Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Malaltia i medicina a les arts plàstiques
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SARA PAGANS LISTA  / FABIANA SILVIA SCORNIK GERZENSTEIN
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
  • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip.
  • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals.
  • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzatr, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
  • Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i d'investigació.
  • Tenir, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu, amb escepticisme constructiu i orientat a la recerca.
  • Garantir el coneixement adequat de la llengua anglesa, tant oral com escrita, tenint en compte les especificitats del registre mèdic per a poder comunicar-se eficaçment a la comunitat internacional científica i professional.

Continguts

1. Develop the skills of observation, description, and interpretation

2. Describe how artists portray health-related issues

3. Communicate what has been observed using knowledge of the basic plastic elements of art

4. Relate health issues to their social and historical contexts

5. Develop critical thinking and analytical skills

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 18 68 86
Classes participatives 2 0 2
Exposició dels estudiants 3 20 23
Seminaris 6 3 9
Sortida de camp 5 0 5
Total 34 91 125

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
PBL tutorial evaluation Note: This hour, included within the second hour of the last session of the third problem corresponds to the evaluation of the problem sessions. Qualification will be obtained as follows:
Learning Abilities (25%)
Communication (25%)
Responsibility (25%)
Interpersonal Relationship (25%)
50
Written essay and oral presentation The assesment consists on the evaluation of the written essay and oral presentation.
Content (essay): 70%
Clarity of written expression, conciseness and legibility (essay): 15%
Clarity of oral expression, attitude, ability to answear questions: 15%
Assistance to the whole oral presentation session is mandatory for all the students.
50

Qualificació

The PBL sessions can not be re-taken and a qualification below 50/100 means that the course is not aproved.
The written essay can be improved and submitted to evaluation only once after the oral presentation.

In the case of remaking the written essay, the qualification for this can not be higher than 50% of the maximum qualification. In case that the remade work is passed, this qualification will be averaged with the qualification obtained in the PBL sessions evaluation.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Not attending the PBL tutorials

Observacions

The act of “seeing” is inseparable from medical training. Physicians are constantly required to “look for” signs and symptoms from the human body, describe what is being observed, and make diagnosis. The skills of observation, description, and interpretation of visual information are inherent in the artistic creative process and art appreciation. Through the examination of artworks, this course aims to improve the students’ visual literacy and attention to details, and to foster the ability to transfer these skills to the clinical setting. In addition, the students will be exposed to artistic depictions of health-related issues in different social and historical backgrounds.