Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
seminari de temes especifica
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup PR

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • Llegir, comprendre i comentar textos científics.
  • Desenvolupar la capacitat d’anàlisi, de síntesi i de judici crític, identificant i argumentant les causes i el context.
  • Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
  • Treballar en equip manifestant capacitat per assolir el rol que es demana en cada context i desenvolupant vincles que potenciïn la cooperació.

Continguts

1. - El primer contacte. Procedència de l’encàrrec.

2. - Credencials d’agència.

3. - Tipologies de clients. Tipologies de briefing. El llenguatge del client.

4. - Nivells d’interlocució i gestió amb el client.

5. - Assignació d’equips en funció del projecte (comptes, creació, producció, mitjans).

6. - Departaments i circuits dins l’agència.

7. - Procés de treball de cada departament.

8. - Ordres de treball i ordres de compra.

9. - Càlcul i assignació de pressupost.

10. - Presentació de la campanya. Elements clau.

11. - Aprovació del client i ajust de propostes

12. - La campanya al carrer.

13. - Tancament i valoració de campanya.

14. - Formes de retribució.

15. - Resolució de problemàtiques a l’agència i amb el client.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 25 25
Classes participatives 16,2 22,5 38,7
Exposició dels estudiants 0 11,3 11,3
Total 16,2 58,8 75

Bibliografia

  • OCAÑA, Fernando (2006). La publicidad contada con sencillez. Madrid: Maeva.
  • FERRER, Ignasi (2014). Gestión empresarial de la agencia de publicidad. Madrid: Díaz de Santos.
  • HAIG, Matt (2004). El reinado de las marcas. Barcelona: Gestión 2000.
  • BURTENSHAW, Ken (2007). Principios de publicidad. Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposició a classe del treball 1 El professor avalua el material gràfic de la presentació 33
Realització dels treballs que proposi el docent, a partir del desenvolupat a classe. L'alumne ha de realitzar els treballs en grups encarregats pel professor i superar-los. 67

Qualificació

Per superar el seminari és indispensable fer un treball pràctic en grup i superar-lo.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no realització del treball assignat o la no assitència del mínim de classes (cal assistir com a mínim a 5 classes presencials per optar a la nota de treball del grup).