Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'assignatura es planteja com un viatge pels principals escenaris de la geografia del món actual. No és només una visió dels elements superficials de la geografia mundial, sinó també una introducció als elements estructurals, a la geopolítica, a les relacions socials, a les diferents cultures i religions, que permetin entendre perquè el món avui és com és, i com afecta això al turisme.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup SO

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 10. Analitzar les implicacions ètiques del turisme
 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. MEDI FÍSIC I PATRIMONI NATURAL

2. Amèrica: història, nació, regió. Identitat i turisme

3. El turisme a Amèrica. Riba nord i riba sud. Els paisatges del cinema

4. Patrimoni natural i construccions simbòliques

5. POBLACIO, POBLAMENT I CULTURA

6. Població, poblament, etnicitat. Turisme ètnic

7. Migracions i mobilitat. Altres mirades turístiques

8. Urbanisme, ruralitat i anecumene

9. Ciutats Patrimoni de la Humanitat. Espais semiologics

10. ECONOMIA I TERRITORI

11. Economia del turisme. Centres economics i diversificació

12. Centres receptors i centres emissors. Nodes. Fluxos aeris

13. Desenvolupament turístic i reconversió d'espais madurs

14. Prospectiva pel segle XXI

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 34 38 72
Assistència a actes externs 2 5 7
Lectura / comentari de textos 3 5 8
Total 39 48 87

Bibliografia

 • Dahles, Heidi (2002 ). Tourism development and local participation in Latin America . Elmsford: Cognizant Communication Corporation. Catàleg
 • Yunis, Eugenio (1996 ). Prospects for tourism in South America . London: Travel & Tourism Intelligence. Catàleg
 • Travel and tourism in Latin America (1994 ). London: Euromonitor. Catàleg
 • Molina, Sergio (1991 ). Planificación integral del turismo : un enfoque para Latinoamérica (2ª ed.). México, D.F.: Trillas. Catàleg
 • Miralles Plantalamor, Joan (2009 ). El turisme sostenible com a eina de cooperació per al desenvolupament : experiències a Amèrica Central. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Catàleg
 • El Turismo rural en las Américas y su contribución a la creación de empleo y a la conservación del patrimonio : Asunción (Paraguay) 12-13 de mayo de 2003 = Rural tourism in the Americas and its contribution to job creation and heritage conservation : Asunción, Paraguay, 12-13 May 2003 (cop. 2003 ). Madrid: World Tourism Organization. Catàleg
 • Agenda para planificadores locales : turismo sostenible ygestión municipal : edición para América Latina y el Caribe (cop. 1999 ). Madrid: Organización Mundial del Turismo. Catàleg
 • Turismo cultural en América Latina y el Caribe ([1996] ). La Habana: Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe (UNESCO). Catàleg
 • World travel atlas (1995- ). London: Columbus Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
CLASSES TEÒRIQUES-EXAMENS PARCIALS I/O FINAL CONEIXEMENT MATÈRIA 35
CERCA DIVERSA D'INFORMACIÓ CONSULTA CONTINGUTS I CRITERIS 5
DEBAT TEMES QUALITAT RESUM I PRESENTACIÓ 5
TREBALL DE CAMP-SEMINARI OBLIGATORI. PARTICIPACIÓ ACTIVA 5
DUES PRÀCTIQUES QUALITAT RECERCA I PRESENTACIO 40
COMENTARIS LECTURES QUALITAT COMENTARI 10

Qualificació

Al llarg del curs hi ha previst fer dos examens parcials, que seran eliminatoris, dins un model d'avaluació continuada pels continguts teòrics, la qual cosa obliga a haver tingut una assistència mínima al 75% de les classes. Els alumnes que no els superin tenen l'opció d'anar a l'exàmen final de l'assignatura.

L'altre model d'avaluació de la part teòrica és un model d' avaluació única, prevista amb ocasió de l'exàmen final de l'assignatura.

Els examens (de l'apartat teòric) representen el 40% de la nota final de l'assignatura. En aquest últim cas també caldrà haver presentat les pràctiques, així com haver participat a la sortida de camp.

Amb independència dels continguts teòrics (examens) es proposen dues pràctiques (una individual i l'altre en grup), valorades en un 35% de la nota final.

Pel 25% restant de l'avaluació es ponderarà en base a la nota obtinguda a altres continguts com debats, visualització de pel.lícules i el seu comentari, lectures i resums d'articles i notícies en general i alguns resums; tots ells relacionats amb el contingut de l'assignatura.

La sortida de camp serà un divendres al matí, té caràcter obligatori i es determinarà més endavant.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Alumne que no hagi assistit al 75% de les classes (en avaluació continuada)o be l'alumne que no es presenti a l'examen final de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Anglès domini funcional efectiu 1
 • Cultures aborígens
 • Gestió del patrimoni cultural
 • Gestió del turisme urbà
 • Globalització i multiculturalitat
 • Patrimoni natural
 • Polítiques de planificació del turisme
 • Transport turístic
 • Turisme ètic i cooperació internacional
 • Turisme sostenible