Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Itineraris i viatges combinats: anàlisi legal i la seva confecció i programació com a productes turístics.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup AN

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SILVIA AULET SERRALLONGA  / JOSEP MARIA BECH SERRAT  / JORDI MOGUEL FERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (0%), Anglès (100%)

Grup C1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SILVIA AULET SERRALLONGA  / JOSEP MARIA BECH SERRAT  / JORDI MOGUEL FERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup C2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SILVIA AULET SERRALLONGA  / JOSEP MARIA BECH SERRAT  / JORDI MOGUEL FERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup SO

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SILVIA AULET SERRALLONGA  / JOSEP MARIA BECH SERRAT  / JORDI MOGUEL FERNANDEZ
Idioma de les classes:

Competències

 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. Viatge combinat

          1.1. Concepte. Paquets dinàmics

          1.2. Informació mínima i forma del contracte

          1.3. Cessió de la reserva

          1.4. Desistiment del consumidor

          1.5. Revisió del preu

          1.6. Modificació del contracte abans de la sortida i cancel·lació de l'organitzador

          1.7. La no prestació d’una part important dels serveis

          1.8. Responsabilitat

2. Creació d'itineraris turístics

          2.1. Definicions, conceptes i tipologies d'itineraris

          2.2. Suports materials per a la creació d'itineraris

          2.3. Factors previs al disseny

          2.4. El disseny de l'itinerari

          2.5. El pressupost i el preu de venda

          2.6. La presentació final: el producte

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 5 10 15
Anàlisi / estudi de casos 5 15 20
Classes expositives 48 0 48
Elaboració de treballs 5 10 15
Lectura / comentari de textos 0 20 20
Prova d'avaluació 2 5 7
Total 65 60 125

Bibliografia

 • Grant, David i Mason, Stephen (2012). Holiday Law (5th ed. ). London: Sweet & Maxwell. Catàleg
 • International travel law journal (1997-2008 ). Newcastle-upon-Tyne, England: Travel Law Centre University of Northumbria. Catàleg
 • Travel law quaterly (2009- ). Newcastle upon Tyne [etc.]: Oakhurst Academic Press [etc.]. Recuperat 06-07-2011, a http://travellawquarterly.co.uk/ Catàleg
 • Trappo, Hélène (1997 ). Le CE et les voyages : savoir organiser et bien acheter . Paris: Maine. Catàleg
 • Sarlanga, Emmanuelle (1997 ). Les Routes touristiques : de la conception à l'animation . Paris: Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie. Service du Développement Touristique. Catàleg
 • Picazo Zamora, Carlos (DL 1996 ). Asistencia y guía a grupos turísticos . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Hulot, François (1996 ). Mise en lumière d'itinéraires touristiques urbains : guide pour leur conception et réalisation . Paris: AFIT. Catàleg
 • Chabrier, S (1996 ). Le Montage des produits touristiques composés : réussir l'épreuve de forfait au B.T.S. Tourisme-Loisirs . Malakoff: Jacques Lanore. Catàleg
 • Voies et voyages : itinérance et tourisme (1996 ). Paris: Tourisme en Espace Rural. Catàleg
 • Boret, Alain (Dl 1989 ). Itinéraires de tourisme avec annales . Malakoff: Jacques Lanore. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Practica 1, creació d'itineraris Es valorarà l'aplicació de la metodologia explicada a classe sobre la creació d'itineraris i la viabilitat del producte.
També es valorarà la presentació formal i el redactat.
12
Pràctica 2, creació d'itineraris Lliurament dins del termini establert d'un exercici pràctic. Es valorarà no només el contingut sinó també la presentació i correcció formal del document. 12
Pràctica 3. Obrador de casos sobre viatges combinats Respondre a preguntes fetes a l'aula pel professor en relació a uns casos sobre viatges combinats, després de la lectura d'uns materials i de conèixer quines seran les preguntes abans de l'activitat. 16
Examen Realització correcta d'un examen 60

Qualificació

Durant el curs es realitzaran 3 activitats pràctiques dins i fora de l'aula que seran puntuables: dues sobre creació d'itineraris (24% nota final) i un obrador de casos sobre viatges combinats (16% nota final). Si l’estudiant no realitza aquestes activitats, seran puntuades amb la nota de 0 a l'hora de calcular la nota final. Per tal que la nota de pràctiques faci mitjana amb la nota de l'examen cal una nota mitjana de 5.

Eventualment es podran programar activitats pràctiques no avaluables.

Així mateix, el mes de gener de 2018 l'estudiant farà un examen final no recuperable. L'examen tindrà una part escrita amb preguntes i una part test de resposta múltiple i puntuarà un 60% de la nota final. L’alumne podrà realitzar aquest examen amb independència del nombre d'activitats pràctiques presentades. Opcionalment l'estudiant podrà realitzar aquest examen oralment si ho sol·licita amb una antelació mínima de 30 dies. Cal una nota mínima de 5 per tal de que l'examen faci mitjana amb la nota de les pràctiques.

La nota final serà la suma dels valors proporcionals de les pràctiques i l’examen final.

Aquesta assignatura no té recuperació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si l'alumne no es presenta a l'examen final rebrà la qualificació de 'No Presentat'.