Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
RESIDÈNCIES 2. L´habitatge plurifamiliar aillat o entre mitgeres. Tipologíes, programes funcionals i tecnologíes. Relació amb l´entorn.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP CAMPS POVILL  / MARIA PIA FONTANA  / FRANCISCO ALEJANDRO SIBILS ENSESA
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

  • CB06 Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seves fases, des del dibuix d'apunts a la restitució científica.
  • CE05 Conèixer els problemes físics, les diferents tecnologies i la funció dels edificis de manera que es doti a aquests de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.
  • CE07 Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i el seu entorn, així com la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre ells en funció de les necessitats i de l'escala humanes.
  • CE19 Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics d'habitatge.

Continguts

1. HABITATGE I AGRUPACIÓ Temes: Planta: mides i ordre, relació entre elements, mobles i espai, vistes interiors i seqüències. El lloc: seccions territorials, urbanes i arquitectòniques,emplaçament i vistes aèrees Espais intermedis: el gruix de la façana, la cota 0, el sostre, relacions entre l'interior i l'exterior, el carrer i l'espai urbà Instruments: Mirades: a través del dibuix, la fotografia, el collage i la maqueta Anàlisis comparats Presentació: el relat gràfic

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 64 86 150
Total 64 86 150

Bibliografia

  • Josep Quetglas, (2012). Come se construye una casita. Valencia: General de Ediciones de Arquitectura.
  • Mayorga, Fontana (2008). Variaciones sobre el vacío. Departament de Projectes Arquitectónics.
  • Hoffman (1962). Conjuntos residenciales baja densidad. Barcelona: GG. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
exercici 1: agrupació en horitzontal
treball a classe, s'avalua participació activa i millora durant el curs 30
exercici 2: agrupació en alçada treball a classe, s'avalua participació activa i millora durant el curs 30
exercici 3: agrupació mixta treball a classe, s'avalua participació activa i millora durant el curs 30
Examen i exposició final del curs Es valora la capacitat de síntesi, la capacitat gràfica i la coherència del resultat de la prova amb el treball desenvolupat durant el curs 10

Qualificació

Avaluació continuada

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera com a no presentat la no assistència al 80% de les sessions