Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Noves estratègies de màrqueting. Màrqueting digital. Campanyes màrqueting viral. Estratègies de comercialització a partir de les xarxes socials i el seu monitoratge. Posicionament. SEO i SEM.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA JOSEFA BADELL SERRA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA JOSEFA BADELL SERRA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • CG.4. Recollir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, en funció d'objectius predeterminats, i de diferent procedència i format, respectant l'autoria de les fonts.
 • CE.7. Planificar i executar un pla d'empresa, de màrqueting o de rodaje.
 • CE.15. Escollir i aplicar les tècniques de les relacions públiques en funció dels objectius d'un projecte de comunicació i relacions públiques.
 • CE.16. Classificar els elements estructurals i funcionals de la Web 2.0 i 3.0

Continguts

1. Panorama digital

2. Fonaments del màrqueting digital

3. Fonaments de tecnologia

4. Fonaments d'anàlisi i monitorització

5. Posicionament natural a buscadors > SEO

6. Màrqueting a buscadors > SEM

7. Nous dispositius i nous models de negoci

8. Disseny i planificació de campanyes

9. Eines de màrqueting digital

10. Màrqueting mòbil i en xarxes socials

11. Creació de continguts integrats: storytelling, transmèdia i branded content

12. El Pla de Màrqueting Digital Integrat

13. Pràctica 1 > Community manager: gestió i planificació de projectes

14. Pràctica 2 > Bancs de recursos

15. Pràctica 3 > Tractament d’imatges per a Xarxes Socials

16. Pràctica 4 > Eines de creació de continguts multimèdia interactius

17. Pràctica 5 > Eines d'anàlisi i monitorització

18. Qüestionari 1 de constitució de grups per lliuraments i pràctiques

19. Tasca 1: Anàlisi de presència digital d’una empresa

20. Tasca 2: Què sabem d’una empresa a través de la seva presència digital?

21. Tasca 3: Publicitat sexista

22. Tasca 4: Cerca i anàlisi d'una campanya de Màrqueting digital

23. Tasca 5: Cerca i anàlisi d'una campanya de Màrqueting a Xarxes Socials

24. Tasca 6: Cerca i anàlisi d'una campanya transmèdia

25. Tasca 7: Cerca i anàlisi d'una campanya basada en un storytelling

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3 3 6
Assistència a actes externs 1,5 0 1,5
Cerca d'informació 1,5 0 1,5
Classes expositives 15 5 20
Classes pràctiques 7,5 10 17,5
Elaboració de treballs 1,5 1,5 3
Prova d'avaluació 1,5 34 35,5
Treball en equip 0 15 15
Total 31,5 68,5 100

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Classes pràctiques: 5 sessions (Tots els materials necessaris seran al Moodle) S'avaluen aquestes pràctiques, quan s'escau 30
  Tasques ràpides que es realitzen al final d'algunes classes de teoria per complementar allò que s'ha explicat a classe. Són treballs complementaris 3
  Tasques breus que es realitzen al final d'algunes classes de teoria per tal de consolidar els coneixements teòrics exposats. Són tasques de consolidació de la teoria 7
  Valoració participació seguiment de classes i treball en equip realitzat per cada grup Els estudiants s'autoavaluen com a grup 10
  Exàmen de Teoria tipus test que pretèn la validació de tots els coneixements adquirits al llarg del curs. És tipus TEST.
  Cada pregunta deixada en blanc o cada pregunta errònia descomptarà -0'2 punts a l'estudiant.
  50

  Qualificació

  Aquesta assignatura es basa en un model d'avaluació continuada. No existeix un model d'avaluació exclusivament final. Consta de:
  1. Examen tipus test: 50% (amb repesca). Tant les incorreccions com les preguntes en blanc resten: -0'2 punts.
  2. Participació, seguiment classes i treball en grup: 10%
  3. Pràctiques i tasques periòdiques (lliuraments): 40%

  Si queda suspesa alguna de les 3 parts (menys de 5 sobre 10) s’ha d’anar a reavaluació.
  La reavaluació s’anunciarà amb antelació al Moodle el dia, hora i aula. Si es suspèn l’examen de repesca es suspèn l’assignatura.

  CONDICIONANTS:
  - Aquesta és una assignatura presencial i per tant l’assistència a classe (Teoria i Pràctica) és obligatòria i tota absència ha de ser justificada. No es contempla el NP en cap dels treballs i s'avaluaran amb un 0.
  - Els alumnes que no es presentin a l'exàmen de teoria i no facin habitualment les Pràctiques i Tasques encarregades. no podran superar el curs.

  Per qualsevol dubte contactar amb la professora.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Obtindrà un No Presentat (NP) tot estudiant que no assiteixi habitualment a classe, lliuri les Pràctiques i Tasques encarregades i no es presenti a examen.

  Observacions

  Hi haurà activitats presencials amb la professora (aproximadament un 40%) i activitats autònomes per part de l’alumne (un 60%).

  Entre totes les activitats hi haurà:
  • Classes expositives i/o participatives (professora i alumnes)
  • Classes pràctiques (professora i alumnes)
  • Cerca d’informació per part de l’alumne
  • Lectura de materials i visionat/audició de materials per part de l’alumne
  • Elaboració de treballs per part de l’alumne
  • Treball en equip (alumnes)
  • Tutories (professora i alumnes)
  • Activitats d’avaluació

  Assignatures recomanades

  • Fonaments del màrqueting
  • Identitat digital i desenvolupament d'entorns virtuals
  • Màrqueting estratègic i operatiu
  • Màrqueting social