Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Anàlisi del nivell d'adaptació al turisme de l'oferta cultural.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SILVIA AULET SERRALLONGA
Idioma de les classes:
Català (5%), Castellà (5%), Anglès (90%)

Grup ER

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SILVIA AULET SERRALLONGA
Idioma de les classes:
Català (5%), Castellà (5%), Anglès (90%)

Grup SO

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SILVIA AULET SERRALLONGA
Idioma de les classes:
Català (5%), Castellà (5%), Anglès (90%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 22. Tenir pensament lògic i esperit crític

Continguts

1. Introduction to cultural offer, key elements

2. New trends in cultural tourism

          2.1. Dark tourism

          2.2. Gastronomy tourism

          2.3. Spiritual tourism

          2.4. Creative tourism

3. International policies for cultural tourism

          3.1. The UNESCO World Heritage Sites

          3.2. The European Itineraries of the Council of Europe

4. Case studies (mixed with lesson 2 and 3)

          4.1. Historic cities

          4.2. Intangible heritage

          4.3. Cultural events

          4.4. Literature and cinema

          4.5. Private institutions

          4.6. Public management

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 2 12
Classes expositives 10 0 10
Elaboració de treballs 6 20 26
Prova d'avaluació 1 15 16
Sortida de camp 3 8 11
Total 30 45 75

Bibliografia

 • Communicating heritage (2011 ). Madrid: WTO. Recuperat 08-07-2016, a http://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284413751 Catàleg
 • McKercher, Bob (cop. 2002 ). Cultural tourism : the partnership between tourism and cultural heritage management . New York [etc.]: Haworth Hospitality Press. Catàleg
 • Tourism at world heritage sites : the site manager's handbook (1994 ) (2nd ed.). Madrid: World Tourism Organization. Catàleg
 • Timothy, Dallen J. (2007 ). Managing heritage and cultural tourism resources . Burlington, VT: Ashgate. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova escrita Prova escrita, cal una nota mínima de 4 per fer mitjana amb la resta d'activitats. 40
Treball de camp Realització d'una sortida i presentació d'un informe / valoració de la sortida. 20
Treball de curs Realització d'un treball de curs, que caldrà presentar per escrit i oralment. 40

Qualificació

L'avaluació es realitzarà de la següent manera:

- Treball de curs. 40%
Caldrà elaborar un treball de curs que consistirà en la realització d'una anàlisi del nivell d'adaptació turística d'algun element de l'oferta cultural ja existent.
El treball es presentarà per escrit i caldrà fer una presentació oral.
L'alumne que no presenti el treball tindrà la nota de NP.

- Examen / Estudi de cas. 40%
Caldrà realitzar una prova escrita per tal d'avaluar el nivell de coneixements adquirits. La prova consistirà en un estudi d'un cas que es realitzarà a l'aula.
L'alumne que no realitzi l'examen tindrà la nota de NP.

- Treball de camp / sortida. 20%
Durant l'assignatura es programarà una sortida per tal de realitzar treball de camp. La visita s'haurà de preparar prèviament, participar en la sortida i lliurar un informe al final.
L'alumne que no participi en la sortida tindrà la nota de NP.

Cal una nota mínima de 4 en totes les activitats per tal de poder fer mitjana.
L'ASSIGNATURA NO PERMET CAP TIPUS DE RECUPERACIÓ.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Quan l'alumne no presenti alguna de les activitats d'avaluació, la nota serà NP.

Observacions

L'objectiu de l'assignatura, sobretot, és desenvolupar la capacitat analítica i esperit crític.

Assignatures recomanades

 • Creació d'itineraris i viatges combinats
 • Dimensió socio-cultural del turisme
 • Gastronomia i enologia
 • Gestió del patrimoni cultural
 • Guiatge turístic
 • Interpretació patrimonial del turisme
 • Nous turistes
 • Patrimoni de les destinacions