Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L’ assignatura aconsegueix que l’ alumne tingui una marcada orientació de servei al client , també sabrà utilitzar tècniques de comunicació. Evidentment que comprendrà els principis del turisme i adquirirà coneixements dins l’àmbit dels procediments operatius de les empreses turístiques. Utilitzarà i analitzarà les tecnologies de l’ informació per últim es comunicarà de forma oral i escrita en anglès i en , al menys , una segona llengua estrangera.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
BLANCA BRAUT PERULLES  / EMILIO DESCARREGA HORTIGÜELA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
BLANCA BRAUT PERULLES  / EMILIO DESCARREGA HORTIGÜELA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
 • 10. Analitzar les implicacions ètiques del turisme
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques
 • 25. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions

Continguts

1. Assistència a les jornades intersectorials

2. Assistència als col·loquis sectorials

3. Assistència a les conferències sobre productes turístic

4. Tutoritzacions: Assistència a l’ Elaboració d’ un pla de treball

5. Realització de pràctiques en empreses, organitzacions i/o institucions

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Pràctiques en empreses / institucions 0 280 280
Seminaris 16 0 16
Tutories 4 0 4
Total 20 280 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Pràctiques en Empreses, Organismes i/o Institucions Les Pràctiques en Empreses, Organismes i/o Institucions; representa el 100 % sobre la nota final 100

  Qualificació

  1.- Recordin la necessitat de presentar el contracte de laboral o el contracte de pràctiques a la Secretaria Acadèmica per a la seva aprovació i posterior gestió. Mirar moodle per totes les instruccions de presentació.

  2.- S´acceptarà tot tipus de treball en el que es demostri la estreta relació amb el sector turístic.

  3.- Els hi recordo la necessitat d´incloure en el treball el nombre de dies i el nombre d´hores realitzades en pràctiques, sumant-les per què es demostrin les 300 hores preceptives.

  4.- Es presentarán via Moodle

  5.- Es realitzará l´entrega els següents dies:

  a. Del 21 de Maig del 2018 al 27 de Maig del 2018 si es desitja l´evaluació per a la convocatoria de Juny.

  b. Del 10 de Setembre del 2018 al 16 de Setembre 2018 si es desitja l’ evaluació per a la convocatoria de Setembre


  7.- En el cas que es realitzin pràctiques en dos feines diferents s´haurà de presentar un treball per cada una d´elles . Poden adjuntar-se en un sol però assenyalant les hores treballades en una i en l´altra.

  8.- Especificacions per la presentació del Practicum.

  L’ Alumne te que seguir les instruccions marcades al Moodle, on s’ establirà, entre d’ altres instruccions, un día de començaments de curs per donar explicacions sobre els Pràcticums obligatoris i Optatius

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Segons normativa de la Universitat de Girona:
  La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

  Observacions

  Algunes de les activitats relacionades amb l´oci (bars, servir copes, servir taules) on l´activitat empresarial no estigui dirigida al turisme, ( on no s´aprengui res “turistic”) no es poden aceptar com pràctiques turistiques.


  Els hi recordo la possibilitat d´aprofitar les práctiques d’estiu per la següent convocatoria ,si el contracte supera les dates de matriculacióa la primera convocatoria.


  Millores Propossades

  Desprès de les vacances de Nadal del Curs 2017-2018 es començarà una acció promocional per que els alumnes cumplimentin (tots) les enquestes de la UdG.

  El primer dia de clase (Curs 2017-18) es donará mès informació per que els alumnes ho tinguin tot molt clar, i s’ indicará just al començament de l’ asignatura on trobar els materials de suport .

  Es fará una reunió especial per explicar (una vegada mès) tota l’ operativa de les practiques . Aquesta reunió es realitzará forá d’ horari lectiu ( a partir de les 1400h.) per que hi puguin anar tots els alumnes .