar dos treballs al llarg del curs els quals seran avaluats juntament amb tota una sèrie de casos pràctics que també s’aniran realitzant i avaluant al llarg del curs en les diferents sessions presencials. L’avaluació clourà amb un examen final que tindrà un valor del 50% de la nota total.
Tots aquells alumnes que optin per no seguir l’avaluació continuada o bé que no assoleixin l’aprovat, tindran l’opció de realitzar un únic examen tipus test final.
La distribució percentual de l’avaluació continuada quedarà desglossada de la següent manera:
• Anàlisi i estudi de casos 10%
• Prova d’avaluació 50%
• Elaboració i exposició del treballs per part dels estudiants 40%

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Es tracta d’una assignatura molt pràctica i amena amb avaluació continuada motiu pel que es suggereix que els alumnes participin de forma activa en les classes.