Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Estudi de l'administració turística. L'activitat de foment del turisme. Control públic sobre les destinacions. Anàlisi de la gestió econòmica de les administracions en matèria turística.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA MANDIL ALVAREZ  / JOAN SORRIBES SANCHEZ
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%), Anglès (0%)

Grup A2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA MANDIL ALVAREZ  / JOAN SORRIBES SANCHEZ
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%), Anglès (0%)

Grup B1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA MANDIL ALVAREZ  / JOAN SORRIBES SANCHEZ
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%), Anglès (0%)

Grup B2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA MANDIL ALVAREZ  / JOAN SORRIBES SANCHEZ
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%), Anglès (0%)

Grup ER

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA MANDIL ALVAREZ  / JOAN SORRIBES SANCHEZ
Idioma de les classes:

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. La intervenció per a l'eficiència en l'assignació de recursos a l'àmbit turístic

          1.1. La intervneció per motius d'equitat

          1.2. Anàlisi de casos

2. La gestió pública turística a través dels ingressos públics

          2.1. Els ingressos públics . Tipologia i vinculació amb el turisme

          2.2. Els efectes econòmics dels ingressos públics

          2.3. Casos d'anàlisi

3. Els pressupostos públics per l'activitat turística

          3.1. El pressupost d'ingressos. Els ingressos públics turístics

          3.2. El pressupost de despeses i el turisme.

          3.3. Crisi, dèficit públic i impacte sobre els pressupostos de turisme

4. Turisme a les administracions locals

          4.1. Els ingressos de les administrqacions locals i la seva vinculació amb l'activitat turística

          4.2. Les despeses locals generades per l'activitat turística

          4.3. Casos d'anàlisi

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 20 20 40
Prova d'avaluació 4 20 24
Resolució d'exercicis 6 30 36
Total 30 70 100

Bibliografia

 • Trayter Jiménez, Joan M. (2013). Derecho Administrativo. Parte general. Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Fernández Rodríguez, Carmen (2010). Derecho administrativo del turismo (5ena). Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Oriol Miralbell (coord.); Ramon Arcarons, Josep Capellà, Francesc González, (2010). Gestió pública del turisme (1era). Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Cosculluela Montaner, Luis (2009 ). Manual de derecho administrativo (20ª ed.). Cizur Menor (Navarra): Aranzadi. Catàleg
 • Calabuig i Tomàs, Jordi (2009 ). Destinacions turístiques (3a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Castejon, R. et al (2003). Introducción a la economía para turismo (2003 o posterior). Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Stiglitz, J.E. (2002). La Economía del Sector Público. Barcelona: Antoni Bosch. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Avaluació de la primera, segona i tercera lliçó del programa en relació a l'administració turística, l'activitat de foment del turisme i el control públic de les destinacions Coneixement dels continguts teòrics i pràctics dels continguts. Capacitat per aplicar-los a casos concrets. 25
Avaluació de la quarta i cinquena lliçó del programa sobre la intervenció per a l'eficiència en l'assignació de recursos a l'àmbit turístic; i la gestió pública turística a través dels ingressos públics Coneixement dels continguts teòrics i pràctics dels continguts. Capacitat per aplicar-los a casos concrets. 25
Pràctica sobre la gestió pública de les destinacions S'avaluarà la capacitat de resoldre un supòsit pràctic sobre la gestió pública de les destinacions 50

Qualificació

L'assignatura s'avaluarà a través de:

- Exàmens d'avaluació continuada: dos exàmens, 50% de la nota de curs.

Tant en l'avaluació continuada com en l'examen de recuperació, s'haurà d'obtenir una qualificació mínima de 5 en cadascun dels exàmens, perquè es procedeixi a fer la mitjana. Per tant, l'estudiant que no hagi obtingut la qualificació mínima de 5, en cadascun d'aquests exàmens, no aprovarà l'assignatura.

- PRÀCTICA, 50% de la nota de curs. S'avaluarà a través del desenvolupament d'un supòsit pràctic sobre la gestió pública de les destinacions.

L’assistència és obligatòria en un mínim del 80% de les sessions pràctiques.

El fet de suspendre l'assignatura suposa haver-la de repetir completa el curs següent; per tant, no es guardaran notes d'exàmens o treballs d'un curs per al següent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera "No Presentat" aquell/a estudiant que:
1. No es presenta als dos exàmens.
2. No presenta la pràctica.

Observacions

- Les classes es faran en català. És molt recomanable la participació activa de l'estudiant a classe.

- És imprescindible que l'alumne assisteixi a les classes amb els textos doctrinals i/o legislatius corresponents.

- És necessària l'assistència a les sessions pràctiques i l'estudi del material que s'hi proporcioni. El contingut de les pràctiques ajuda a comprendre la informació de les sessions teòriques, i també serà objecte d'avaluació.

- Tota la informació relativa a l'assignatura i al desenvolupament d'aquesta serà comunicada al moodle. Per tant, es recomana seguir l'assignatura a través d'aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat quan realment sigui necessari.

- El professor no contestarà els correus electrònics quan la informació consti detallada en el moodle.

- L'estudiant s'ha de reservar els dies que s'indicaran com a data dels exàmens. Aquestes dates són generals per a tothom; NO es faran excepcions, ni convocatòries especials per CAP motiu.

Assignatures recomanades

 • Dimensió econòmica del mercat turístic
 • Dimensió jurídica del turisme