Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Planificació i intervenció urbana sostenible
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MANUEL BOSCH I ARAGO  / NADIA FAVA
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Competències

 • CB06 Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seves fases, des del dibuix d'apunts a la restitució científica.
 • CT03 Utilització de tecnologies de la informació i la comunicació.
 • CE16 Capacitat per elaborar estudis mediambientals paisatgístics i de correcció d'impactes ambientals (T).
 • CE23 Coneixement adequat de la sociologia, teoria, economia i història urbanes; Els fonaments metodològics del planejament urbà i l'ordenació territorial i metropolitana.
 • CE24 Coneixement de: La reglamentació civil, administrativa, urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a l'acompliment professional.

Continguts

1. Com a continuació dels cursos Urbanística I i II, de l’aprenentatge fet de la ciutat existent en la seva aproximació històrica i lectura morfotipològica; l’assignatura Urbanística III vol tractar la proposta urbanística en el marc del comprimís amb la sostenibilitat en les seves tres dimensions: ambiental, social i econòmica . Per aquest motiu el curs preveu, a partir de La declaració de Quito (ONU-HABITAT, desembre 2016), proposar un tema concret d'anàlisi i projecte que pugui servir per abordar, discutir i testar el territori segons les perspectives i els temes recomanats a UN-Habitat 3.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15 45 60
Classes participatives 15 0 15
Elaboració de treballs 16 47 63
Exposició dels estudiants 1 11 12
Total 47 103 150

Bibliografia

 • BABALIS, D. (2005). Ecopolis : sustainable planning and design principles. Firenze: Alinea. Catàleg
 • COROMINAS, M.; SABATÉ, J.; SOTOCA, A. (2005). Plans molt especials. Barcelona: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Barcelona. Catàleg
 • ESTEBAN NOGUERA, Juli (2001). L’ordenació urbanística: conceptes, eines i pràctiques. Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge (2009). CAT9. Concurs d'assistència tècnica. (Única). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • IDAE (2002). Manual de diseño de la ciudad sostenible. Madrid: Ministerio de Economia. Catàleg
 • KIRSCHENMANN, C. (1980). Diseño de Barrios Residenciales. Barcelona: Gustavo Gili.
 • Magrinyà, Francesc (2007 ). L'Espai urbà de la mobilitat . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • MOZAS, J; FDEZ. PER, A. (2004). Density, nueva vivienda colectiva. A+T Monografia. Catàleg
 • Mumford, Lewis (2012 ). La Ciudad en la historia : sus orígenes, transformacionesy perspectivas . Logroño: Pepitas de Calabaza. Catàleg
 • NAVARRO, F.; VILANOVA, J.M. (2000). Transformació de la ciutat construïda. Instruments urbanístics.. Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • NAVARRO, F., (1994). Els instruments d’execució de l’urbanisme. Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Rogers, Richard George (2000 ). Ciutats per a un planeta petit . [Barcelona]: Diputació de Barcelona. Àrea de Cooperació. Catàleg
 • ROWE, P. (1993). Modernity and Housing. Cambridge: MIT Press. Catàleg
 • ROWE, P.; KOETTER, F. (1980). Collage City. Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • RUANO, M (2000). Ecourbanismo, entornos urbanos sostenibles: 60 proyectos. Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • RUEDA, S. (1995). Ecologia urbana. Barcelona i la seva regió metropolitana com a referents. Barcelona: Beta Editorial. Catàleg
 • RUEDA,Salvador; de CACERES,Rafael; CUCHI, Albert; BRAU, Lluís (2012). El Urbanismo Ecológico: su aplicación en el diseño de un Ecobarrio en Figueres (1a). Barcelona: Agencia de Ecológia Urbana. Catàleg
 • SANZ ALDUAN, A. (2008). Calmar el tráfico. Pasos para una nueva cultura de la movilidad urbana. (3a). Madrid: D.G. de Planificación; Centro de Publicaciones, Ministerio de Fomento.. Catàleg
 • SAINZ GUERRA, J.L. (2007). La remodelación de la ciudad europea. Valladolid: Universidad de Valladolid. Catàleg
 • Secchi, Bernardo (cop. 2011 ). La Ville poreuse : un projet pour le grand Paris et la métropole de l'après-Kyoto . [Genève]: Métispresses. Catàleg
 • SOLANAS, T. (2008). Vivienda y Sostenibilidad. Madrid: Gustavo Gili. Catàleg
 • A+T magazine (2001). Vitoria-Gasteiz: A+T architecture publishers.
 • a+u – Architecture & Urbanism (19712011). Tokio: Shinkenchiku-sha Co., Ltd..
 • L'Architecture Aujourd’hui 'A'A' (1930). Paris: Archipress & Associés.
 • Quaderns. Col.legi d'Arquitectes de Catalunya. Catàleg
 • Topos. Topos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Presentació d’un tema de la teoria a classe en grup L'exposició publica del treball es valorarà per la coherència argumental i la capacitat de fer servir les eines adequades.
Activitat no recuperable
10
Presentació i entrega dels treballs pràctics d'analisi. Nota de grup. Activitat no recuperable Es valorarà positivament la presentació de tots els treballs en les dates fixades prèviament. S’avaluarà tant el procés com el resultat final dels treballs, en funció del grau de compliment dels requisits plantejats a classe. Es demana que en els treballs pràctics es demostri el coneixement dels temes proposats.
Activitat no recuperable.
30
Presentació i entrega dels treballs pràctics de projecte urbà i territorial. Nota de grup. Activitat no recuperable. Aprenentatge de la seqüència projectual, anàlisi, diagnosi i proposta
•Assimilació del concepte ‘escala’, per aproximacions successives al ‘lloc’
Activitat no recuperable
40
Assaig teòric i critico sobre temes explicats a classe amb interpretacions gràfiques personals. Es valorarà capacitat argumental i critica, la correcció en la utilització de la terminologia específica, la utilització de dibuixos conceptuals i dels criteris formals
•Domini dels conceptes propis d’un vademècum urbanístic bàsic: lèxic, tècniques, instruments....
Nota individual: 0-10 nota mínima 5 . És recuperable.
20

Qualificació

L’avaluació és contínua

Totes les pràctiques s'han de lliurar per superar l'assignatura.
Si una pràctica es lliura en retard no serà avaluada .
Solament l’essaig es podrà recuperar.
Es considera "no presentat" qui no entrega totes les practiques o no es presenta a l'essaig.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els alumnes que en qualsevol dels apartats de 'qualificació' obtinguin un NO PRESENTAT o un SUSPENS, cas de ser admès un lliurament posterior dels treballs, podran obtenir una qualificació màxima d'APROVAT.

Observacions

•Classes teòriques i pràctiques:
Curs de projectació urbanística, de component eminentment practica que diluirà les sessions teòriques en el total de classes de forma heterogènia, a requeriment del tema que es tracti.
Les sessions teòriques tenen un pes específic del 25% respecte el total d’hores lectives de l’assignatura.

•Distribució Activitats (100% total hores lectives)
Classes teòriques 25%
Classes pràctiques, d'exposició i correcció 75%

Assignatures recomanades

 • Arquitectura legal