Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Animació turística i hotelera
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ESTHER MARIA GUILLEN MESALLES
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
  • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
  • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
  • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística

Continguts

1. L' Animació Turística: Passat, present i futur

2. L'animador turístic i la seva relació amb empreses i destinacions turístiques

3. El departament d'animació en l'empresa d'allotjament hoteler i extrahoteler

4. Els avantatges de l'Animació Turística

5. Creació de productes des de l'Animació Turística

6. Els clients de l'Animació Turística

7. Tipus d'activitats de l'Animació Turística

8. El projecte d'Animació Turística

9. El programa d'animació com a eina de l'animador turístic

10. Publicitat i Animació Turística

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 9 12 21
Classes pràctiques 12 12 24
Elaboració de treballs 6 12 18
Exposició dels estudiants 3 9 12
Total 30 45 75

Bibliografia

  • Puertas, Xavier (DL 2004 ). Animación en el ámbito turístico . Madrid: Síntesis. Catàleg
  • Puertas, Xavier (DL 2002 ). Juegos y actividades deportivas para la animación turística . Madrid: Síntesis. Catàleg
  • Morales Maria-Gema (2016). Animación Turística. Editorial Sintesis.
  • Pedro Pablo Abreu (2005). La animación es algo más que...Manual de Animación Turística. Región-Empresa periodística.
  • Víctor J. Ventosa Pérez (2014). Animación turística: Perfil professional, metodologia y práctica. CCS.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitats pràctiques Aplicació de la teoria a casos pràctics 50
Treball final Aplicació del coneixement teòric i pràctic 30
Exposicions i dinàmiques de grup S'avaluen les capacitats comunicatives dels estudiants 20

Qualificació

L'assignatura es qualifica a partir de l'avaluació continuada de l'assistència a classe, participació,realització de les activitats pràctiques programades, treball en equip,exposicions i dinàmiques dels alumnes.
La nota final és la mitjana de les activitats d'avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els estudiants que no faran el treball final i les activitats pràctiques tindran un NP.