Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Teoria i història de les Relacions Públiques. Processos, estructures organitzatives i la seva evolució. Estudi i anàlisi de la naturalesa i les interrelacions entre els subjectes de la comunicació persuasiva institucional
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAQUIM MAJO FERNANDEZ  / ANTONI SELLAS GÜELL
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANTONI SELLAS GÜELL
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG.2. Expressar-se amb correcció, oralment i per escrit.
 • CG.4. Recollir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, en funció d'objectius predeterminats, i de diferent procedència i format, respectant l'autoria de les fonts.
 • CG.5. Llegir, comprendre i comentar textos científics.
 • CG.12. Elaborar diferents propostes d'actuació que puguin donar resposta a situacions èticament compromeses.
 • CE.3. Descriure els principals components estructurals de tots els sectors implicats en la comunicació publicitària i en les relacions públiques.
 • CE.15. Escollir i aplicar les tècniques de les relacions públiques en funció dels objectius d'un projecte de comunicació i relacions públiques.

Continguts

1. Fonaments conceptuals de les RP

2. Evolució històrica de les RP

3. Orígens i evolució de les RP a Espanya

4. Models i escoles doctrinals

5. Relacions públiques i opinió pública

6. Identitat, imatge i reputació

7. El procés de les relacions públiques

8. El sistema de les relacions públiques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 48 48
Classes expositives 30 0 30
Classes participatives 12 0 12
Exposició dels estudiants 6 2 8
Prova d'avaluació 3 0 3
Resolució d'exercicis 0 12 12
Seminaris 6 4 10
Treball en equip 3 24 27
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Duhé, Sandra C. (2000 ). New media and public relations . Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. Catàleg
 • Grunig, James E (2000 ). Dirección de relaciones públicas . Barcelona: Gestión 2000. Catàleg
 • L'Etang, Jacquie (2009 ). Relaciones públicas : conceptos, práctica y crítica (1a ed. en lengua castellana). Barcelona: UOC. Catàleg
 • Miller, Karen (2015). Removing the spin. Una nueva teoria histórica de las Relaciones Públicas.. Barcelona: UOC Press Universitat Oberta de Catalunya.
 • Wilcox, Dennis L (cop. 2012 ). Relaciones públicas : estrategias y tácticas (10ª ed.). Madrid: Pearson. Catàleg
 • Xifra, Jordi (2014). Manual de Relaciones Públicas Institucionales (segona). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Xifra, Jordi (cop. 2009 ). Casos de relaciones públicas y comunicación corporativa . Madrid [etc.]: Pearson Educación. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis d'anàlisi i reflexió Resolució d'exercicis a partir de lectures específiques. 20
Desenvolupament d'habilitats comunicatives Aplicació pràctica dels fonaments comunicatius per als professionals de les relacions públiques. 10
Treball d'investigació en equip Projecte d'investigació d'una agència de relacions públiques. 30
Exposició en grup S'avaluarà d'acord amb una rúbrica ad hoc que es facilitarà prèviament als estudiants. 10
Prova d'avaluació S'informarà als alumnes de la rúbrica per a l'avaluació de la prova oral final. 30

Qualificació

L'assignatura segueix un procés d'avaluació continuada. Cal realitzar les diferents activitats d'avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Cal realitzar l'examen i entregar els projectes/casos. En cas contrari, la nota final serà un No presentat.