Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Sistemes de representació, ideació gràfica, dibuix a mà alçada, tècniques de dibuix en blanc i negre i en color.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP CARRETE BORRAS  / MARIA PIA FONTANA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB06 Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seves fases, des del dibuix d'apunts a la restitució científica.
 • CB07 Aptitud per dominar les tècniques de dibuix informàtiques.
 • CT03 Utilització de tecnologies de la informació i la comunicació.

Continguts

1. Dibuix a mà alçada, la força del traç personal com a element inherent al procés creatiu de l’arquitectura. El dibuix com a extensió immediata del pensament.

2. Representació d'espais i formes arquitectòniques reals o projectades.

3. El valor de la línia. El traç.

4. Superfícies i volums. La taca.

5. Representació de materials i textures.

6. BLANC I NEGRE. Introducció al blanc i negre. Teoria del blanc i negre. Materials i tècniques: llapis de grafit, carbonet, tinta... Blanc i negre i composició. Creació de volums. Anàlisi del contorn. Atmòsfera, llums i ombres.

7. COLOR. Introducció al color. Teoria del color. Materials i tècniques: llapis de colors, aquarel.les... Color i composició. Creació de volums. Anàlisi del contorn. Atmòsfera, llums i ombres.

8. Dibuix i pensament. Síntesi personal del contingut conceptual i l'expressió del dibuix.

9. La mirada, el punt de vista, l'enquadrament, representació de l'espai.

10. El dibuix a mà com a eina de projectar: el traç primer, intuïtiu, ple d'intencions i matisos.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 60 90 150
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Parramón, José María (1973 ). Cómo pintar a la acuarela (10ª ed.). Barcelona: Parramón. Catàleg
 • Albers, Josef (1985 ). La Interacción del color (5a ed.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Russell, Dale (1990 ). El Libro del azul . Barcelona [etc.]: Gustavo Gili. Catàleg
 • Russell, Dale (1990 ). El Libro del blanco y negro . Barcelona [etc.]: Gustavo Gili. Catàleg
 • Russell, Dale (1990 ). El Libro del amarillo . Barcelona, [etc.]: Gustavo Gili. Catàleg
 • Russell, Dale (1990 ). El Libro de los colores pastel . Barcelona [etc.]: Gustavo Gili. Catàleg
 • Russell, Dale (1990 ). El Libro del rojo . Barcelona, [etc.]: Gustavo Gili. Catàleg
 • Doerner, Max (1991 ). Los Materiales de pintura y su empleo en el arte (5ª ed., versión de la 16ª edición alemana). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Kandinsky, Wassily (1983 ). Cursos de la Bauhaus . Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Kandinsky, Wassily (1996 ). De lo espiritual en el arte : contribución al análisis delos elementos pictóricos . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Kandinsky, Wassily (1987 ). La gramática de la creación ; El futuro de la pintura . Barcelona [etc]: Paidós. Catàleg
 • Blotkamp, Carel (2001 ). Mondrian : the art of destruction . London: Reaktion Books. Catàleg
 • Mondrian, Piet (1989 ). Realidad natural y realidad abstracta . Madrid: Debate. Catàleg
 • Magalí Delgado / Ernest Redondo (2004). Dibujo a mano alzada para arquitectos. Parramon. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
ACTIVITAT 1. Treball de recerca en grup reduit introductori sobre el dibuix a mà alçada dels arquitectes al llarg de la història. Exposició completa descriptiva i gràfica del resultat de la recerca i la seva capacitat de sintetitzar les diferents propostes seleccionades. Diversitat de la selecció. 5
ACTIVITAT 2. Exercici personal d'anàlisi de traços, textures i colors. Metodologia i anàlisi del contingut de les diferents propostes gràfiques. Capacitat expressiva del resultat de les propostes: material triat, tècnica de representació, etc. 5
ACTIVITAT 3. Dibuix de referents, mitjançant l'ús de tècniques a mà en blanc i negre i color. Reinterpretació de la imatge proposada amb la utilització de les tècniques de representació. Desenvolupament del treball i resultat gràfic final. 10
ACTIVITAT 4. Exposició teòrica: presentació de referent. Exercici corresponent. Dibuix dels objectes proposats amb la utilització de les tècniques de representació. Desenvolupament del treball i resultat gràfic final. 5
ACTIVITAT 5. Dibuix de projecte propi, mitjançant l'ús de tècniques a mà en blanc i negre i color, en desenvolupament paral·lel i complementari a l'assignatura projectes. Lliurament conjunt final. Dibuixos que representin i interpretin correctament l'arquitectura de l'espai proposat a partir de la realitat física propera. Desenvolupament del treball i resultat gràfic final. 15
ACTIVITAT 6. Exposició teòrica: fotografia. Exercici corresponent. Dibuix dels objectes proposats amb la utilització de les tècniques de representació. Desenvolupament del treball i resultat gràfic final. 5
ACTIVITAT 7. Exercici de representació d'objectes i espais. Anàlisi del contorn. Atmosfera, llums i ombres mitjançant l'ús de tècniques en blanc i negre i color. Dibuixos que representin i interpretin correctament l'arquitectura de l'espai proposat a partir de la realitat física propera. Desenvolupament del treball i resultat gràfic final. 10
ACTIVITAT 8. Exposició teòrica: mirades compartides. Exercici corresponent. Dibuixos que representin i interpretin correctament l'arquitectura de l'espai proposat a partir de la realitat física propera. Desenvolupament del treball i resultat gràfic final. 5
ACTIVITAT 9. Dibuix de projecte propi, mitjançant l'ús de tècniques a mà en blanc i negre i color i tècniques informàtiques, en desenvolupament paral·lel i complementari a l'assignatura projectes. Lliurament conjunt final. Dibuixos que representin i interpretin correctament l'arquitectura de l'espai proposat a partir de la realitat física propera. Desenvolupament del treball i resultat gràfic final. 15
ACTIVITAT 10.
Dibuix d'un espai exterior de la ciutat de Girona. Anàlisi del contorn. Atmosfera, llums i ombres mitjançant l'ús de tècniques en blanc i negre i color.
(A) Comprensió dels continguts del llibre proposat. Realització final d'una prova escrita. (B)Presentació final del recull de dibuixos relligats com a quadern. Fer un dibuix de memòria del edifici treballat. 5
PROVA D'AVALUACIÓ. Síntesi dels exercicis realitzats durant el curs. Dibuixos que representin i interpretin correctament l'arquitectura de l'espai proposat a partir de la realitat física propera. Desenvolupament del treball i resultat gràfic final. 20

