Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Teoria de l'arquitectura des del llegat del manierisme fins al segle XIX i la seva fortuna a la producció del segle XX.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALBA ARBOIX ALIO
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CB06 Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seves fases, des del dibuix d'apunts a la restitució científica.
 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit.
 • CE17 Coneixement adequat de: Les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics.
 • CE18 Coneixement adequat de la història general de l'arquitectura; Els mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i l'ergonomia.

Continguts

1. Introducció. Teoria de l'arquitectura des del llegat del manierisme fins al segle XIX i la seva fortuna a la producció del segle XX. Les sessions se centraran en l'anàlisi i compressió dels diferents exemples arquitectònics que apareixen en la publicació de Robert Venturi, "Complexity and Contradiction in Architecture" (1966) i en el recull d'assajos de Colin Rowe, "The Mathematics of the Ideal Villa and Other Essays" (1976). Dos llibres que construeixen de manera complementària una nova teoria arquitectònica contra el llegat unitari i clàssic del Moviment Modern, a través de l'anàlisi visual, lingüístic i estructural de les arquitectures de Michelangelo, Bernini, Borromini, Wren, Vanbrugh, Hawksmoor, Soane, Voysey, Lutyens, Furness o Sullivan, entre d'altres.

2. Els límits del manierisme: la dissolució del clàssic. Michelangelo i Giulio Romano.

3. Perpetuum mobile: l'espai del barroc italià. Gian Lorenzo Bernini i Francesco Borromini.

4. L'heterodoxia dels signes: l'espai del barroc anglès. Christopher Wren, John Vanbrugh i Nicholas Hawksmoor.

5. Renúncies del llenguatge al temps de la màquina. El cas de John Soane a la Londres del segle XIX.

6. Gothic revivals: de la reivindicació nacionalista a la resistència enfront la màquina. Karl Friedrich Schinkel, August Pugin, Viollet-le-Duc, John Ruskin.

7. Das Englische Haus: investigacions entorn al cottage anglès. Phillip Webb, Norman Shaw, Charles Voysey i el seu llegat a Edwin Lutyens.

8. Polèmiques entorn al ferro: el París de Hausmann. Henry Labrouste, Victor Baltard, Charles Garnier.

9. USA, a la recerca d'un estil. Henry Hobson Richardson, Frank Furness, McKim, Mead & White, Louis Sullivan.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 24 32 56
Prova d'avaluació 4 10 14
Tutories 2 3 5
Total 30 45 75

Bibliografia

 • Venturi, Robert (1978 ). Complejidad y contradicción en la arquitectura (2ª ed.). Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Venturi, Robert (1998 ). Aprendiendo de Las Vegas : el simbolismo olvidado de la forma arquitectónica . México: Gustavo Gili. Catàleg
 • Rowe, Colin (DL 1999 ). Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos (3a ed.). Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Wittkower, Rudolf (1979 ). Arte y arquitectura en Italia : 1600-1750 . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Wittkower, Rudolf (1979 ). Sobre la arquitectura en la Edad del Humanismo : ensayos y escritos . Barcelona: Gili. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives de 1 hora. Participació de l'estudiant, que intervindrà activament en el debat i anàlisi de textos i casos d'estudi avaluació 30
Classes pràctiques de 1 h. Treball de recerca tutoritzat pel professor, consistent en l’elaboració d'estudis analítics mitjançant maquetes i representacions gràfiques d’ alguns exemples claus de l’ història de l’arquitectura dels períodes i autors estudiats al curs.
Es valorarà la presentació puntual del treballs en les dates fixades. S'avaluarà el procés i el resultat final, en funció del grau de compliment dels objectius plantejats, la correcció del anàlisi i la seva coherència formal. 30
Examen de preguntes relacionades amb la teoria impartida a classe des del primer fins al darrer dia del curs. Prova escrita de caràcter individual de resposta argumentativa. Es valorarà: respostes correctes i completes, qualitat analítica i explicativa. Capacitat de síntesi. Escriptura correcta i precisa en la utilització de terminologia especifica. Argumentació coherent i utilització de dibuixos conceptuals. 40

Qualificació

Per aprovar el curs és indispensable presentar i aprovar tots els treballs assignats i aprovar l’examen final.

La nota final de l'assignatura s'obté a partir de:

1- Examens:
Examens escrit amb preguntes sobre els continguts teòrics.
Es valorarà:
Respostes correctes i completes, qualitat analítica i explicativa. Capacitat de síntesi. Escriptura correcta i precisa en la utilització de terminologia especifica. Argumentació coherent i utilització de dibuixos conceptuals.

2. Pràctiques:
Treball gràfic d’anàlisi espacial i volumètric. Es valorarà:
Exhaustivitat en la recerca d’informació. Pertinença i qualitat analítica i explicativa.
Estructura correcta del treball escrit i gràfic. Qualitat de redacció i qualitat gràfica de la presentació del treball, maquetes i dibuixos.

3. Participació activa a classe:
es valorarà la participació activa del estudiant a classe, la intervenció a l'análisi d' exemples i al debat i comentari de textos a l'aula.

I numèricament equival a:
30% 1a prova teòrica
30% 2a prova teòrica
40% Pràctiques (15 % P1 + 25 % P2, P3 o P4) + participació a classe

Tots els treballs i exercicis d'avaluació o exercicis que es proposin i que no siguin presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.
Les pràctiques d'aula no són recuperables.
L'examen és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentat equival a no haver entregat els treballs sol•licitats durant el curs, tot i haver realitzat entregues parcials, o no haver realitzat l'examen final.

No presentat equival a la no assitència i participació activa a classes, a la no presentació dels treballs pràctics o de recerca, o a la no realització de l'examen.

L'assistència a l'examen (sense entrega de la proba) no es considerarà com No Presentat.

Observacions

El curs de Composició II se centra en l’anàlisi i comprensió dels diversos exemples arquitectònics que apareixen en la publicació de Robert Venturi Complexity and Contradiction in Architecture (1966).
Aquest llibre construeix de manera complementària una nova teoria arquitectònica que va més enllà i en contra del llegat unitari i clàssic del Moviment Modern, a través de l’anàlisi visual, lingüístic i estructural de les arquitectures de Michelangelo, Bernini, Borromini, Wren, Vanbrugh, Hawksmoor, Soane, Voysey, Lutyens o Furness, entre d’altres.

Assignatures recomanades

 • Composició 1
 • Fonaments d'art 1
 • Fonaments d'art 2
 • Història de l'art i l'arquitectura 1