Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Anàlisi de tipologíes de projectes arquitectònics dirigida a l´elecció del TFG
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA PIA FONTANA  / JOSÉ FUSES COMALADA  / MARIA MERCE PARETA MARJANEDAS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • CT01 Analizar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CT02 Comunicarse oralment i per escrit
 • CT03 Utilizar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT04 Treballar en equip
 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CT07 Adaptar-se a noves situacions assumint els rols necessaris
 • CT08 Planificar i organitzar les propostes i els projectes
 • CT09 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i als projectes proposats
 • CT10 Avaluar la pròpia activitat i l'aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CT11 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CT13 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CT14 Proposar noves iniciatives en la planificació i el desenvolupament de projectes
 • CT15 Utilitzar la llengua anglesa
 • CE28 Coneixement aplicat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals
 • CE47 Capacitat per aplicar normes i ordenances urbanístiques
 • CE61 Coneixement aplicat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics d'habitatge
 • CE62 Aptitud per elaborar programes funcionals d'edificis
 • CE64 Aptitud per a la concepció pràctica i el desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes
 • CE67 Aptitud per intervenir en el patrimoni construït i també en la seva conservació, restauració i rehabilitació
 • CE68 Aptitud per suprimir barreres arquitectòniques
 • CE70 Capacitat per redactar projectes de seguretat, evacuació i protecció d'immobles

Continguts

1. Anàlisi de casos. Anàlisi de configuracions arquitectòniques i urbanistiques

2. Projecte arquitectònic. En segona fase, l'anàlisi te que permetre abstreure conclusions i començar a treballar el desenvolupament de treball, que portarà a l'inici de projectes i de Projecte fi de grau

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 28 30 58
Elaboració de treballs 22 70 92
Total 50 100 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Treball d'anàlisi de projectes Segons programa
  Cal obtenir una qualificació >=5 per poder fer promig
  30
  Projecte segons programa
  Cal obtenir una qualificació >=5 per poder fer promig
  50
  Examen Cal obtenir una qualificació >=5 per poder fer promig 20

  Qualificació

  L’avaluació es continuada a partir de l’assistència a les classes, la participació, ...etc.
  Els treballs previs, els anàlisis, entrega dels esborranys elaborats ) i finalment els treballs de curs.

  Els objectius a assolir i per tant elements basics de valoració es realitzaran a partir del següent esquema.

  Descripció de instruments.
  Coneixement del lloc.

  Estudi territorial
  Anàlisi gràfic i escrit
  Equilibri i proporció dels diferents àmbits
  Coneixement dels condicionats concrets del projecte i lloc

  Coneixement del programa.

  Criteris d’organització i funció.
  Sistemes d’organització
  Relacions d’ordre
  Relacions funcionals
  Relacions dimensionals

  Sistemes de relacions.
  Definició del lloc, límits
  Relació interior exterior
  Relacions dels elements
  Espais de mediació
  Sistemes de gradació. L’accés, el porxo...El pati

  Volumetria i matèria
  Coherència estructural i constructiva.
  L’expressivitat del material
  Relació de matèria i ús
  El forat com a llenguatge compositiu

  Representació i presentació

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considera com a no presentat tot alumne que no hagi realitzat més d'un 50% de les activitats d'avaluació

  Observacions

  “....aprendíamos a dibujar y toda la técnica de representación .En las escuelas de Arquitectura se deberían preocupar por las cosas más técnicas, como el dibujo técnico a mano libre .Los estudiantes pierden demasiado tiempo en discusiones y revistas que no aportan nada....” ,”....se debe aprender una manera personal de expresión , visual y gráfica... ”Carlo Scarpa.

  El dibuix com a eina bàsica de treball. Es necessari que l’alumne expressi mitjançant el dibuix el projecte . Els treballs s'iniciaran a mà. es treballa a nivell de croquis i memòries gràfiques explicatives d'intencions, paràmetres d'interès per la iniciació de projecte
  L’avaluació es continuada .
  L’assistència i participació a classe s’avalua directament. Es recomana el treball constant amb la matèria i de treball es element indispensable tant per l’alumne com per el professor per veure i entendre el treball i la seva evolució durant el curs.
  L'objectiu final serà disposar com a mínim un croquis explicatiu de projecte, diferents opcions i una primera posta a escala, amb dibuix intencionat amb mesures, proporcions, seccions i alçats territorials i de detall

  Assignatures recomanades

  • Composició 1
  • Construcció 1
  • Construcció 2
  • Estructures 1
  • Expressió gràfica 1
  • Expressió gràfica 2
  • Expressió gràfica 3
  • Expressió gràfica 4
  • Història de l'art i l'arquitectura 1
  • Projectes 1
  • Projectes 2