Qualificació

Presentació descriptiva i gràfica de les propostes de l'alumne en un treball de recerca de dades i utilitzaió de les tècniques gràfiques realitzades durant el curs.

Interès en la recerca d'informació sobre els treballs proposats en diverses fons d'informació (xarxa informàtica, bibliogràfiques, etc.)

Capacitat d'efectuar propostes creatives.

Procés evolutiu d'aprenentatge.

Desenvolupament del treball i resultat gràfic final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es faran 2 dibuixos per classe. Serà obligat de lliurar-ne un a l'acabament de la mateixa classe. El segon es podrà acabar en horari no lectiu i ser lliurat a la següent classe. S'admetran els treballs lliurats fora d'aquests terminis, però la seva qualificació corresponent tindrà una penalització de -1 punt.

Únicament no s'aplicarà la penalització anterior en cas de justificació raonable. No es considerarà justificació vàlida la proximitat o coincidència de lliuraments d'altres assignatures.

Cada alumne/a podrà repetir al llarg de tot el curs un màxim de 2 dibuixos ja lliurats i qualificats, amb l'objectiu de millorar-ne nota. Aquests dibuixos no tindran la penalització de -1 punt per lliurament fora de termini.

El dibuix no presentat tindrà una qualificació de 0 punts i promitjarà amb la resta dels treballs.

La presentació a la prova d'avaluació és obligatòria. Cal treure una nota mínima de 4 en aquesta prova per promitjar amb la resta de notes del curs i aprovar l'assignatura.

La presentació de 2 o més de les activitats programades al llarg del curs, malgrat que després no es continüi o no es presenti a la prova d'avaluació, no tindrà la consideració acadèmica de No Presentat, sinó que s'avaluarà i es qualificarà amb les notes que l'alumne/a hagi obtingut en els treballs presentats i qualificant amb 0 punts els no presentats.

Observacions

Algunes de les activitats estan programades fora de l'aula, tant dins de l'àmbit del campus de la Universitat com en espais exteriors de la ciutat de Girona.