Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
En el món del màrqueting, una de les variables més importants, és la comercialització. L’entorn canviant dels darrers anys, ha incentivat la creació de noves formes de relació amb el consumidor, especialment les liderades per Internet. La creació de nous i múltiples canals de comercialització ha modificat la manera de relacionar-se de les empreses amb els consumidors. L’assignatura, en qüestió, pretén donar a conèixer les principals eines vinculades a la comercialització i al màrqueting necessàries per millorar la relació amb els mercats i facilitar, la mateix temps, l’adaptació constant a un consumidor cada vegada més exigent.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ORIOL CESENA MELICH
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

  • 7G- Treballar en equip, establint les relacions que més poden ajudar al progrés dels projectes
  • 5E- Establir l'estratègia de preus òptima segons les circumstàncies de cada moment, seleccionant el canal de distribució depenent de les diferents tipologies de productes
  • 11E- Aconseguir habilitats de desenvolupament, control i avaluació de pressupostos

Continguts

1. 1. La comercialització avui en dia. a. El rol del màrqueting i la comercialització estratègica. b. Principals reptes de la comercialització moderna.

2. 2. Els canals de distribució: a. Canals directes. b. Canals indirectes.

3. 3. Estratègies de distribució: a. Estratègia monocanal. b. Estratègia multicanal.

4. 4. El comerç majorista i l’ecommerce: a. Principals conceptes del comerç majorista. b. Principals reptes del comerç digital.

5. 5. El comerç minorista o retail marketing: a. El comerç urbà. Evolució i reptes. b. El concepte de negoci.

6. 6. Gestió operativa del comerç minorista: a. Localització comercial i dimensió del punt de venda. b. Gestió interior del punt de venda: marxandatge comercial.

7. 7. Formats comercials del comerç minorista: a. Els mercats municipals i els centres comercials oberts. b. Outlets i Grans Centres Comercials. c. Pop up stores i noves tendències en retail.

8. 8. Transport i abastiment: a. Criteris per a l’avaluació del transport

9. 9. Gestió de compres i control d’inventaris: a. Processos en la gestió del control de compres

10. 10. Suply Chain Management. a. Sistemes push i sistemes pull.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 14 20 34
Cerca d'informació 0 20 20
Classes participatives 36 0 36
Elaboració de treballs 5 25 30
Prova d'avaluació 2 0 2
Sortida de camp 3 0 3
Treball en equip 0 25 25
Total 60 90 150

Bibliografia

  • Jean Jacques Lambin (2008). Marketing Estratégico. McGraw-Hill .
  • Joes de Vries (2005). The Retail Company. The Store Manual. Joes de Vries Company.
  • Martin Lindstrom (2009). Buyology. Gestion 2000.
  • Puromarketing. Recuperat , a www.puromarketing.com
  • Marketing New. Recuperat , a www.marketingnews.com
  • Havard Deusto. Marketing & Ventas. Ediciones Deusto.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi de casos reals d'empreses Els anàlisi de casos representen el 10% de la nota de l'assignatura 10
Elaboració de treballs Els treballs valen el 40% de la nota 40
Prova d'avaluació La prova d'avaluació val el 50% de la nota. 50

Qualificació

En relació a l’avaluació, aquesta serà l’avaluació continuada. L’alumne haurà d’entregar i entregar dos treballs al llarg del curs els quals seran avaluats juntament amb tota una sèrie de casos que també s’aniran realitzant i avaluant al llarg del curs en les diferents sessions. L’avaluació clourà amb un examen final que tindrà un valor del 50% de la nota total.
Tots aquells alumnes que optin per no seguir l’avaluació continuada o bé que no assoleixin l’aprovat, tindran l’opció de realitzar un únic examen final tipus test.
La distribució percentual de l’avaluació continuada quedarà desglossada de la següent manera:
• Prova d’avaluació 50%
• Elaboració i exposició de dos treballs per part dels estudiants 40%
• Participació a classe, i anàlisi i estudi de casos 10%


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Es suggereix que els alumnes participin de forma activa en les classes ja que es tracta d’una assignatura molt pràctica que combina la realització d’un ampli nombre de casos pràctics, treballs i visites a empreses.