Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
En estudis epidemiològics i investigació en models animals s'ha demostrat que la desregulació del rellotge circadiari – per exemple a causa del treball per torns o el desfasament horari – augmenta el risc de malaltia, incloent càncer, malalties metabòliques i neurodegeneració. Per a restablir el ritme circadiari, s'han desenvolupat enfocs farmacològics, tecnològics i sociopolítics, que van des de l'educació, la prevenció i els horaris de treball personalitzats.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARCEL VERGES AIGUAVIVA
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
  • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip.
  • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals.
  • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzatr, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
  • Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i d'investigació.
  • Tenir, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu, amb escepticisme constructiu i orientat a la recerca.
  • Garantir el coneixement adequat de la llengua anglesa, tant oral com escrita, tenint en compte les especificitats del registre mèdic per a poder comunicar-se eficaçment a la comunitat internacional científica i professional.

Continguts

1. Chronobiology – biological rhythms as a consequence of evolutionary adaptation

2. Clock genes – role in generation and regulating of circadian rhythms and in defining a person's chronotype

3. Circadian clock, metabolism and cell cycle

4. Chronodisruption – predisposition and vulnerability to pathologies

5. Chrono-medical methods to correct or realign alterations in the circadian rhythm

6. Chronotherapy – relationship between circadian rhythm and drug’s metabolism and mechanism of action

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 19 67 86
Classes participatives 4 8 12
Elaboració de treballs 0 6 6
Exposició dels estudiants 5 8 13
Seminaris 4 4 8
Total 32 93 125

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
PBL 1 See: "PBL assessment" 0
PBL 2 See: "PBL assessment" 0
PBL 3 See: "PBL assessment" 0
PBL assessment The score in the evaluation sheet (officially designed by the Medical Education Unit) will be obtained by assessment of the group’s tutor. 50
Written essay It must be done individually. The score will be obtained from the elaboration of a very brief essay, term paper or report, in order to evaluate the students’ understanding of the topic studied (limited to 4 A4-size pages, 1.5 line spacing; use Times New Roman, Arial or similar, 12-point font size). 25
Oral presentation It must be done individually. Each student will do a brief oral presentation of their written essay (max. 10-min talk, allowing 2-3 min for questions). 25

Qualificació

- Evaluation of PBL sessions will be worth 50 % of the total subject grade, qualified according to the following approved criteria:
. Learning Abilities (25%)
. Communication (25%)
. Responsibility (25%)
. Interpersonal Relationships (25%)


- Evaluation criteria for the written essay and oral presentation – combined, also worth 50 % of the total – will be as follows:

1 - Essay: 50%, qualified as follows:
. Understanding of the topic, 30%
. Organization of the text, 30%
. Have properly referred work, 20%, and
. Clear style and language, 20%

2 - Presentation: 50%, qualified as follows:
. Enthusiasm and comprehensibility, 30%
. Fluency to get the idea across and ability to answer questions, 30%
. Expression with correct vocabulary, grammar and pronunciation, 30%, and
. Length, 10%

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
- Minimum Requirement:

. Students must submit at least 75% by weight of the components of the course's summative assessment

. PBL sessions cannot be retaken; qualification in these must be at least 50/100.