Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Sociologia del consum: Grups socials i consum. Estructura social i consum. L'oci del consum. Psicologia de la publicitat: Processos psicològics bàsics i processos psicològics superiors en la publicitat. Persuasió a través de processos comunicatius, canvi d'actituds i altres processos psicosocials.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCISCO DAVID CORRALES CORDON  / ANTONIA DORADO CABALLERO  / FRANCISCO JAVIER LUNA SOCA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Grup ER

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FRANCISCO DAVID CORRALES CORDON  / ANTONIA DORADO CABALLERO  / FRANCISCO JAVIER LUNA SOCA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Grup SO

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCISCO DAVID CORRALES CORDON  / ANTONIA DORADO CABALLERO  / FRANCISCO JAVIER LUNA SOCA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Competències

 • CG.2. Expressar-se amb correcció, oralment i per escrit.
 • CG.5. Llegir, comprendre i comentar textos científics.
 • CE.1. Contrastar les estructures i els processos informatius i comunicatius, així com les principals corrents i teories de la comunicació de masses.
 • CE.5. Distingir els comportaments en la comunicació social.
 • CE.7. Planificar i executar un pla d'empresa, de màrqueting o de rodaje.

Continguts

1. Sociologia del consum: Grups socials i consum. Estructura social i consum. L'oci del consum.

2. Processos psicològics bàsics i superiors en publicitat. Persuasió publicitària a través de processos comunicatius, del canvi d’actituds i d’altres processos psicosocials.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15 10 25
Classes participatives 45 0 45
Prova d'avaluació 10 20 30
Treball en equip 20 30 50
Total 90 60 150

Bibliografia

 • Quintanilla, Ismael (cop. 2002 ). Psicología del consumidor . Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Schiffman, Leon G (2005 ). Comportamiento del consumidor (8a ed.). México: Pearson Educación. Catàleg
 • Múgica, José Miguel (1997 ). El Comportamiento del consumidor : análisis del proceso de compra . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Solomon, Michael R (cop. 1997 ). Comportamiento del consumidor : comprar, tener y ser (3ª ed). Naucalpan de Juarez: Prentice-hall. Catàleg
 • Dubois, Bernard (DL 1998 ). Comportamiento del consumidor : comprendiendo al consumidor (2ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Alonso Rivas, Javier (2010 ). Comportamiento del consumidor : decisiones y estrategia de marketing (6a ed., rev. y act.). Madrid: ESIC. Catàleg
 • Howard, John A (1993 ). El Comportamiento del consumidor en la estrategia de marketing . Madrid: Díaz de Santos. Catàleg
 • Schiffman, Leon G (cop. 1997 ). Comportamiento del consumidor : quinta edición ([2ª ed.]). México: Prentice-Hall Hispanoamericana. Catàleg
 • Alonso Rivas, Javier (1987 ). El Comportamiento del consumidor : una aproximación teórica con estudios empíricos (2ª ed.). Madrid: Instituto Nacional de Consumo. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi/Estudis de casos Aplicació correcta del contingut aprés a l'anàlisi de casos 20
Treball o treballs Anàlisi, aplicació i reflexió sobre els continguts. 30
Examen Coneixement i ús adequat de tots els continguts assolits. 50

Qualificació

Per tal d'optar a la ponderació de la nota final serà indispensable la realització de totes les activitats d'avaluació.

La nota mínima de la prova d'avaluació, per a optar a la ponderació de la nota final, serà de 5 punts sobre un màxim de 10 punts. En cas de no obtenir aquesta puntuació mínima, hi haurà la possibilitat de fer una segona prova d'avaluació sobre els continguts del mòdul. Tenint en compte que la nota màxima en aquesta prova de recuperació serà de 7'5 punts.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerara aquell/a estudiant com a no presentat/da, quan no realitzi qualsevol de les activitats d'avaluació abans esmentades.

Observacions

No s'esperen canvis en l'organització i estructura dels continguts exposats, i/o dels criteris d'avaluació, entre el període de matrícula i el començament del mòdul. Però en el cas que es produïssin pel motiu ja explicitat, serien comunicats a l'inici del període de docència corresponent.