Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
OBJECTIU: La finalitat del curs es conèixer els principals estils i corrents artístics desenvolupats en la cultura occidental METODE DE TREBALL: Cada tema s’iniciarà i es finalitzarà amb el comentari d’un edifici arquitectònic que servirà per identificar les peculiaritats del llenguatge artístic de cada època. Després el desenvolupament dels temes es farà: definint les característiques teòriques de cada període artístic (forma, espai i temps), analitzant exemples d’obres d’art concretes (dibuix, pintura i escultura), i realitzant activitats practiques (línia, color i volum).
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
RAMON RIPOLL MASFERRER
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB06 Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seves fases, des del dibuix d'apunts a la restitució científica.
 • CE01 Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
 • CE02 Conèixer el paper de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.

Continguts

1. Introducció: Influencia de l'art a l'arquitectura actual

2. Art primitiu: Territorialitat i materialitat

3. El classicisme grec: Imitació i contemplació

4. Romànic i Gòtic: Sacralitat i moviment

5. Renaixement i Manierisme: La utopia possible

6. Barroc: La vivenvia dels sentits

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 14 0 14
Anàlisi / estudi de casos 16 48 64
Prova d'avaluació 2 16 18
Total 32 64 96

Bibliografia

 • VV.AA. (1988). Historia Universal de l'art. Barcelona: Planeta. Catàleg
 • Aracil, Alfredo; Rodriguez, Delfín (1982). Entre la muert del arte y el arte moderno. Madrid: Istmo. Catàleg
 • Panofsky, Erwin (1989). Idea. Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Durliat, Marcel (2004). Introducción al arte medieval en occidente. Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Nieto, Victor; Checa Cemades, Fernando (1987). El renacimiento. Formación y crisis del modelo clásico. Madrid: Istmo. Catàleg
 • Rubert de Ventos, Xavier (1969). Teoria de la sensibilidad (1969). Barcelona: Edicions. Catàleg
 • Maravall, Jose Antonio (1986). La cultura del barroco. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Berlin, Isaiah (2000). Las raices del romanticismo. Madrid: Taurus. Catàleg
 • Bozal, Valeriano (1978). La construccion de la vanguardia. Madrid: Cuadernos para el dialogo. Catàleg
 • Montaner, Josep M. (1997). La modernidad superada. Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realizació, exposicio i comentari de les activitats ordinaries Contingut i presentació de l'activitat segons els objectius establerts 30
Realització, exposició i comentari de l'activitat especial Contingut i presentació del treball d'acords als objectius propossats 30
Participació a les sessions de classe Capacitat de raonament i claretat d'exposició 10
Prova escrita sobre els continguts explicats a classe Segons la teoria explicada a classe (L'examen fara mitjana a partir d'un aprovat 5 de nota) 30

Qualificació

La nota del curs serà la mitja de teoria i practica (sempre que s’hagi aprovat l’examen prèviament):
1- Teoria: Examen sobre la teoria explicada durant el curs (30%)
2- Pràctica: Activitats puntuals realitzades a classe (30% nota) i activitat especial (30%)
3- Participació a classe (10%)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els no presentats la nota puntuarà com a 0

Observacions

Es recomana l'assitencia a classe i participar en les activitats