Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Anàlisis jurídica de la gestió dels recursos públics. Domini públic i domini privat de l'administració: formes de gestió. Estudi del règim jurídic del patrimoni cultural i els espais naturals.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup AN

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LLUIS ANTONI JAILE BENITEZ
Idioma de les classes:
Català (0%), Anglès (100%)

Grup C1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LLUIS ANTONI JAILE BENITEZ
Idioma de les classes:
Català (100%), Anglès (0%)

Grup C2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LLUIS ANTONI JAILE BENITEZ
Idioma de les classes:
Català (100%), Anglès (0%)

Grup SO

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LLUIS ANTONI JAILE BENITEZ
Idioma de les classes:

Competències

 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. Part general: la gestió dels recursos turístics públics

          1.1. El concepte de servei públic i la seva vinculació als recursos turístics

          1.2. Formes de gestió de serveis públics turístics

                    1.2.1. La gestió directa de serveis públics turístics: Sense òrgan específic, amb òrgan específic o amb persona jurídica

                    1.2.2. La gestió indirecta de serveis públics turístics: Concessió, concert, gestió interessada o societat d’economia mixta

          1.3. El domini públic i privat de l’administració: tipologia de béns de l’administració i règim jurídic

2. Part especial: especial referència al règim jurídic del patrimoni cultural i els espais naturals

          2.1. Patrimoni cultural: el marc normatiu, les categories de protecció del patrimoni cultural i el seu règim jurídic

          2.2. Espais naturals: el marc normatiu, el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i els espais naturals de protecció especial

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 5 5 10
Classes expositives 8 21 29
Classes pràctiques 5 10 15
Prova d'avaluació 4 16 20
Resolució d'exercicis 6 20 26
Total 28 72 100

Bibliografia

 • Trayter Jiménez, Joan M. (2013). Derecho Administrativo. Parte general. Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Fernández Rodríguez, Carmen (2010). Derecho administrativo del turismo (5ena). Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Severiano Fernández Ramos, Raúl Pérez Guerra (2013). Manual de derecho administrativo del sector turístico (1era). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Oriol Miralbell (coord.); Ramon Arcarons, Josep Capellà, Francesc González, (2010). Gestió pública del turisme (1era). Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Cosculluela Montaner, Luis (2010 ). Manual de derecho administrativo : parte general (21a ed.). Cizur Menor (Navarra): Civitas Thomson Reuters. Catàleg
 • Castejón Montijano, Rafael (cop. 2003 ). Introducción a la economía para turismo . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Stiglitz, Joseph E (DL 2002 ). La Economía del sector público (3a ed.). Barcelona: Antoni Bosch. Catàleg
 • Dwyer, Larry (2006 ). International handbook on the economics of tourism . Cheltenham [etc.]: Edward Elgar. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Avaluació de la primera i segona lliçó sobre la gestió jurídica dels recursos públics Coneixement dels continguts teòrics i pràctics dels continguts. Capacitat per aplicar-los a casos concrets. 70
Pràctica sobre l'administració pública de recursos S'avaluarà la capacitat de resoldre un supòsit pràctic sobre l'administració pública de recursos 20
Altres activitats a realitzar durant les sessions de classe presencial. S'avaluarà la comprensió de la matèria objecte d'estudi en cada moment del curs, que demostri haver assolit l'estudiant. 10

Qualificació

L'assignatura s'avaluarà a través de:

- Examen: 70% de la nota de curs.

- PRÀCTICA: 20% de la nota de curs. S'avaluarà a través del desenvolupament d'un supòsit pràctic sobre l'administració pública dels recursos turístics.

- Altres activitats: 10% de la nota de curs. El professor, discrecionalment, en el decurs de les sessions presencials de classe, proposarà la realització d'activitats relacionades amb la matèria que sigui objecte d'estudi en aquell moment, amb la finalitat d'anar comprovant el nivell de comprensió de la matèria i el grau de compromís de l'estudiant amb l'assignatura.

El fet de suspendre l'assignatura suposa haver-la de repetir completa el curs següent; per tant, no es guardaran notes d'exàmens o treballs d'un curs per al següent.

Si s'escau, el professor anirà publicant l'adaptació dels anteriors criteris a la dinàmica dels grups, sense que això suposi modificar els criteris publicats.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera "No Presentat" aquell/a estudiant que:
1. No es presenta a l'examen.
2. No presenta la pràctica.

Observacions

- Les classes es faran en català (grups en català), o en anglès (grup en anglès).

- És molt recomanable la participació activa de l'estudiant a classe.

- És imprescindible que l'alumne assisteixi a les classes amb els textos doctrinals i/o legislatius corresponents.

- És necessària l'assistència a les sessions de classe i l'estudi del material que s'hi proporcioni. Això inclou les sessions de classe de pràctiques, atès que ajuden a comprendre la informació de les sessions teòriques.

- Tota la informació relativa a l'assignatura i al desenvolupament d'aquesta serà comunicada al moodle. Per tant, es recomana seguir l'assignatura a través d'aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat quan realment sigui necessari.

- El professor no contestarà els correus electrònics quan la informació consti detallada en el moodle.

- L'estudiant s'ha de reservar el dia que s'indicarà com a data de l'examen. Aquesta data és general per a tothom; NO es faran excepcions, ni convocatòries especials per CAP motiu.

Assignatures recomanades

 • Dimensió econòmica del mercat turístic
 • Dimensió jurídica del turisme
 • Gestió pública de les destinacions
 • Ordenació i planificació del territori