Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Estudi teòric i pràctic de les dinàmiques territorials, d'oferta i demanda que caracteritzen tant les destinacions tradicionals com les noves destinacions turístiques. Anàlisi dels nous processos i de les diferents estratègies de renovació i reestructuració aplicades a les destinacions turístiques madures.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JAUME FELIU TORRENT  / MARIA ROSA FRAGUELL SANSBELLO
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JAUME FELIU TORRENT  / MARIA ROSA FRAGUELL SANSBELLO
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JAUME FELIU TORRENT  / MARIA ROSA FRAGUELL SANSBELLO
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 10. Analitzar les implicacions ètiques del turisme
 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. El turisme i les ciutats

          1.1. El turisme urbà patrimonial

          1.2. El turisme urbà global

2. El turisme de neu

3. El turisme litoral

          3.1. El turisme litoral tradicional

          3.2. Els nous espais litorals perifèrics

4. El turisme de natura

5. El turisme rural

6. Altres tipologies de turisme

          6.1. Turisme esportiu

          6.2. Turisme de parcs temàtics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 30 0 30
Prova d'avaluació 4 80 84
Treball en equip 12 24 36
Total 46 104 150

Bibliografia

 • Antón Clavé, Salvador (2005 ). Planificación territorial del turismo . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Anton Clavé, Salvador (2012). 10 lliçons sobre turisme. El repte de reinventar les destinacions. Planeta. Catàleg
 • Blasco Peris, Albert (2006 ). Tipologías turísticas : un análisis de las distintas modalidades turísticas y de su impacto en el medio y en lasociedad de acogida . Girona: Xarxa d'Escoles de Turisme :Servei de Publicacions de la Universitat de Girona :Institut del Patrimoni Cultural. Catàleg
 • Simancas Cruz, Moisés (ccord.) (2016). La planificación y gestión territorial del turismo. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Soler Insa, Jordi; Moragues Cortada, Damià (2015). La gestió del turisme als espais naturals.. Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Vera, J. Fernando (coord.) (2011). Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos. València: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Vera Rebollo, José Fernando, 1960- (2012 ). Renovación y reestructuración de destinos turísticos en áreas costeras : marco de análisis, procesos, instrumentos y realidades . València: Universitat de València. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctica espais urbans S'avaluarà una activitat sobre el turisme i les ciutats. 20
Pràctica espais litorals. La pràctica s'acompanyarà d'una sortida de camp. S'avaluarà la realització d'una anàlisi tipològica de les platges i dels assentaments urbans del litoral. 20
Examen 1 Avaluació dels mòduls 1 i 2 de l'assignatura. 30
Examen 2 Avaluació dels mòduls 3, 4, 5 i 6 de l'assignatura. 30

Qualificació

La nota de l'assignatura es calcula a partir de la mitjana ponderada de les dues pràctiques i els dos exàmens.

Per aprovar l'assignatura és obligatori obtenir de la mitjana dels dos exàmens un mínim de 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera No Presentat:

1. Si l'estudiant no es presenta a un dels dos exàmens.

2. Si l'estudiant no presenta el mínim d'una pràctica.

Observacions

És imprescindible que l'alumne assisteixi a la sortida de camp amb el guió repartit per a la realització de la pràctica relacionada amb aquesta.
Tota la informació relativa a l'assignatura i al desenvolupament d'aquesta serà comunicada al Moodle. Per tant, es recomana seguir l'assignatura a través d'aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat només quan realment sigui necessari.
El professorat no contestarà els correus electrònics quan la informació consti detallada en el Moodle.

Assignatures recomanades

 • Ordenació i planificació del territori