Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Estudi de les organitzacions turístiques, incidint en l'anàlisi d'estratègies i dels recursos humans.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUDITH DIAZ SAUCEDA  / LLUIS PRATS PLANAGUMA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUDITH DIAZ SAUCEDA  / LLUIS PRATS PLANAGUMA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUDITH DIAZ SAUCEDA  / LLUIS PRATS PLANAGUMA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. Empreses turístiques

2. La gestió estratègica

3. L’estructura organitzativa de l’empresa

4. La gestió de recursos humans

5. Habilitats directives a les organitzacions turístiques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15 30 45
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 6 30 36
Prova d'avaluació 3 0 3
Resolució d'exercicis 10 10 20
Treball en equip 10 35 45
Tutories 1 0 1
Total 45 105 150

Bibliografia

 • Martín Rojo, Inmaculada (cop. 2004). Dirección y gestión de empresas del sector turístico (4ª ed). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Carrión Maroto, Juan (2006). Estrategia, de la visión a la acción. Madrid: ESIC. Catàleg
 • Mintzberg, Henry (1994). La Estructuración de las organizaciones. Barcelona: Planeta de Agostini. Catàleg
 • Human resources in tourism, : towards a new paradigm (cop. 2002). Madrid: Organización Mundial del Turismo. Catàleg
 • Nogueras Lozano, Mª Teresa (DL 2007 ). Planificación, dirección y gestión financiera de empresas turísticas . Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació Es farà una prova d'avaluació com a síntesi dels continguts adquirits al llarg del curs. 60
Aprenentatge basat en problemes S'avaluaran els resultats obtinguts en les pràctiques presentades al llarg del curs. 20
Resolució d'exercicis Es faran exercicis individuals a classe 10
Aprenentatge cooperatiu Es faran exercicis en equip que seran d'avaluació. 10

Qualificació

Avaluació basada en la realització de pràctiques, més la nota obtinguda en un examen.
La nota es calcularà de la següent manera:
- 40% pràctiques al llarg del curs. Si una de les pràctiques no s’ha lliurat, ponderarà amb nota 0 en la suma de totes les pràctiques. Cal que la nota mitjana de les pràctiques sigui superior a 5 per fer la mitjana amb l’examen.
- 60% examen. Cal treure un 4 per fer mitjana

Hi ha la possibilitat de no presentar cap pràctica durant el curs i presentar-se a l’examen final. La nota serà del 100%.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Per obtenir un "No Presentat" no s'haurà d'haver realitzat l'examen.