Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L’ assignatura vol aconseguir que l’ alumne tingui una marcada orientació a la qualitat de servei i l’ atenció al client , també sabrà utilitzar tècniques de comunicació. Identificará tipologies de clients diferenciades i aplicarà el sistema de gestió adient . Evidentment que comprendrà els principis del turisme i adquirirà coneixements (per poguer facilitar les acciones d’animació) dins l’àmbit dels procediments operatius de les empreses turístiques. Utilitzarà i analitzarà les tecnologies de l’ informació per últim es comunicarà de forma oral i escrita en anglès i en , al menys , una segona llengua estrangera.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EMILIO DESCARREGA HORTIGÜELA  / MONICA MUÑOZ GONZALEZ
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 10. Analitzar les implicacions ètiques del turisme
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit

Continguts

1. Conceptes de Temps lliure i conceptes paral•lels

2. Definició d’ Animació

3. Activitats Turístiques Recreacionals

4. L’ Animador Turístic

5. L’ Animació a l’ Hoteleria

6. L’ Animació a les empreses d’ Intermediació Turística

7. L’ Animació als Transports

8. L’ Animació a altres sectors turístics, Parcs Temàtics, Ressorts, Creuers, Turisme ACTIU, etc..

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 2 4 6
Cerca d'informació 3 10 13
Classes expositives 4 1 5
Classes participatives 25 10 35
Prova d'avaluació 2 10 12
Simulacions 4 0 4
Total 40 35 75

Bibliografia

 • Antonio Chaves y Lluis Mesalles (2001). El Animador. Barcelona: Ed.Laertes.
 • Maria Labollita y Monika Farré (2005). Animación en el Ámbito Turístico. Madrid: Ed. Piramide (Grupo Anaya).
 • Xavier Puertas i Silvia Font (2007). Juegos y Actividades Deportivas para la Animación Turística . Madrid: Ed. Síntesis.
 • Xavier Puertas (2004). Animación en el Ámbito Turístico. Madrid: Ed Síntesis.
 • Jaume Trilla (2004). Animación Sociocultural (Teorias , programas y ámbitos ). Barcelona: Ed. Ariel Educación.
 • Le Journal de l'animation . (174 articles) .
 • Les Cahiers de l'animation . (CEMEA) .

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assistència a classe L'Assistència a classe, representa el 10 % sobre la nota final 10
Prova d’Avaluació La Prova d’Avaluació, representa el 30 % sobre la nota final 30
Treball Jornada d’Animació El Treball Jornada d’Animació, representa el 20 % sobre la nota final 20
Realització Jornada d’Animació La Realització Jornada d’Animació, representa el 40 % sobre la nota final 40

Qualificació

1.- Examen escrit sobre els continguts de l’ assignatura
si l´estudiant opta per l´avaluació continua té un valor del 25%
si l´estudiant no opta per l´avaluació continua té un valor del 80%


2.- Treball sobre la celebració d’ una Jornada d’ animació al “Hotel Mediterrani” .
presentació treball Per els alumnes que fan avaluació no continua y no poden realitzar el treball descrit al principi del punt numero 2 . el tema serà relacionat amb l’ animació turística
si l´estudiant opta per l´avaluació continua té un valor del 25%
si l´estudiant no opta per l´avaluació continua té un valor del 20%3.-Realització de la Jornada d’ Animació a l’ hotel “Mediterrani” 29 de maig del 2013 . si l´estudiant opta per l´avaluació continua té un valor del 25%4.- Es valorarà la assistència a classe en un 25%

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Serà condició important tenir coneixements de Sociologia y Psicologia del Turisme

Això mateix es valorarà els coneixements de gestió de grups i activitats

Millores Proposades

Després de les vacances de Nadal del Curs 2017-2018 es començarà una acció promocional perquè els alumnes complimentin (tots) les enquestes de la UdG.

El primer dia de classe (Curs 2017-18) es donarà més informació perquè els alumnes ho tinguin tot molt clar, i s'indicarà just al començament de l'assignatura on trobar els materials de suport.