Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Realització d'espots comercials o institucionals amb tècniques de muntatge innovadores
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup ER

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup SO

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • CG.3. Treballar en equip manifestant capacitat per assolir el rol que es demana en cada context desenvolupant vincles que potenciïn la cooperació.
 • CE.13. Diferenciar i utilitzar tots els elements visibles i no visibles que constitueixen una Imatge.
 • CE.14. Aplicar els diferents mecanismes i elements de construcció d'un guió atenent a diferents formats, tecnologies i suports de producció.

Continguts

1. 1. Conceptes bàsics de fotografia aplicats al vídeo 2. Repàs als aspectes tècnics de la càmera 3. Programari d'edició de vídeo- Repàs. 4. Tipologia de formats i aplicació pràctica 5. Rodatge d'una peça publicitària i corporativa i posterior edició

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 75 0 75
Total 75 0 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Descripció Av AP SP
  Preparar, enregistrar i muntar el vídeo publicitari i/o corporatiu que prèviament s'ha definit a classe o 19,7 54
  Examen tipus test. o 1,3 0
  Total 21 54
  Preparar, enregistrar i muntar el vídeo publicitari 100

  Qualificació

  El vídeo final tindrà un pes del 70% de la nota final, que es complementarà amb un examen teòric de coneixements bàsics que tindrà un valor del 30%.
  En el vídeo es valorarà la creativitat, la idea, la narrativa, la il·luminació, la qualitat del so, el color i l'acabat final.

  L'examen teòric no té repesca i farà mitjana a partir d'un 6. No hi haurà penalitzacions.

  ATENCIÓ
  Aquesta assignatura s'ha de seguir Treballant en equip.
  Un alumne que no sigui responsable amb el seu equip serà expulsat del mateix i haurà d'avaluar-se a partir, i NOMÉS, de l'examen teòric. Si no assoleix un 6 haurà de repetir l'assignatura.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà no presentat, i per tant tindrà un 0, aquell alumne que no hagi entregat la feina en el termini exigit pel professor i/o que no assisteixi a l'examen teòric.