Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
El tercer curs es centra en l’anàlisi, l’estudi i la discussió crítica de programes públics i culturals i les condicions de l'entorn on s’implanten. Es pretén que la reflexió entorn de les idees, sigui la principal eina de desenvolupament del projecte. Les idees com a fil conductor de tot el projecte, com a guia del procés projectual que ens ha de donar com a resultat una proposta coherent. Idees i conceptes que són l´esquelet sobre el que es sustenta tota obra d´art i que analitzarem en diferents exemples de la historia sigui en la aquitectura, la pintura,la música o la literatura. Una pràctica que poc a poc ens ha d´anar familiaritzant amb les diferents disciplines artistiques i que ens ha de permetre d´entendre les seves relacions reciproques i que per tant el coneixement de totes elles és necesari per a la formació de l´arquitecte. Es pretén que l’alumne aprengui a establir un primer pas clar i conceptual com a punt de partida. Un punt de partida que l´evolució del projecte anirà modificant i adaptant a la seva propia naturalesa. Es tracta en definitiva de saber escoltar allò que el projecte reclama perqué el resultat sigui coherent. I alló que el projecte reclama sempre ja existeix a la història de l´art i de l´arquitectura, i per tant, del seu anàlisi exhaustiu n´extreurem el cami a seguir.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI HIDALGO TANE  / NARA LLAPART VIDAL  / MARTA MASDEU BERNAT
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (10%), Anglès (30%)

Competències

 • CB06 Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seves fases, des del dibuix d'apunts a la restitució científica.
 • CT08 Disseny de propostes creatives.
 • CE05 Conèixer els problemes físics, les diferents tecnologies i la funció dels edificis de manera que es doti a aquests de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.
 • CE07 Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i el seu entorn, així com la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre ells en funció de les necessitats i de l'escala humanes.
 • CE19 Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics d'habitatge.

Continguts

1. 1. El curs planteja dos tipus d´exercicis radicalment diferents en programa, escala i emplaçament de manera que l´alumne pugui aprendre les eines i mecanismes projectuals aplicables en cada tipología i escala de projecte. El primer exercici és d´escala petita, programa reduit i emplaçament lliure,fet que obliga a moure´s en un plà més conceptual on el programa no té prou pes com per definir la proposta. Es tracta doncs de construir un relat que doni sentit al projecte a partir de l´elecció lliure de l´emplaçament i les consequències que aquest pot tenir en l´escala i el programa del projecte proposat. Com a primer exercici s´han plantejat temes com un quiosc, una talaia, un petit pavelló d´accés, un petit pont, un pas fronterer, una petita capella, un refugi, un espai de meditació o un petit estudi, tots ells amb programes que oscilen entre els 1.5m2 i els 25m2. El segón exercici, d´escala gran, programa complex i emplaçament definit es mou ja dins dels paràmetres habituals de la praxis arquitectónica on el programa juga un paper fonamentalen la definició de l´edifici. Un edifici que obviament ha de donar resposta a un emplaçament urbà amb qui està obligat a dialogar. Com a segón exercici s´han plantejat programes docents, universitaris i culturals com una escola d´arts i oficis, un centre d´interpretació, una biblioteca, una terminal marítima, un centre d´investigació o un parador al Castell de Sant Ferràn de Figueres, tots ells amb programes que oscilen entre els 500m2 i 10.000m2

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 60 90 150
Total 60 90 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  2 projectes a nivell d´estudi previ adequació de las olució aportada als requeriments presentats 100

  Qualificació

  evaluació continuada