Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Estructura dels principals grups de comunicació. Planificació de mitjans. Anàlisi i selecció de mitjans. Tècniques de planificació a mitjans. Tècniques de compra i negociació d'espais. Anàlisi i investigació d'audiències. Metodologia d'avaluació de l'eficàcia de la planificació
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ADRIÀ VIDAL SANTORUM
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup ER

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ADRIÀ VIDAL SANTORUM
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG.3. Treballar en equip manifestant capacitat per assolir el rol que es demana en cada context desenvolupant vincles que potenciïn la cooperació.
 • CE.2. Gestionar estratègicament la comunicació.
 • CE.4. Analitzar i investigar processos i estructures de la comunicació publicitària i de les relacions públiques.
 • CE.11. Comparar les principals variables que configuren els rols de les audiències i els públics

Continguts

1. 1. Introducció a la planificació de mitjans

2. 2. Les fonts d'informació

3. 3. Conceptes bàsics utilitzats en la selecció i planificació dels mitjans convencionals

4. 4. Els mitjans publicitaris convencionals, planificació i comercialització dels seus espais

5. 5. Sistemàtica de treball

6. 6. Els mitjans publicitaris no convencionals

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8 5 13
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 6 2,5 8,5
Classes expositives 22,5 10 32,5
Classes pràctiques 40 5 45
Debat 4 0 4
Exposició dels estudiants 5 0 5
Prova d'avaluació 2 0 2
Treball en equip 10 30 40
Total 97,5 52,5 150

Bibliografia

 • Baturone Fabregat, A. (2012). Planificació de Mitjans. Barcelona: UOC. Catàleg
 • PÉREZ-LATRE, F.J. (2011). La publicidad y los medios. Pamplona: Eunsa.
 • Perlado Lamo de Espinosa, Marta (2006). Planificación de medios de comunicación de masas. MC. GRAW HILL. Catàleg
 • González Lobo, Ma Ángeles (2008). Manual de Planificación de medios. ESIC. Catàleg
 • JAUSET J. A. (2000). La investigación de audiencias en televisión. Fundamentos estadísticos. . Barcelona: Paidos.
 • PÉREZ-LATRE, F.J. (2000). Planificación y gestión de medios publicitarios. Barcelona: Ariel.
 • OJD. Recuperat , a http://www.ojd.es
 • AIMC. Recuperat , a http://www.aimc.es
 • kantarmedia. Recuperat , a http://www.kantarmedia.es
 • Infoadex. Recuperat , a http://www.infoadex.es
 • nielsen-netratings. Recuperat , a http://www.nielsen-netratings.com

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives No 0
Prova d'avaluació 50
Anàlisi i estudi de casos de planificació de mitjans per marques No 0
Resolució de les etapes de la planificació No 0
Classes pràctiques No 0
Generació de debat No 0
Treball en equip 50
Exposició dels estudiants No 0

Qualificació

Alumne avaluat a través d’un examen final (50%) i un treball en grup (50%). Per optar a aprovar l'assignatura cal presenta-se a les dues proves (examen i treball).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació d'una prova equival a 0.

Observacions

Tanmateix s’intentarà comptar amb l’assistència d’alguns destacats professionals del món dels mitjans.